Tiêu điểm

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin

Chipmunk 

Những ngày này 25 năm năm trước, thế giới đã chứng kiến thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ XX: Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tuyên bố tan rã. Chỉ trong vòng ba năm từ 1989 đến 1992, toàn bộ 8 nước XHCN ở Đông Âu, Liên Xô và Mông Cổ đã sụp đổ. Các đảng cộng sản nắm quyền bị giải thể, ngừng hoạt động hoặc phải đổi tên gọi. Hàng triệu đảng viên cộng sản rời bỏ hàng ngũ và lý tưởng của mình. Nhiều thành quả đạt được trong thời gian dài xây dựng CNXH ở các nước này bị xóa bỏ. 

Sự sụp đổ bất ngờ, nhanh chóng của siêu cường Xô Viết sau hơn 7 thập kỷ tồn tại đã giáng một đòn nặng nề không chỉ vào mô hình phát triển của Liên Xô, các nước XHCN mà còn vào chính học thuyết Mác - Lênin, hệ tư tưởng XHCN. Trớ trêu thay, sự đổ vỡ này lại xảy ra ngay tại Liên Xô - quê hương của Cách mạng tháng Mười, nơi khai sinh ra nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới, thành trì của CNXH và phong trào cộng sản quốc tế. Điều này đã gây nên sự tổn hại nghiêm trọng về niềm tin vào sức mạnh khoa học của học thuyết này. 

Thập niên 90 của thế kỷ XX bùng nổ các bài viết, các công trình phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin bác bỏ từng phần hoặc bác bỏ toàn bộ học thuyết này. Giới tư bản phương Tây tin chắc rằng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa Mác - Lênin. Có hàng trăm, hàng nghìn các bài viết, các công trình thi nhau luận giải nguyên nhân vì sao Liên Xô và Đông Âu tan rã: thuyết nguyên nhân kinh tế, thuyết nguyên nhân chính trị, thuyết nguyên nhân văn hóa xã hội, các quan điểm về sự phản bội của M.Goócbachốp, thuyết chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài đối với Đảng và Nhà nước Liên Xô… 

Và trong suốt 25 năm qua, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã trở thành chủ đề tuyên truyền của nhiều thế lực thù địch, rằng vận mệnh của chủ nghĩa xã hội đã kết thúc và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế không phải hoàn toàn như vậy. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990 không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin, mà trái lại, có nguyên nhân sâu xa và trực tiếp từ những sai lầm và vi phạm nghiêm trọng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trên cả hai khía cạnh: máy móc, giáo điều và bóp méo, xuyên tạc. Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông Âu. Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hơn thế nữa, thực tiễn thế giới những năm tháng sau những biến cố lịch sử đó đã chứng tỏ, chân lý vẫn thuộc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp tục khẳng định những giá trị đích thực, cũng như sức sống mãnh liệt của học thuyết cách mạng vĩ đại này.

Thành công của công cuộc cải cách ở hàng loạt các nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, như Đổi mới ở Việt Nam, cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cải cách kinh tế ở Lào, kết quả bước đầu của chính sách “cập nhật hóa mô hình kinh tế” ở Cuba… đưa các nước này không chỉ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, mà còn tạo được những bước đột phá phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, là những bằng chứng rõ ràng về sự hồi sinh của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin
Lãnh tụ V. Lênin
Với tư cách là một thế giới quan và phương pháp luận khoa học, học thuyết Mác - Lênin vẫn không ngừng đổi mới và phát triển, còn với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thực tiễn của những người vô sản, chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi chúng ta phải luôn biết vận dụng sáng tạo để đi tới thành công.

21 nhận xét:

 1. Với tư cách là một thế giới quan và phương pháp luận khoa học, học thuyết Mác - Lênin vẫn không ngừng đổi mới và phát triển, còn với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thực tiễn của những người vô sản, chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi chúng ta phải luôn biết vận dụng sáng tạo để đi tới thành công.

  Trả lờiXóa
 2. Với tư cách là một thế giới quan và phương pháp luận khoa học, học thuyết Mác - Lênin vẫn không ngừng đổi mới và phát triển, còn với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thực tiễn của những người vô sản, chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi chúng ta phải luôn biết vận dụng sáng tạo để đi tới thành công

  Trả lờiXóa
 3. Sau khi V.I.Lênin qua đời, ở Liên Xô, Chính sách kinh tế mới không được tiếp tục thực hiện mà chuyển sang kế hoạch hóa tập trung cao độ. Thời gian đầu, kế hoạch hóa tập trung đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, song đã biến dạng thành kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô vẫn tiếp tục duy trì mô hình này. Đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của chế động cộng sản nơi đây.

  Trả lờiXóa
 4. Do chậm đổi mới cơ chế kinh tế, hệ thống quản lý, nói chung là chậm đổi mới mô hình của chủ nghĩa xã hội, nên hậu quả là Liên Xô đang rút ngắn dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với các nước tư bản phát triển "thì từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX tình hình diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Sự thua kém rõ rệt của Liên Xô thể hiện trong lĩnh vực công nghệ và năng suất lao động. Mà đây lại là yếu tố, như Lênin nói, xét đến cùng, quyết định thắng lợi hoàn toàn của chế độ mới.

  Trả lờiXóa
 5. Những sai lầm chủ quan nghiêm trọng kéo dài đã nói ở trên cản trở sự đổi mới đúng đắn là nguyên nhân sâu xa làm chế độ xã hội chủ nghĩa suy yếu, rơi vào khủng hoảng. Đó không phải là những sai lầm khuyết tật do bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, mà do quan niệm giáo điều về chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh năm 1991 của Đảng ta chỉ rõ: "do duy trì quá lâu những khuyết tật của mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ"nên gây ra tình trạng trì trệ kéo dài về kinh tế - xã hội rồi đi tới khủng hoảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với tư cách là một thế giới quan và phương pháp luận khoa học, học thuyết Mác - Lênin vẫn không ngừng đổi mới và phát triển, còn với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thực tiễn của những người vô sản, chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi chúng ta phải luôn biết vận dụng sáng tạo để đi tới thành công.

   Xóa
 6. Một trong những nguyên nhân khiến chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô tan rã là do Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là đuờng lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại, xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà nguy hiểm hơn lại ở một bộ phận lớn những người lãnh đạo cao nhất trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 7. Bằng phát súng lệnh "công khai", "dân chủ", "không có vùng cấm", cải tổ đã nhanh chóng tạo ra làn sóng phê phán, công kích, bôi đen tất cả những gì gắn với lịch sử 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Phủ định sạch trơn mọi thành tựu của chủ nghĩa xã hội. Nó gây hoang mang, xáo động đến cực độ trong tư tưởng xã hội, phá vỡ niềm tin của quần chúng đối với những giá trị của chủ nghĩa xã hội. Người ta sử dụng toàn bộ phương tiện thông tin đại chúng để làm việc này và chiến dịch tuyên truyền, đào bới, phủ định quá khứ được các đài, báo phương Tây tiếp sức mạnh mẽ và lái theo những ý đồ, mục đích đen tối của chúng. Và hệ quả tất yếu của nó là sự sụp đổ của chế độ cộng sản nơi đây.

  Trả lờiXóa
 8. Chủ nghĩa đế quốc thường xuyên tiến hành một cuộc chiến tranh khi bằng súng đạn, khi bằng "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội, chống Liên Xô. Chủ nghĩa đế quốc đã gây ra cuộc Chiến tranh lạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

  Trả lờiXóa
 9. Sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc cùng với sự phản bội từ bên trong và từ trên chóp bu của cơ quan lãnh đạo cao nhất là nguyên nhân trực tiếp làm cho Liên Xô sụp đổ. Hai nguyên nhân này quyện chặt vào nhau, tác động cùng chiều, tạo nên một lực cộng hưởng rất mạnh và nhanh như một cơn lốc chính trị trực tiếp phá sập ngôi nhà xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 10. Trong tình hình chủ nghĩa xã hội trì trệ và khủng hoảng do những sai lầm của mô hình cũ thì cải tổ, cải cách mở cửa, đổi mới là tất yếu. Vì chỉ có một cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới sâu sắc, toàn diện mới đưa chủ nghĩa xã hội thoát khỏi khủng hoảng để bước bào thời kỳ phát triển mới. Cải tổ, cải cách, mở cửa, đổi mới là tất yếu nhưng sụp đổ thì không là tất yếu.

  Trả lờiXóa
 11. Liên Xô không đại diện cho chủ nghĩa xã hội, không đại diện cho chủ nghĩa Macxit, Liên Xô chỉ đại diện cho mình Liên Xô mà thôi. Sự sụp đổ của Liên xô do một số cá nhân phản động ngay trong bộ máy lãnh đạo, do sự trì trệ không chịu thay đổi cho phù hợp, do các nước phương Tây và Mỹ phá hoại. Đó là những lý do chính. Các thành tựu của CNXH ngày nay rõ như ban ngày. Trung Quốc, Việt Nam là nhân chứng sống

  Trả lờiXóa
 12. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã trở thành chủ đề tuyên truyền của nhiều thế lực thù địch, rằng vận mệnh của chủ nghĩa xã hội đã kết thúc và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng nếu chúng nhìn đến Việt Nam thì chúng chắc chắn đã sai lầm.

  Trả lờiXóa
 13. Trước hết, cần khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông âu là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở Nga và sau đó là ở Liên bang Xô viết, chứ không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học Mác –Lênin về chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 14. Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người – kỷ nguyên xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội mới là chủ nghĩa xã hội. Nước Nga trở thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và do vậy, bản thân nó phải giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sự nghiệp xây dựng đất nước trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và trên phương diện thực tiễn hoàn toàn không có tiền lệ. Khi nó thất bại, không thể quy kết trách nhiệm cho chủ nghĩa Mác-Lênin được.

  Trả lờiXóa
 15. Những nguyên nhân bên trong xuất phát từ tồn tại xã hội Xô viết qua các chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hình thành nên chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Ngay cả ở những giai đoạn được gọi là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội cũng đã tiềm ẩn những bất cập chậm được khắc phục, dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình xã hội hiện thực đó. Đó là sự không tuân thủ những quy tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin.

  Trả lờiXóa
 16. Thành công của công cuộc cải cách ở hàng loạt các nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, như Đổi mới ở Việt Nam, cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cải cách kinh tế ở Lào, kết quả bước đầu của chính sách “cập nhật hóa mô hình kinh tế” ở Cuba… Đó là minh chứng cho việc chủ nghĩa Mác-Lênin không hề sai lầm.

  Trả lờiXóa
 17. Mặc dù hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, đã kích nhằm chèo lái nước ta theo mô hình TBCN, nhưng Đảng ta với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường xây dựng CNXH, nắm vững và vận dụng sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng ta đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
 18. Sự sụp đổ bất ngờ, nhanh chóng của siêu cường Xô Viết sau hơn 7 thập kỷ tồn tại đã giáng một đòn nặng nề không chỉ vào mô hình phát triển của Liên Xô, các nước XHCN mà còn vào chính học thuyết Mác - Lênin, hệ tư tưởng XHCN. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn lại nguyên nhân thất bại của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu, chúng ta có thể thấy nguyên nhân chính là do các quốc gia này chậm trễ trong việc thay đổi cơ chế, cứng nhắc trong việc vận dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh tế, dẫn tới sự tụt hậu quá nhiều so với tư bản.

  Trả lờiXóa
 19. sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu không phải là do những sai lầm của đội ngũ lãnh đạo chứ không phải do chủ nghĩa mác leenin, một trong những nguyên nhân khiến cho liên xô và các nước đông âu sụp đổ chính là do họ đã từ bỏ chủ nghĩa mac lenin, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa mac-lenin là một học thuyết vô cùng đúng đắn, nếu dựa vào chủ nghĩa mac lenin để xây dựng và phát triển đất nước chắc chắn sẽ thành công

  Trả lờiXóa
 20. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là một nỗi đau lớn để lại trong lòng các nước Xã hội chủ nghĩa, vô hình tạo cái cớ để các thế lực thù địch nhất là Mỹ và các nước phương Tây lợi dụng để xuyên tạclợi dụng để xuyên tạc về Chủ nghĩa Xã hội. Nhưng chúng ta chớ vội tin ngay, bởi lẽ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ còn do nhiều nguyên nhân khác chứ không phải vì CHủ nghĩa Mác Lenin.

  Trả lờiXóa