Tiêu điểm

Thơ gửi những nhà rân chủ

Chảnh


Có bao giờ em trăn trở suy nghĩ

Tay cầm đọc chủ nghĩa Mác - Lê

Nghiên cứu về đường lối của Đảng

Thành quả cách mạng tháng năm qua?


Có bao giờ em nằm suy nghĩ

Đất nước ta ngày chưa có Đảng

Hoang tàn, đói khổ thế nào đâu?


Có bao giờ em nằm suy nghĩ

Em đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

Hay lại chạy đua với thời cuộc

Lần theo lũ giặc về phá quê hương


Nếu em là người biết suy nghĩ

Hãy thôi ngay những trò lố bịch

Bôi nhọ Đảng, nói xấu quê hương

Đừng bao giờ em ngừng suy nghĩ

Học tập theo chủ nghĩa Mác - Lê

Thành những người vô sản chân chính

Đem sức mình xây dựng quê hương.

3 nhận xét:

  1. Rất hay, rất ý nghĩa, đám dân chủ nên lưu lại bài thơ này và ngẫm nghĩ cho kĩ. Những gì bài thơ nói rất đúng, hẳn là đám dân chủ chưa từng nghĩ rằng đất nước ta ngày chưa có đảng vẫn đang là một nước thuộc địa của thực dân Pháp, chỉ khi đảng lãnh đạo thì chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Hãy biết trân trọng những điều đó!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu như những người tự cho mình là hoạt động vì dân chủ, nhân quyền hiểu được chủ nghĩa Mác-Lê hay nếu họ là những người tôn trọng lịch sử thì ắt hẳn là chúng sẽ chẳng thể mặt dày đi chửi đảng, nhà nước ta được. Có chăng chúng đang bị đồng tiền cám dỗ và lấy đi lương tâm, đạo đức của một con người!

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ rất hay và ý nghĩa. Có lẽ sống trong cuộc sống này, sống trong chế độ xhcn Việt Nam này mới thấu hiểu được nó. Còn cái bọn ăn cơm của nước ngoài rồi về Việt Nam nói xấu chống phá thì chỉ là đám rẻ rách mà thôi.

    Trả lờiXóa