Tiêu điểm

TỰ HÀO VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tuổi trẻ

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, là lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện.

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự đùm bọc thắm tình quân dân của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự hào hùng của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang từng bước trưởng thành.
 TỰ HÀO VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Quân đội nhân dân - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
Trong chính cương vắn tắt (12/1930) và luận cương chính trị (10/1930), Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, phải tổ chức ra quân đội công nông để giành chính quyền và giữ chính quyền. Vì vậy ngay sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, các tổ chức vũ trang lần lượt được hình thành: Đội tự vệ đỏ trong phong trào cách mạng năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và trưởng thành của các phong trào đấu tranh đòi hỏi Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức, tinh nhuệ, tùng bước hiện đại..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải phóng Quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân chính thức làm lễ thành lập và đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân nhân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta toàn thắng. Cách mạng Tháng Tám thành công, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc Quân có tên là Quân đội quốc gia Việt Nam và tới năm 1950, đổi tên thành Quân Đội nhân dân Việt Nam. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung Ương Đảng và quyết định của chính phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân. 

Trải qua 72 năm lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện và giữ vững vai trò sứ mệnh của mình trong mọi công tác, nhiệm vụ được giao. Ngày 22/12 đang tới gần, ngày lễ kỷ niệm sự thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta lớp lớp thế hệ tương lai đều hướng về các anh linh hùng dũng, hướng về cha ông ta oai phong lẫm liệt trong trang sử vàng chói lọi, để tưởng nhớ, biết ơn và ngợi ca công lao vĩ đại ấy, để một lần nữa chúng ta ghi tạc lòng mình về một thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương, mồ hôi nước mắt, hy sinh một đời mình đổi lấy hòa bình ấm no cho thế hệ hôm nay. 

Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh, biết ơn tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm, vượt qua bao mất mát đau thương kề vai sát cánh trong lực lượng vũ trang đánh giặc bảo vệ đất nước. Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mọi con dân đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, phải luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến sức khỏe, sức trẻ vì một đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

15 nhận xét:

 1. Tôi là người đã từng trải qua quân ngũ. Được trưởng thành trong Quân đội Nhân dân Việt Nam là một niềm hạnh phúc và tự hào..Nhìn về tương lai rộng mở để xây dựng quân đội tiến lên, nhất định phải có một lực lượng hải quân hùng mạnh, xứng đáng với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc

  Trả lờiXóa
 2. "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"tôi thật tự hào vì các anh . các anh luôn đặt nhân dân lên hàng đầu sẵn sàng hi sinh phục vụ lợi ích của dân tộc mình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mọi con dân đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, phải luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến sức khỏe, sức trẻ vì một đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

   Xóa
 3. Nhìn thấy các anh luyện tập, và hi sinh thầm lặng cả tuổi thanh xuân . Hi sinh tình cảm gd để cống hiến tuổi trẻ cho Tổ Quốc , các anh là những người con ưu tú trong long nhân dân VN . Em rất cảm mến những người lính của Quân Đội Nhân Dân VN, những người lính biên giới hay hải đảo . Em yêu Quân Đội Nhân Dân VN...

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh, biết ơn tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm, vượt qua bao mất mát đau thương kề vai sát cánh trong lực lượng vũ trang đánh giặc bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự đùm bọc thắm tình quân dân của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự hào hùng của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang từng bước trưởng thành.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh, biết ơn tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm, vượt qua bao mất mát đau thương kề vai sát cánh trong lực lượng vũ trang đánh giặc bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Thực sự thì tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mọi con dân đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, phải luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến sức khỏe, sức trẻ vì một đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

  Trả lờiXóa
 8. Tự hào về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ! biết bao nhiêu chiến sĩ đã hi sinh anh dũng để cho chúng ta được sinh sống trong hòa bình như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 9. Ngày 22/12 hàng năm là ngày hội truyền thống của cả dân tộc, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cách đây 72 năm, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện; một Quân đội của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp công nhân; chiến đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 10. Quân đội Nhân dân Việt Nam- lực lượng tiên phong của Đảng Nhà Nước trong bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, lực lượng Quân đội nhân dân không ngừng trưởng thành và lớn mạnhlực lượng Quân đội nhân dân không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Quân đội nhân dân đã cùng với các lực lượng khác trong lực lượng vũ trang giành nhiều thắng lợi trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến tích quan trọng, đẩy lùi được những âm mưu thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm.

  Trả lờiXóa
 11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Trải qua hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lập nên những chiến công vẻ vang góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANQGsự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đẩy lùi các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay đứng trước nhiều nguy cơ thách thức thì hơn hết vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân chiếm giữ vai trò hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 13. biết ơn tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm, vượt qua bao mất mát đau thương kề vai sát cánh trong lực lượng vũ trang đánh giặc bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 14. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, là lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện.
  Họ là những con người được rèn luyện trên mọi mặt. Từ đạo đức, tác phong. Tôi luôn kính trọng những người lính!

  Trả lờiXóa