Tiêu điểm

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Xứ Lạng

Xã hội chủ nghĩa muôn Năm! Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! Đây vẫn là khẩu hiệu và lời hiệu triệu của hàng triệu triệu con người Việt Nam yêu nước. Vẫn luôn hô vang, coi đó là lý tưởng, là mục đích, là hiện thực cần phải thực hiện thành công hơn nữa của lớp lớp những người con qua các thế hệ của dân tộc Việt. 

Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đang trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mọi tiềm lực của đất nước đều có điểm xuất phát thấp đó là từ nền nông nghiệp lạc hậu, cộng thêm vào đó là một đất nước trải qua một thời gian hàng ngàn năm phong kiến và một quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề bởi những cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phương bắc và các nước đế quốc thực dân phương tây. Vì vậy, dù có chịu nhiều tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lựa chọn con đường Xã hội chủ nghĩa mà nước Việt Nam ta, đến nay vẫn luôn kiên cường, từng bước phát triển. 

Có nhiều lý do để nói về sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, nhưng lý do đầu tiên và quan trọng nhất đó vẫn là vì dân, vì nước, vì xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng, không có áp bức, bóc lột, không có chiến tranh. Bởi xã hội chủ nghĩa là xã hội phát triển theo quy luật của các hình thái kinh tế xã hội. Bởi chỉ có xã hội chủ nghĩa thì mỗi người dân mới có quyền tham gia và làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ nhà nước và xã hội. Chính vì sự lựa chọn xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất có lợi cho dân, cho nước nên Đảng Cộng sản Việt Nam mới quyết tâm dù những bước đi đầu tiên có khó khăn, dù chúng ta có xuất phát điểm thấp và phải có thời gian để khắc phục hậu quả của những di chứng của chiến tranh để lại.

Còn nhiều, còn nhiều lý do lắm để nói về Đảng, về Xã hội chủ nghĩa. Ở đây, người viết bài không phải ca ngợi mà chỉ muốn nói lên suy nghĩ và tiếng lòng của mình để chia sẻ cùng anh em, bè bạn những người những đọc có cùng cảm nhận. Chúng tôi không đồng tình và cực lực phê phán những hành động công kích, lôi kéo và phỉ báng Xã hội chủ nghĩa, phỉ báng Đảng của một số thành phần chống phá. Nổi lên đó là một bài viết của Trần Anh Kim đăng trên trang mạng xã hội tudadanchucn.com với tiêu đề: Chế độ “XHCN” hay xã hội đen (?!).
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Hình ảnh bài viết phản động, nhằm công kích, lôi kéo của Trần Anh Kim đăng trên tudodanchuvn.com
Trong bài viết tên này đã đưa ra những lời lẽ ngông cuồng và bịa đặt, y đã công kích và phỉ báng xã hội chủ nghĩa, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam với những phân tích mù quáng và thiếu tầm nhìn. Ai dại khờ mới tin vào những lời lẽ “óc lợn” của y. Bởi sự thật không như hắn tưởng, mà sự thật của hắn là những sự thật hắn tự vẽ ra và cho đó là đúng.

Người viết không muốn tranh cãi với tên này, mà chỉ thấy nực cười với lý lẽ đó của y. Bởi y tự cho rằng mình hiểu biết và có chức sắc trong cái Đảng gọi là Đảng dân chủ Việt Nam. Ở đâu ra cái đảng này vậy? Ở Việt Nam chỉ duy nhất có một Đảng, đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Y còn ghi rõ chức sắc là Ủy viên BCH Đảng dân chủ Việt Nam. Nếu ở tầm ủy viên BCH của một Đảng như y, thì lời lẽ, bài viết sẽ cực kỳ súc tích và lôi cuốn. Nhưng không, bài viết của y là một mớ thông tin hỗn lộn, chắp vá, một bài viết tầm con nít hỉ mũi chưa sạch. Cười vào cái mặt của y!

Trong bài viết y còn đưa ra lời hiệu triệu và cho lên địa chỉ, số điện thoại liên hệ để dễ bề tụ tập, lôi kéo. Mục đích của y thì ai cũng sẽ rõ. Bởi y là thành phần phản động, chống lại Đảng, mục đích sâu xa hơn nữa có lẽ đó chính là những đồng tiền, lợi ích dơ bẩn mà y kiếm được.
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Hình ảnh thông tin, địa chỉ Trần Anh Kim đưa lên để kích động, lôi kéo
Tiện đây, người viết cũng muốn gửi đến Trần Anh Kim và bè lũ phản động của y một số thông tin. Trước hết, ở Việt Nam, chúng tôi chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam, người Việt Nam chỉ yêu Xã hội chủ nghĩa và của Đảng Cộng Sản Việt Nam của chúng tôi thôi. Hơn nữa, đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, sự lựa chọn vì dân, vì nước. Xã hội chủ nghĩa xuất phát, ừ thì còn nghèo, còn lạc hậu nhưng chúng tôi được sống trong cảnh thanh bình, được làm và thực hiện đầy đủ các quyền của mỗi người dân. Chúng tôi sợ cái tự do, dân chủ như của các người lắm. Bởi chúng tôi sợ chiến tranh lắm rồi, chúng tôi sợ con cháu của chúng tôi bị di chứng của chất độc màu da cam, sợ những buổi đi lao động mà dẫm phải bom mìn. Chúng tôi yêu hòa bình và xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng tôi điều đó!

16 nhận xét:

 1. Người dân Việt Nam chọn chế độ XHCN là chế độ chính trị bởi chúng ta nhận thức được những ưu việt của chế độ này. Đây là chế độ xuất phát từ lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức không như các chế độ khác xuất phát từ lợi ích của giai cấp tư sản, bóc lột. Người dân VN tin tưởng vào chế độ. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

  Trả lờiXóa
 2. Toàn thể dân tộc Việt Nam luôn luôn tin tưởng và đi theo con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã lựa chọn, bởi đó là chế độ xã hội vì dân, vì nướcchế độ xã hội vì dân, vì nước. Vì xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng, không có áp bức, bóc lột, không có chiến tranh. Bởi xã hội chủ nghĩa là xã hội phát triển theo quy luật của các hình thái kinh tế xã hội. Bởi chỉ có xã hội chủ nghĩa thì mỗi người dân mới có quyền tham gia và làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ nhà nước và xã hội. Vậy nên các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước, chúng bay đừng hòng tuyên truyền, kích động người dân chúng tôi chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, chúng bay sẽ thất bại mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng và đi theo lá cờ lãnh đạo của Việt Nam. Đối với nhân dân được sống tự do hạnh phúc, nhân dân đoàn kết đánh lại bọn giặc xâm lăng, bọn phản động ra khỏi bờ cõi đất nước VN

  Trả lờiXóa
 4. Trong bài viết tên này đã đưa ra những lời lẽ ngông cuồng và bịa đặt, y đã công kích và phỉ báng xã hội chủ nghĩa, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam với những phân tích mù quáng và thiếu tầm nhìn. Ai dại khờ mới tin vào những lời lẽ “óc lợn” của y. Bởi sự thật không như hắn tưởng, mà sự thật của hắn là những sự thật hắn tự vẽ ra và cho đó là đúng.

  Trả lờiXóa
 5. Ở Việt Nam, chúng tôi chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam, người Việt Nam chỉ yêu Xã hội chủ nghĩa và của Đảng Cộng Sản Việt Nam của chúng tôi thôi. Hơn nữa, đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, sự lựa chọn vì dân, vì nước. Xã hội chủ nghĩa xuất phát, ừ thì còn nghèo, còn lạc hậu nhưng chúng tôi được sống trong cảnh thanh bình, được làm và thực hiện đầy đủ các quyền của mỗi người dân. Chúng tôi sợ cái tự do, dân chủ như của các người lắm. Bởi chúng tôi sợ chiến tranh lắm rồi, chúng tôi sợ con cháu của chúng tôi bị di chứng của chất độc màu da cam, sợ những buổi đi lao động mà dẫm phải bom mìn. Chúng tôi yêu hòa bình và xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng tôi điều đó!

  Trả lờiXóa
 6. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đang trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mọi tiềm lực của đất nước đều có điểm xuất phát thấp đó là từ nền nông nghiệp lạc hậu, cộng thêm vào đó là một đất nước trải qua một thời gian hàng ngàn năm phong kiến và một quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề bởi những cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phương bắc và các nước đế quốc thực dân phương tây. Vì vậy, dù có chịu nhiều tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lựa chọn con đường Xã hội chủ nghĩa mà nước Việt Nam ta, đến nay vẫn luôn kiên cường, từng bước phát triển.

  Trả lờiXóa
 7. Xã hội chủ nghĩa muôn Năm! Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! Đây vẫn là khẩu hiệu và lời hiệu triệu của hàng triệu triệu con người Việt Nam yêu nước. Vẫn luôn hô vang, coi đó là lý tưởng, là mục đích, là hiện thực cần phải thực hiện thành công

  Trả lờiXóa
 8. Đứng trước những thời khắc khó khăn nhất khi mà chúng ta phải đối mặt với cơn khủng hoảng trầm trọng những thập kỷ 80 90, Đảng ta đã kịp nhận ra cái sai trong đường lối lãnh đạo, kịp thời nhận lỗi và sửa sai, nhờ đó đất nước mới có ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 9. Có thể nói, lý do đầu tiên và quan trọng nhất đó vẫn là vì dân, vì nước, vì xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng, không có áp bức, bóc lột, không có chiến tranh. Bởi xã hội chủ nghĩa là xã hội phát triển theo quy luật của các hình thái kinh tế xã hội. Bởi chỉ có xã hội chủ nghĩa thì mỗi người dân mới có quyền tham gia và làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đang trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mọi tiềm lực của đất nước đều có điểm xuất phát thấp đó là từ nền nông nghiệp lạc hậu, cộng thêm vào đó là một đất nước trải qua một thời gian hàng ngàn năm phong kiến và một quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề bởi những cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phương bắc và các nước đế quốc thực dân phương tây. Nhưng với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 11. Cho dù có chịu nhiều tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần sau những cuộc kháng chiến liên tiếp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lựa chọn con đường Xã hội chủ nghĩa mà nước Việt Nam ta, đến nay vẫn luôn kiên cường, từng bước phát triển.

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng, bước theo Đảng thủy chung trong trắng dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Cho dù có gặp bất cứ khó khăn, thử thách nào, chỉ cần dân đồng lòng, chung sức đi theo Đảng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

  Trả lờiXóa
 13. Hơn 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang. Điều đó càng khẳng định chắc chắn cho vị trí tuyệt đối của Đảng trong lòng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Đảng lãnh đạo trước hết và chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối, bằng chủ trương, chính sách của Đảng. Đường lối chính trị đúng là cơ sở để đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sức mạnh của Đảng và của cách mạng.

  Trả lờiXóa
 15. Đường lối chính trị đúng đắn nghĩa là đường lối đó phải phản ánh được xu thế vận động của lịch sử, đồng thời phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chân chính của đa số nhân dân. Sức mạnh của Đảng chính là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, mà sự đồng tình và tin cậy của nhân dân đối với Đảng trước hết nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng.

  Trả lờiXóa
 16. Cộng Sản bacho à ?

  Trả lờiXóa