Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Thơ gửi những nhà rân chủ

Đăng lúc: Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chảnh


Có bao giờ em trăn trở suy nghĩ

Tay cầm đọc chủ nghĩa Mác - Lê

Nghiên cứu về đường lối của Đảng

Thành quả cách mạng tháng năm qua?


Có bao giờ em nằm suy nghĩ

Đất nước ta ngày chưa có Đảng

Hoang tàn, đói khổ thế nào đâu?


Có bao giờ em nằm suy nghĩ

Em đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

Hay lại chạy đua với thời cuộc

Lần theo lũ giặc về phá quê hương


Nếu em là người biết suy nghĩ

Hãy thôi ngay những trò lố bịch

Bôi nhọ Đảng, nói xấu quê hương

Đừng bao giờ em ngừng suy nghĩ

Học tập theo chủ nghĩa Mác - Lê

Thành những người vô sản chân chính

Đem sức mình xây dựng quê hương.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY