Tiêu điểm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐẢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM

Xứ Lạng

Khi nói đến nền chính trị Việt Nam, bất cứ ai khi nghiên cứu, tìm hiểu cũng đều hiểu rõ và nắm chắc về chế độ một Đảng, về sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đó là sự lựa chọn của lịch sử, của quần chúng nhân dân và được sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân. Ở Việt Nam là vậy, gốc rễ là từ dân, tất cả đều vì nhân dân.

Nhân một ngày lang thang đọc trên các trang mạng, tôi vô tình đọc được một bài viết từ đường link của trang danluan.org đến bài có tên: Đảng Cộng sản Việt Nam nên bắt chước đảng Dân chủ - Cộng hòa Mỹ thời lập quốc, tự tách ra làm hai đảng.
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐẢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM
Bài báo trên Danluan.org của tên óc chó Phong Uyên
Bài viết của tên thiếu não Phong Uyên này mới nhìn sơ qua đã thấy kệch cỡm ngay từ tiêu đề của bài. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải bắt chước Đảng của Mỹ chia thành hai Đảng? Thực ra trong suy nghĩ của một tên kém cỏi, ngu dốt, và mức độ hiểu biết cơ bản về chính trị thiếu trầm trọng như Phong Uyên thì đây quả là một ý tưởng không tồi. Bởi lẽ theo logic của Phong Uyên thì nếu chia ra thành hai đảng như Mỹ thì Phong Uyên có thể xuất cảnh sang Mỹ, đổi quốc tịch Mỹ được một cách dễ dàng chăng?

Quá ngây ngô Phong Uyên à! Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng được xây dựng và phát triển trải qua quá trình cách mạng lâu dài, với những thăng trầm của lịch sử và máu xương của bao thế hệ cha ông Việt Nam. Kể từ khi ra đời vào ngày 3/2/1930 cho đến nay, với bao biên cố của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua vô vàn sóng gió và đi đến thắng lợi, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay. Điều này phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến sự lựa chọn tài tình và đúng đắn con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của toàn thể dân tộc Việt Nam đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam để có được như ngày hôm nay, đã được ghi cụ thể trong Điều 4 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và trong rất nhiều các văn bản của Đảng và Nhà nước khác. Đây chính là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn của dân tộc và sự lựa chọn của chính nghĩa. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không muốn trình bày quá nhiều về Đảng Cộng Sản Việt Nam và vì sao Việt Nam lại là một quốc gia với Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, mà chỉ muốn có vài lời nhắn nhủ đến cho tên óc chó Phong Uyên, hãy thôi ngay những giọng điệu ngu xuẩn đi. Và đừng bao giờ đưa ra một ý tưởng nào hết, vì ý tưởng đưa ra của y chỉ làm cho người ta thấy y ngu xuẩn và dốt nát level max thôi.
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐẢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM
Lời lẽ của tên Phong Uyên trong bài viết
Tóm lại, mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có sự lựa chọn của riêng mình về những khía cạnh chính trị khác nhau như: sự lựa chọn Đảng lãnh đạo, sự lựa chọn chế độ chính trị hay sự lựa chọn về sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng vậy, luôn có sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và đó là sự lựa chọn luôn luôn đúng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn là sự lãnh đạo hết lòng vì dân, tất cả đều vì nhân dân.

10 nhận xét:

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng được xây dựng và phát triển trải qua quá trình cách mạng lâu dài, với những thăng trầm của lịch sử và máu xương của bao thế hệ cha ông Việt Nam. Kể từ khi ra đời vào ngày 3/2/1930 cho đến nay, với bao biên cố của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua vô vàn sóng gió và đi đến thắng lợi, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay. Cho nên không thể có chuyện như Phương Uyên nói là phải tách đảng ra làm hai như Mỹ được. Những người không hiểu chuyện thường ăn nói vô tri.

  Trả lờiXóa
 2. Từ những năm tháng kháng chiến lịch sử đến nay, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản VN đối với đất nước và nhân dân VN là điều không ai có thể phủ nhận. Những thắng lợi của cuộc cách mạng, cuộc kháng chiến chống các đế quốc, thực dân xâm lược là một điều đã được lịch sử chứng minh rõ rệt. Những luận điệu xuyên tạc của đám bồi bút của những đám dân chủ là vô căn cứ, mục đích xấu chống phá nhà nước ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 3. mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có sự lựa chọn của riêng mình về những khía cạnh chính trị khác nhau như: sự lựa chọn Đảng lãnh đạo, sự lựa chọn chế độ chính trị hay sự lựa chọn về sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng vậy, luôn có sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và đó là sự lựa chọn luôn luôn đúng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn là sự lãnh đạo hết lòng vì dân, tất cả đều vì nhân dân.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Việt Nam vượt qua bao nhiêu thử thách, gian nan mới có như ngày hôm này. Đối với dân tộc Việt Nam mọi chủ trương, đường lối chính sách của đảng đều là ánh sáng chỉ đường, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của quần chúng nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước ta vẫn mãi mãi chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo đó chính là Đảng cộng sản Việt Nam, từ xưa tới nay vẫn thế, Đảng luôn lãnh đạo đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, vẫn biết là cuộc sống của mọi người dân hiện tại chưa phải là tốt hết được nhưng Đảng ta luôn nỗ lực để có thể cho người dân một cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn!

  Trả lờiXóa
 6. mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có sự lựa chọn của riêng mình về những khía cạnh chính trị khác nhau như: sự lựa chọn Đảng lãnh đạo, sự lựa chọn chế độ chính trị hay sự lựa chọn về sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng vậy, luôn có sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và đó là sự lựa chọn luôn luôn đúng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn là sự lãnh đạo hết lòng vì dân, tất cả đều vì nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn là sự lãnh đạo hết lòng vì dân, tất cả đều vì nhân dân.Nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng

  Trả lờiXóa
 8. Đẳng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam, là Đảng đại diện cho giai cấp vô sản, Đảng của toàn dân yêu chuộng hòa bình Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam do chính quyền và toàn thể dân tộc Việt Nam nhất chí thành lập, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dânbảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam mãi tin tưởng và một lòng trung thành với Đảng, nguyện đem hết sức mình bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng Cộng sản Việt nam là Đảng duy nhất của nhà nước Việt nam, đại diện cho giai cấp vô sản, bảo vệ giai cấp vô sản. Đảng đã đề ra các cương lĩnh, đường lối, hiến pháp và pháp luật để ổn định cuộc sống của nhân dân, đảm bảo cho người dân phát triển đời sống, an sinh, xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. hay lắm, cảm ơn tác giả: mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có sự lựa chọn của riêng mình về những khía cạnh chính trị khác nhau như: sự lựa chọn Đảng lãnh đạo, sự lựa chọn chế độ chính trị hay sự lựa chọn về sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng vậy, luôn có sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Và đó là sự lựa chọn luôn luôn đúng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn là sự lãnh đạo hết lòng vì dân, tất cả đều vì nhân dân.

  Trả lờiXóa