TIN TỨC

Chiêu trò “dân chủ”, “nhân quyền” chống phá Đảng và Nhà nước ta

Leng keng

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi, đã chuyển sang kết hợp thực hiện “diễn biến hòa bình" về tư tưởng, lý luận với “diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực, với tiến công về chính trị, công kích trực tiếp, trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể:

- Chúng kết hợp xuyên tạc lịch sử, lên án, phủ định sự nghiệp cách mạng và các cuộc kháng chiến chống xâm lược đầy hy sinh gian khổ của nhân dân ta, với việc phủ định những giá trị hiện tại, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, với việc làm lệch hướng tương lai phát triển của dân tộc. 

- Chúng chống phá đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội và công an nhân dân,… tạo bước chuyển hóa lực lượng vũ trang,. 

Tuy nhiên một trong những chiêu bài mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi đó là: chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”.

Chúng xác định, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” thì mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá bỏ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ hiểm độc mà chúng đang rắp tâm thực hiện, để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và có mặt hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam, thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản. Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” được coi là khâu đột phá của chiến lược "Diễn biến hòa bình" để chống phá cách mạng Việt Nam.Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường sử dụng là:

- Tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá;

- Lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây; 

- Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bộ ngoại giao và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chúng yêu cầu Việt Nam phải mở rộng các quyền tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội…

- Lợi dụng các công ước, điều ước quốc tế và các tổ chức diễn đàn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chống Việt Nam.
Chiêu trò “dân chủ”, “nhân quyền” chống phá Đảng và Nhà nước ta
Những nhà "dân chủ" đang ngày đêm có hành động hại dân, hại nước
Với việc triệt để lợi dụng, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay, chiêu trò “dân chủ”, “nhân quyền” đã và đang được các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù, chúng ta vẫn luôn luôn cảnh giác và có biện pháp đấu tranh hiệu quả. Trong đó

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trên các lĩnh vực chính trị - xã hội. Đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật cũng chính là sự khẳng định lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân.

Dân chủ, nhân quyền vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được âm mưu thâm độc của mình. Nhưng chúng cần thấy rõ bản chất chế độ ta tốt đẹp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng nước ta; mục tiêu ấy phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam. 

3 nhận xét:

  1. Thời gian qua, trên mạng Internet thấy xuất hiện một số người tự xưng đấu tranh cho "dân chủ" và thường xuyên thấy xuất hiện ở những vụ tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện "dân oan" gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền, cản trở giao thông... luôn miệng hô hào là đấu tranh cho nhân dân, "dân chủ", "nhân quyền".

    Trả lờiXóa
  2. Với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch phản động nước ngoài, đám dân chủ ở nước ta tích cực chống phá nhà nước ta, đặc biệt trên phương diện dân chủ, nhân quyền. Bởi lẽ đây là vấn đề nhạy cảm, có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến người dân, dễ được bọn chúng xuyên tạc, bóp méo. Hơn thế nữa đây là một lí do hoàn hảo để nước ngoài có thể can thiệp vào nước ta. Có thể thấy âm mưu của đám dân chủ nước ta là rất rõ ràng

    Trả lờiXóa
  3. Việt Nam là một đất nước tôn trọng và đảm bảo về dân chủ nhân quyềnđảm bảo về dân chủ nhân quyền! Đó là điều chắc chắc, tuy nhiên các thế lực thù địch nhất là Mỹ và các nước phương Tây luôn lấy dân chủ nhân quyền làm cái cớ đề tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, đe dọa đến ANQG Việt Nam. Thiết nghĩ ở Mỹ vấn đề dân chủ nhân quyền của người daanc òn không được đảm bảo như ở Việt Nam ấy vậy mà họ dám lấy cớ Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền để đưa ra các yêu cầu vô lý đối với Việt Nam. Thật nực cười!

    Trả lờiXóa