TIN TỨC

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG – LỜI NGỤY BIỆN CỦA LŨ PHẢN QUỐC

Suichi Akai

Cách đây vài ngày, tôi có đọc được một bài viết của một tác giả có tên là Phạm Nhật Bình với nội dung “Tại sao Đảng CSVN sợ đa nguyên, đa đảng?”. Chỉ mới đọc tiêu đề ấy tôi đã thấy tầm nhìn chính trị hạn hẹp của tác giả và khi đi sâu đọc hết bài viết, tôi lại thấy không phải là tầm nhìn chính trị hạn hẹp mà là không có tầm nhìn về chính trị.

Nói không có tầm nhìn về chính trị có lẽ cũng chưa chính xác mà phải nói một cách chuẩn xác đó là một bài viết xuyên tạc để kiếm vài đồng bạc lẻ từ một tổ chức “dân chủ”, “tự do” , “nhân quyền” mà chúng ta hay gọi là Việt Tân.

Việt Tân, có tên đầy đủ là Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (Vietnam Reform Revolutionary Party, VRRP) là một tổ chức khủng bố, phản bội và chống lại lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng rêu rao, tuyên truyền “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” nhưng thực chất là phá hoại những thành quả cách mạng mà Đảng và dân tộc ta đã phải đổ máu mới giành được. Tiền thân của Việt Tân là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam – Một cái tên nghe rất “thân thương”, được thành lập ngày 30/4/1980 tại căn cứ 81 gần biên giới Thái – Lào thuộc huyện Buntharik, tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), cách Bangkok 500km về phía Đông Bắc. Kẻ cầm đầu “băng nhóm” này có tên là Hoàng Cơ Minh (1935-1987), nguyên là một tướng lĩnh Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hải hàm Phó Đề đốc, cấp bậc Chuẩn tướng – Một tên phản bội Tổ quốc khét tiếng thời ấy, sau này bất lực và phải tự sát. Nói về tổ chức Việt Tân, chúng không được gọi là một đảng chính trị mà chỉ là một “pạc ti” (party), tức là hội, nhóm. Chúng ta vẫn thường hay nói vui là đi “pạc ti”, ăn uống, vui chơi, giải trí, trong trường hợp này là như vậy. Mục đích chính của Việt Tân chỉ là núp bóng dưới chiêu bài đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, nhưng thực chất là phá hoại thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, khủng bố, kìm hãm và đi ngược lại quy luật tiến hóa của nhân loại tiến bộ.

Quay trở lại với bài viết: “Tại sao Đảng CSVN sợ đa nguyên, đa đảng?”. Chúng ta thấy rằng chúng xuyên tạc, viện ra đủ lý do có vẻ rất “hợp lý” như nào là: chúng ta sợ “đa đảng nhằm tiêu diệt ĐCSVN; ĐCSVN phải là một đảng duy nhất; đa đảng là sản phẩm của tư bản”. Nhưng bản chất và mục đích cuối cùng của chúng vẫn chỉ là cố súy cho lối sống thực dụng tư bản chủ nghĩa, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để giành lại chính quyền về tay giai cấp tư sản, phủ nhận thành quả cách mạng mà bao thế hệ cha anh của đất nước ta đã phải đổi bằng máu để giành lại.

Chúng ta xuất thân là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị thực dân Pháp đô hộ và đế quốc Mỹ xâm lược. Bằng truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, hy sinh anh dũng mới giành lại được đất nước. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta không những đã thoát khỏi đói nghèo mà đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong lịch sử, có giai đoạn Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán và mở rộng Chính phủ dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập như Việt Quốc (Việt Nam Quốc dân đảng); Việt Cách (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội),… Nhưng cùng với dòng chảy của cách mạng, những tổ chức, đảng phái đó kẻ phản động “bán nước cầu vinh”, người xem nhẹ lợi ích quốc gia, dân tộc nên đã bị chính lịch sử và nhân dân ta loại bỏ. Khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo, trên vũ đài chính trị nước ta duy nhất chỉ còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng khoa học, đúng đắn đã đại diện quyền lợi của nhân dân lao động, lợi ích quốc gia, dân tộc. Như vậy có thể khẳng định rằng: đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam là một quy luật tất yếu khách quan của lịch sử.

Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Điển hình là: trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XII, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước. Đây chính là những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.
Thủ tướng Úc John Howard tập thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm trong lần tham dự Hội nghị APEC 14
Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh Thủ tướng Úc John Howard trong 3 ngày tham dự Hội nghị APEC 14 năm 2006, ngày nào Thủ tướng Úc cũng dậy rất sớm để tập thể dục vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta thử hỏi nếu Việt Nam thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng thì liệu Thủ tướng Úc có thể và có muốn đi bộ thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm hay không? Đây là dẫn chứng rõ ràng nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn, duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… Chính những thành tựu đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc.

Vậy, chúng ta có thể khẳng định: Việt Nam không sợ đa nguyên, đa đảng mà là thực hiện đa nguyên, đa đảng không phù hợp với tình hình và thực tế xã hội nước ta, là đi ngược lại quy luật tất yếu khách quan của lịch sử.

2 nhận xét:

  1. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị - xã hội đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm dân chủ xã hội,… Chính những thành tựu đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam chúng tôi mãi mãi chỉ có, chỉ tôn sùng và đi theo một Đảng duy nhất đó là Đảng Cộng sản Việt NamĐảng Cộng sản Việt Nam- chính Đảng của dân tộc Việt Nam. Với sự dìu dắt của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa nguyên, đa đảng- đó chỉ là những ngôn từ nhằm chống phá hạ bệ Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa