TIN TỨC

Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết!

Xứ Lạng

Khi nói về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, ông cha ta có các truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”, “Một gốc nhiều cành”… Điều đó có ý nghĩa: nhân dân các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam là người trong một nước, là con trong một nhà, đều được sinh ra trong một bọc trứng, của cùng một người mẹ và một người cha, tức là dù có là ai trong cộng đồng người Việt thì đều có chung một gốc gác, cuội nguồn, vận mệnh gắn chặt với nhau.

Nói một cách sâu xa hơn, thì đó là tư tưởng dân tộc, vận mệnh quốc gia, dân tộc, tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc… tất cả đều có chung một nguồn gốc, chung một tư tưởng, ý chí và chung một mục đích. Và hẳn khi nói đến mục đích thì ai cũng nhận thức được đó là lòng tự hào dân tộc, ý thức, tình yêu đối với quê hương, bản xứ, tinh thần bảo vệ quê hương bất chấp tính mạng.

Là người dân Việt Nam phải luôn giữ được tình yêu đó, tình yêu của cá nhân và tình yêu đối với cả cộng đồng quốc gia, dân tộc. Bởi vì chúng ta đều có chung một nguồn gốc nên khi làm bất cứ điều gì, dù cả trong suy nghĩ cũng phải nhận thức được: Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết! Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã minh chứng cho tinh thần này, bao lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi, bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ cho mục đích cao cả đó chính là hòa bình cho dân tộc, hạnh phúc của mỗi người dân. 
Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết!
Trang Blog Danlambao chuyên đăng các tin bịa đặt, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam
Thế nhưng, có những người con lại không xứng đáng với nguồn gốc đó, không xứng đáng với sự bao bọc, che chở của bao lớp cha anh đã hy sinh để cho chúng ta có được như ngày hôm nay. Những con người đó, ngày đêm tìm cách để chống đối lại quê hương, bịa đặt thông tin gây mất đoàn kết nội bộ, chúng vu khống, tố cáo Đảng, Nhà nước, gây thù hằn, tụ tập biểu tình đòi các quyền tự do, dân chủ…tất cả những hành động của những người con quay lưng lại với dân tộc này đã trực tiếp hoặc gián tiếp thỏa mãn được ý đồ của các thế lực phản động trong và ngoài nước, lợi dụng người Việt để đánh lại người Việt. 

Trên các diễn đàn của các thế lực thù địch như Danlambao; Basam... hàng ngày đăng tải các thông tin bịa đặt mang tính chất vu khống. Chúng lợi dụng các thông tin trên các trang báo chính thống của Đảng và Nhà nước ta để bịa ra, vẽ ra những thông tin không chính thống để gây mất đoàn kết, chia ra nội bộ trong xã hội và người dân Việt Nam.
Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết!
Trang Blog Basam với các nội dung xuyên tạc của các thế lực phản động
Trước thực tế như vậy, mỗi người dân Việt Nam, mỗi người con Lạc cháu Hồng, tất cả chúng ta đều có chung một nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên”, chung một lý tưởng và chung một vận mệnh, hãy luôn cảnh giác, tinh tường trước thời đại thông tin nhũng nhiễu như hiện nay, hãy bài trừ các trang thông tin, blog… của các thế lực thù địch, không hoang mang, dao động trước các luận điệu xuyên tạc của bọn chúng. Hãy luôn giữ gìn và nâng cao tình yêu dành cho quê hương và dân tộc. Dù làm việc gì, hãy luôn nhớ rằng ta là dân nước Nam, hãy hành động để bảo vệ nước Nam.

5 nhận xét:

 1. Mỗi người dân Việt Nam, mỗi người con Lạc cháu Hồng, tất cả chúng ta đều có chung một nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên”, chung một lý tưởng và chung một vận mệnh, hãy luôn cảnh giác, tinh tường trước thời đại thông tin nhũng nhiễu như hiện nay, hãy bài trừ các trang thông tin, blog… của các thế lực thù địch, không hoang mang, dao động trước các luận điệu xuyên tạc của bọn chúng. Hãy luôn giữ gìn và nâng cao tình yêu dành cho quê hương và dân tộc. Dù làm việc gì, hãy luôn nhớ rằng ta là dân nước Nam, hãy hành động để bảo vệ nước Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Người dân Việt Nam chúng ta có lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần đoàn kết chống lại các thế lực thù địch, điều đó đã được lịch sử ngàn năm văn hiến chứng minh. Dù là trước đây hay bây giờ thì chúng ta cũng cần phát huy những giá trị cao cả đó, nhất là trong điều kiện các thế lực thù địch, phản động hoạt động mạnh như hiện nay thì chúng ta cần vững niềm tin vào Đảng, vào chế độ.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ CHí Minh đã từng có câu "các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhua giữ nước", trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử ngày nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia có độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng bào có cơm ăn áo mặc, mọi người đều được đến trường, cùng nhau chung sống trong môi trường hòa bình ổn địnhmôi trường hòa bình ổn định. Để có được những thành quả to lớn ấy chính là nhờ sư hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Nhận thực rõ điều đó mỗi con dân Việt Nam hãy tiếp bước cha anh, cùng nahu xây dựng đất nước giàu đẹp, đừng chỉ vì lợi ích cá nhân mà quay lại với chế độ, quay lại với chính nơi nuôi ta sinh ra và lớn lên.

  Trả lờiXóa
 4. Hoàng tiều phu19:07 24 tháng 9, 2016

  Trên các diễn đàn của các thế lực thù địch như Danlambao; Basam... hàng ngày đăng tải các thông tin bịa đặt mang tính chất vu khống. Chúng lợi dụng các thông tin trên các trang báo chính thống của Đảng và Nhà nước ta để bịa ra, vẽ ra những thông tin không chính thống để gây mất đoàn kết, chia ra nội bộ trong xã hội và người dân Việt Nam. Mọi người dân cần hết sức cẩn thận.

  Trả lờiXóa
 5. Là con Rồng cháu Tiên, làm gì cũng phải thấy Tổ quốc là trên hết! Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã minh chứng cho tinh thần này, bao lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi, bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ cho mục đích cao cả đó chính là hòa bình cho dân tộc, hạnh phúc của mỗi người dân.

  Trả lờiXóa