TIN TỨC

ĐẢNG VIÊN TRẺ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ HỌC TẬP, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI

Suichi Akai
ĐẢNG VIÊN TRẺ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ HỌC TẬP, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Kể từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và với cương lĩnh, chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng ta đã đưa Cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, điển hình là đã đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Có được kết quả đó chính là nhờ vào sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Trước hết, là vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do mỗi đảng viên đều tốt”. Quán triệt những lời dạy của Bác, hơn 86 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục và phát triển đảng viên, đặc biệt là đội ngũ đảng viên trẻ.

Hiện nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó, đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu là những người đang ở lứa tuổi thanh niên, họ thường là những lớp người hăng hái, tích cực, năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác của họ thường gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện, không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.

Để nâng cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, tôi nghĩ cần phải quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, Tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội, của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên.

Hai là, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ba là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện để cho đảng viên trẻ noi theo.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, tự học tập, tu dưỡng rèn luyện phải trở thành nhu cầu trực tiếp, thói quen, hành vi hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên nào lười học, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận, cập nhật những thông tin mới, những tri thức mới cũng là một biểu hiện suy thoái về đạo đức. Đảng viên trẻ cần phải thường xuyên tự phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, xung kích, năng động, sáng tạo; đồng thời, phải có tinh thần học hỏi, khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực đem trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

4 nhận xét:

 1. Muốn lãnh đạo được người khác trước hết bản thân mình phải là những người ưu tú. Dù là ai đi chăng nữa thì việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, năng lực chưa bao giờ là thừa, nhất là đối với đảng viên-những quần chúng ưu tú. Đừng để mang danh đảng mà có những việc làm không xứng đáng với người đảng viên

  Trả lờiXóa
 2. Đảng viên trẻ là những mầm chồi non, chồi non có khỏe mạnh, trong sạch thì cái cây mới tốt đẹp, phát triển lên được, chứ mầm non mà yếu ớt thì dễ bị sâu ăn lắm. nếu người đảng viên không là người gương mẫu thì làm sao có thể nói cho ai nghe chứ.

  Trả lờiXóa
 3. Đã là đảng viên thì phải thực sự gương mẫu, phải là những người có đức, có tài như Bác Hồ nói, phải là những người hết lòng vì nhân dân thì mới là những đảng viên tốt, thế mới xứng đáng là lãnh đạo. tu dưỡng tài đức là việc làm thường xuyên, hàng ngày mà các đảng viên trong đó có đnảg viên trẻ phải làm.

  Trả lờiXóa
 4. Trong giai đoạn mới của cách mạng, tự học tập, tu dưỡng rèn luyện phải trở thành nhu cầu trực tiếp, thói quen, hành vi hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên nào lười học, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận, cập nhật những thông tin mới, những tri thức mới cũng là một biểu hiện suy thoái về đạo đức

  Trả lờiXóa