Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐẤT NƯỚC QUA 71 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH

Đăng lúc: Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Leng keng

Ngày 2/9/1945, cách đây 71 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa trước toàn thể quốc dân, đồng bào

ĐẤT NƯỚC QUA 71 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình 2/9/1945 
Bản tuyên ngôn độc lập lịch sử đã đánh dấu sự ra đời của một nước Việt Nam non trẻ. Hơn thế nữa, điều đó lại mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi từ đây dân tộc Việt Nam chính thức được hưởng quyền tự do, bình đẳng và bác ái. Việt Nam không còn là một nước thuộc địa, nửa phong kiến nữa, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trước đó.


Từ khi nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (khi đó là Đảng Cộng sản Đông Dương) mà trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh dân tộc Việt Nam nhất quán đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, kiên định theo hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. 

Với chân lý sáng ngời là không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngay từ cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, rồi cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược cho tới các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong đi đầu trong việc lãnh đạo nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc dựa trên những quyết sách đúng đắn, táo bạo cùng với sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam hòa chung một nhịp đã đưa đến thắng lợi cuối cùng đó là đất nước hoàn toàn hòa bình, Nam - Bắc sum họp một nhà. 

Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, non sông đất nước thu về một mối thì vai trò về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc ngày càng được thể hiện rõ nét nhất. Điều đó đã được minh chứng cho sự thay da đổi thịt trong 30 năm đổi mới của dân tộc Việt Nam từ Đại hội VI năm 1986 đến nay. 

Kết quả sau 30 năm đổi mới đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các lĩnh vực của xã hội. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình chính trị luôn được giữ vững ổn định, chỉ số phát triển kinh tế xã hội hàng năm luôn ở mức cao. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Cho đến nay, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Việt Nam đã hoạt động tích cực với vai trò ngày càng tăng tại Liên hợp quốc (ủy viên ECOSOC, ủy viên Hội đồng chấp hành UNDP, UNFPA và UPU...), phát huy vai trò thành viên tích cực của phong trào Không liên kết, Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, ASEAN 

Những điều đó là thành quả hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Đó đều là sự tích lũy kinh nghiệm từ lịch sử, từ những sự dự đoán, phân tích chính xác tình hình trong nước và thế giới qua các thời kỳ lãnh đạo đất nước của Đảng ta. 
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
Hôm nay, chúng ta được hưởng những thành quả cách mạng mà cha ông ta đã phải gồng mình đánh đổi biết bao xương máu mới giành lấy được. Sự vĩ đại đó đã khiến các thế hệ sau này càng thấy tự hào hơn khi được chứng kiến thành quả đất nước thay da đổi thịt từng ngày. Bạn bè khắp năm châu đều muốn đến thăm Việt Nam chúng ta để tìm hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp, sự thân thiện của một quốc gia nhỏ bé mà anh hùng. Đồng thời, chúng ta cũng cho họ thấy rằng sự bất khuất trong mỗi con người Việt Nam lớn đến nhường nào, hiểu được giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc và khát vọng tự do con người.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian đó không phải là quá ngắn cũng không phải là quá dài đối với một dân tộc nhỏ bé nhưng có truyền thống quật cường phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù hùng mạnh bậc nhất trên thế giới, quyết không lùi bước trước kẻ thù. Những gì mà chúng ta đã đạt được đều là những thành quả có ý nghĩa vô cùng to lớn to lớn cả trong thực tiễn và lý luận, Chúng ta đã thất bại rất nhiều và phải trả những cái giá khá đắt. Song bằng cái nhìn khách quan nhất, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều, chúng ta trưởng thành từ khi còn phải đấu tranh bảo vệ dân tộc cho tới vấn đề ngoại giao giải quyết các vấn đề liên quan tới lợi ích của dân tộc với các nước sau này. Giờ đây chúng ta đã thực hiện bình thường hóa quan hệ với các nước lớn mà trước kia mối quan hệ là đối đầu, nhằm tập trung tối đa cho việc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày hôm nay, mỗi người dân Việt Nam dù có đi khắp năm châu bốn bể cũng đều nhớ về Tổ quốc, nhớ về quê hương, đặc biệt vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc ví dụ như ngày Quốc khánh (2/9) của dân tộc tới đây. Đó là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam mà không phải dân tộc nào cũng có được dân tộc tới đây.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY