Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TỰ HÀO VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tuổi trẻ

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, là lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện.

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự đùm bọc thắm tình quân dân của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự hào hùng của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang từng bước trưởng thành.
 TỰ HÀO VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Quân đội nhân dân - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
Trong chính cương vắn tắt (12/1930) và luận cương chính trị (10/1930), Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, phải tổ chức ra quân đội công nông để giành chính quyền và giữ chính quyền. Vì vậy ngay sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, các tổ chức vũ trang lần lượt được hình thành: Đội tự vệ đỏ trong phong trào cách mạng năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và trưởng thành của các phong trào đấu tranh đòi hỏi Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức, tinh nhuệ, tùng bước hiện đại..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải phóng Quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân chính thức làm lễ thành lập và đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân nhân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta toàn thắng. Cách mạng Tháng Tám thành công, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc Quân có tên là Quân đội quốc gia Việt Nam và tới năm 1950, đổi tên thành Quân Đội nhân dân Việt Nam. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung Ương Đảng và quyết định của chính phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân. 

Trải qua 72 năm lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện và giữ vững vai trò sứ mệnh của mình trong mọi công tác, nhiệm vụ được giao. Ngày 22/12 đang tới gần, ngày lễ kỷ niệm sự thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta lớp lớp thế hệ tương lai đều hướng về các anh linh hùng dũng, hướng về cha ông ta oai phong lẫm liệt trong trang sử vàng chói lọi, để tưởng nhớ, biết ơn và ngợi ca công lao vĩ đại ấy, để một lần nữa chúng ta ghi tạc lòng mình về một thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương, mồ hôi nước mắt, hy sinh một đời mình đổi lấy hòa bình ấm no cho thế hệ hôm nay. 

Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh, biết ơn tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm, vượt qua bao mất mát đau thương kề vai sát cánh trong lực lượng vũ trang đánh giặc bảo vệ đất nước. Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mọi con dân đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, phải luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến sức khỏe, sức trẻ vì một đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY