TIN TỨC

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, SUY NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ MÁU THỊT GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI NGƯỜI DÂN

Chipmunk

Tháng Tám năm 1945 là tháng có những ngày trọng đại và vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong những ngày lịch sử quan trọng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng Mặt trận Việt Minh, toàn dân ta đã nổi dậy khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ quân chủ, đánh bại bọn đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nước nhà… 

Khi đề cập đến Cách mạng tháng Tám, có nhà nghiên cứu nước ngoài đã nhận xét một cách hình ảnh rằng: Cụ Hồ và Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân “đòi lại ngôi nhà của mình”. Là những người trong cuộc, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam hiểu sâu sắc rằng cái gọi là “ngôi nhà mới đòi lại được ấy” trải qua gần một thế kỷ dưới “quyền bảo hộ” của thực dân Pháp nay cột đã xiêu, mái đã dột, trong nhà tiền không, gạo cũng không. Với trên 90% dân số mù chữ, bên cạnh một khí thế cách mạng rất cao là một trình độ dân trí rất thấp. Chỉ trong và sau mấy tháng giáp hạt, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu đồng bào tức 10% dân số. Cũng đúng mùa thu năm đó, nước lũ ngập trắng đồng trên 10 tỉnh châu thổ sông Hồng do đê bị vỡ vì hàng năm không được thực dân Pháp tu bổ. Để chấn hưng đất nước, trong quỹ của Chính phủ chỉ có chừng 1,5 triệu đồng bạc Đông Dương mà hơn ½ trong số đó là rách nát không tiêu được. Ngân hàng Đông Dương vẫn còn nằm trong tay quân Pháp, chúng còn dùng các thủ đoạn nhằm phá giá đồng bạc 500 của chính phủ ta, bên cạnh đó quân Tưởng còn đem các loại tiền quan kim, quan tệ mất giá tung ra thị trường làm cho nền tài chính Việt Nam càng thêm nguy ngập. Về đối ngoại, chính quyền Việt Nam non trẻ đứng trước tình thế “bốn không”: không tiền, không vũ khí, không đồng minh và không ngoại thương. Trong điều kiện đó, nguy cơ trực tiếp là đất nước ở vào tình thế “lửa cháy hai đầu” khi quân Tưởng và quân Pháp (núp dưới bóng quân Anh) tiến vào nước ta với những mưu toan thâm độc. 

Trong bối cảnh đất nước được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, chỉ trong vòng 16 tháng, Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu không những đã bảo vệ được thành quả Cách mạng tháng Tám mà còn củng cố được mọi mặt của đất nước trước khi bước vào Toàn quốc kháng chiến. Nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của thắng lợi đó chính là mối quan hệ máu thịt giữa Chính phủ với nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền các cấp nhanh chóng được xây dựng và có mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Niềm tin và sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân đã trở thành sức mạnh để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, ứng phó với mọi thử thách. Cũng chính với lòng tin và sự đồng thuận đó, nhân dân sẵn sàng hưởng ứng cuộc vận động chống giặc đói do Chính phủ phát động. Kết quả của “Tuần lễ vàng” là thêm một minh chứng hùng hồn về lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền cách mạng non trẻ. Người dân từ nông thôn đến thành thị, từ dân nghèo cho đến những điền chủ, những nhà tư sản, tuỳ theo khả năng của mình đều tự nguyện đóng góp của cải, vàng bạc vào công quỹ. Cũng chính với lòng tin và sự đồng thuận đó mà phong trào Bình dân học vụ được nhân dân hưởng ứng sôi nổi trong phạm vi cả nước. Cũng chính với lòng tin và sự đồng thuận đó mà 95% nhân dân hai miền Nam, Bắc không ngại nguy hiểm vượt sự đe doạ và súng đạn của kẻ thù để đi bỏ lá phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước nhà. Dân tin Chính phủ và ngược lại Chính phủ tin dân với một lòng tin tuyệt đối. Giữa nhân dân và Chính phủ là sự đồng thuận hoàn toàn khiến cho mọi thủ đoạn, xuyên tạc, gây chia rẽ của kẻ thù đều không thể lay chuyển được lòng tin đó. Ví như ít ngày sau khi Chính phủ ký với Pháp bản Hiệp định sơ bộ 6/3, một số lãnh đạo các đảng đối lập đã cho bắc loa ngay tại bờ hồ Hoàn Kiếm rêu rao “Việt Minh bán nước cho Pháp” thì lập tức hàng ngàn quần chúng kéo đến, vây quanh chất vấn, hô khẩu hiệu đả đảo khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Tháng 12/1946, khi thực dân Pháp buộc nhân dân ta phải cầm súng, cũng chính sức mạnh keo sơn giữa Chính phủ và toàn dân là nhân tố quyết định việc hình thành thế mới, lực mới để cả nước chủ động bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc. 

 TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, SUY NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ MÁU THỊT GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI NGƯỜI DÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm hỏi nông dân HTX Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954)
Nhìn lại những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, trong quá trình lãnh đạo triển khai Nghị quyết Trung ương 8 tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã khẳng định: dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì không kẻ địch nào có thể tiêu diệt được. Phương châm đó không những đã góp phần có ý nghĩa quyết định vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà cả đến tận ngày nay. Ngày nay, trong điều kiện nước nhà đã độc lập, thống nhất và đang trên đà đổi mới, thiết nghĩ, mỗi thành viên trong hệ thống chính trị càng phải quán triệt sâu sắc bài học dựa vào sức dân mà Đại hội Đảng XI đã khẳng định: Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng. 

9 nhận xét:

 1. Bác Hồ từng nói:"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Đó là một câu nói rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Suy cho cùng thì đất nước phát triển cũng chỉ vì nhân dân. Nhân dân là gốc rễ của nhà nước. Do vậy, muốn đất nước đi lên thì chẳng có gì khác ngoài việc phát triển mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân!

  Trả lờiXóa
 2. Chính quyền được người dân bầu ra và hoạt động để phục vụ lợi ích của nhân dân và vì thế mà chính quyền và nhân dân phải luôn gắn kết với nhau, nhân dân chính là nguồn bổ sung, là hậu thuẫn cho chính quyền hoạt động.

  Trả lờiXóa
 3. Mối quan hệ máu thịt giữa chính phủ và nhân dân là cội nguồn của sức mạnh tổng hợp. Một chính phủ mạnh sẽ không thể phát huy được sức mạnh khi không có sự ủng hộ của người dân. Do vậy mà mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân càng tốt thì đất nước càng phát triển, càng phồn thịnh!

  Trả lờiXóa
 4. Đảng từ nhân dân mà ra, phục vụ lợi ích của nhân dân, ngày càng gắn bó với nhân dân và chính quan hệ mật thiết ấy tạo nên sức mạnh của Đảng và sức mạnh của dân tộc.Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ hai chiều gắn bó, tương hỗ như một lẽ tự nhiên. Nhân dân cần có Đảng lãnh đạo thì mới có hướng đi đúng đắn và cách mạng mới giành được thắng lợi. Đảng cần có dân để có sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, để có năng lực chèo lái con thuyền cách mạng.

  Trả lờiXóa
 5. Ngay từ đầu giữa ĐCS Việt Nam với nhân dân lao động đã có một mắt xích liên kết chặt chẽ đó là từ dân mà ra, và đó cũng là lí do khiến cách mạng thắng lợi một cách toàn diện. Và ngày nay, mong rằng Đảng, Nhà nước luôn luôn thực hiện tốt được để ngày càng tăng cường mối quan hệ gắn bó nhân dân, của dân, do dân và vì dân để đất nước ngày càng vững mạnh hơn!

  Trả lờiXóa
 6. Càng đến ngày quốc khánh, ngày khai sinh ra đất nước Việt Nam những người con, người cháu của bác đang cố gắng thể hiện mình hơn trong công cuộc xây dựng tổ quốc. Cứ nhớ về bác mọi người đều cố gắng chăm ngoan học tập, rèn luyện bản thân để có một phẩm chất, trí thức thật tốt.

  Trả lờiXóa
 7. ĂN CHIA KIỂU BẨN, ÉM HẠ CẤP NÊN NGHI CAN BẮN 2 LÃNH ĐẠO YÊN BÁI TỬ VONG?

  TIN QUAN TRỌNG:
  Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm tử vong

  Một vụ án nghiêm trọng xảy ra sáng 18-8 tại Yên Bái. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn đã tử vong vào trưa cùng ngày.
  * Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đã tử vong tại BV Đa khoa Yên Bái. Nghi phạm Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, tự bắn vào đầu tự tử.

  Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nghi phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

  Lúc 11g trưa nay, cả ba người đang nằm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Phía ngoài cổng bệnh viện, tình hình an ninh được thắt chặt, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự thiết lập nhiều vòng bảo vệ. Liên tiếp các xe biển xanh của trung ương và của tỉnh Yên Bái ra vào bệnh viện. Người dân tập trung hai bên đường cũng rất đông...

  Trước đó, trong sáng 18-8, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã điều kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên Yên Bái, do đánh giá tình hình không thể chuyển bệnh nhân về Hà Nội.

  Khoảng 10g sáng, hai kíp bác sĩ này đã trực tiếp tham gia ca mổ cho các bệnh nhân. Nhưng tình hình được đánh giá là rất nguy kịch và không bắt được mạch.

  Kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức do ông Trịnh Hồng Sơn, PGĐ bệnh viện chủ trì.

  Kíp bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bao gồm ông Nguyễn Đạt Anh, trưởng khoa cấp cứu A9.

  Ngoài ra còn có ông Dương Đức Hùng trưởng đơn vị C4, Viện Tim mạch quốc gia.

  Trưa cùng ngày, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an, đã có mặt tại Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

  Xác nhận với Tuổi Trẻ lúc 13g chiều cùng ngày, một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết khoảng 12g30, ông Ngô Ngọc Tuấn đã tử vong vì vết thương quá nặng. Trước đó, ông Phạm Duy Cường cũng đã tử vong.

  Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, hai nạn nhân đều bị bắn 2-3 phát đạn. Một bị bắn vào ngực, bụng và đầu. Một bị bắn vào ngực xuyên lên cổ và vào đầu.

  Riêng nghi phạm Đỗ Cường Minh tự sát bằng cách bắn vào đầu. Ông Cường và ông Tuấn tử vong trước khi đến bệnh viện. Kíp bác sĩ Hà Nội lên tích cực hồi sức nhưng không hiệu quả.

  Tin từ cuộc họp báo chiều 18-8 tại Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong sau đó.

  Sáng nay, ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đến trụ sở tỉnh ủy từ sớm để chuẩn bị dự buổi khai mạc kỳ họp HĐND.

  Tuy nhiên trước khi kỳ họp diễn ra, khoảng ngoài 7g, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đi vào trụ sở tỉnh ủy. Ông Minh vào phòng làm việc của ông Cường và rút súng bắn vào đầu bí thư tỉnh ủy. Sau đó ông Minh đóng cửa phòng của ông Cường lại rồi đi sang phòng ông Tuấn và tiếp tục bắn ông Tuấn.

  Ngay sau khi bắn hai lãnh đạo của tỉnh Yên Bái, ông Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông Tuấn. Xác nhận vụ việc trên với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết hiện cả ba ông đã được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vị lãnh đạo này cũng cho biết không thể di chuyển ba ông xuống Hà Nội cấp cứu được, các bác sĩ từ Hà Nội đang cấp tốc lên Yên Bái.

  Được biết, ông Minh được bổ nhiệm làm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ tháng 3-2014.

  Hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra.

  Báo Tuổi Trẻ

  Trả lờiXóa
 8. Tình tiết đáng ngờ trong vụ thanh trừng đẫm máu tại Yên Bái

  Hai lãnh đạo cao cấp của Yên Bái là bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vừa bị bắn chết ngay trong trụ sở vào sáng ngày 18/8/2016. Nghi phạm được nói đã dùng súng K59 “tự sát” và chết bởi một viên đạn “xuyên từ sau gáy ra trước”.

  Vụ thanh trừng đặc biệt nghiêm trọng đã khiến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tức tốc dẫn theo trực thăng cùng phái đoàn hùng hậu từ Hà Nội lên Yên Bái để giải quyết.

  Trưa cùng ngày, một cuộc họp báo đã diễn ra tại hội trường tỉnh uỷ Yên Bái đã hé lộ thêm nhiều nghi vấn xung quanh vụ trọng án gây chấn động dư luận lần này.

  Tóm tắt vụ việc

  Theo thông tin chính thức phổ biến trên Thông tấn xã Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí nhà nước, diễn biến vụ việc được tóm tắt như sau:

  Theo dự kiến, vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/8/2016 sẽ diễn ra phiên khai mạc cuộc họp hội đồng nhân dân lần thứ 2 tại trụ sở tỉnh uỷ Yên Bái.

  Lúc 7:45’, ông Đỗ Cường Minh – chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái mang theo khẩu súng K59 bước vào trụ sở tỉnh uỷ mà không hề bị khám xét. Đây là buổi hẹn đã được thông qua văn phòng bí thư tỉnh uỷ.

  Tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - bí thư tỉnh uỷ Yên Bái, ông Minh đã bắn 4 phát đạn vào đầu ông Cường.

  Sau đó, ông Minh đóng cửa phòng và đi bộ thêm 150 mét sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn – chủ tịch hội đồng nhân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ Yên Bái. Trên đường đi, ông Minh vẫn cười nói và chào hỏi khi gặp các cán bộ ban tổ chức tỉnh uỷ.

  Khi vào phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, ông Đỗ Cường Minh tiếp tục bắn thêm 3 phát đạn vào đầu ông Tuấn. Sau đó, ông Minh được nói đã nổ thêm phát súng cuối cùng để tự sát trong phòng ông Tuấn.

  Nổ 4 phát súng, đi bộ thêm 150 mét vẫn không ai hay biết?

  Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết: Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 8 vỏ đạn, mỗi nơi 4 vỏ. Loại súng gây án là khẩu K59, không có nòng giảm thanh.

  K59 là loại súng có tiếng nổ lớn mỗi khi bắn ra. Do đó, thật khó có thể tin được rằng sau khi ông Minh nổ đến 4 phát súng mà tất cả các cán bộ tỉnh uỷ Yên Bái vẫn không ai hay biết.

  “Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau”, thiếu tướng Chiêu nói thêm.

  Khoảng cách giữa 2 phòng – nơi xảy ra 2 vụ án mạng là 150 mét. Liệu rằng sau khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng bảo vệ lẫn ông Tuấn không có sự phòng vệ nào để đến nỗi bị sát hại chăng?

  Thêm vào đó, ít ai có thể tin được rằng một cơ quan đầu não của tỉnh vốn được bảo vệ an ninh tối đa lại có thể dễ dàng để cho một cán bộ mang súng ra vào như chỗ không người.

  Lời giải thích của ông giám đốc CA tỉnh Yên Bái lại càng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

  Tự sát bằng một viên đạn “xuyên từ sau gáy ra trước”

  Nghi phạm chính của vụ án là ông Đỗ Cường Minh được nói đã “tự sát” ngay sau khi bắn chết bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

  Báo Tiền Phong dẫn lời ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, cho biết: “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.”

  Trả lờiXóa
 9. Chi tiết này tiết lộ rằng ông Đỗ Cường Minh không hề tự sát mà đã bị một người khác bắn chết. Bởi lẽ, nếu tự sát thì không thể đặt nòng súng vào sau gáy rồi bắn ra trước được.

  Nhiều khả năng, thủ phạm thực sự cũng chính là kẻ đã ra tay sát hại cả bí thư lẫn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đổ tội cho ông Đỗ Cường Minh.

  Về thân thế của ông Đỗ Cường Minh, bà Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết ông là người sống rất “hoà đồng và hiền lành”

  Ông Minh cũng là con rể của một lãnh đạo cũ của tỉnh Yên Bái. Còn vợ ông là thành viên Ban chấp hành tỉnh ủy.

  Thủ tướng ra lệnh “phải bình tĩnh”

  Phản ứng nhanh nhẹn một cách bất thường của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy mức độ nghiêm trọng liên quan đến âm mưu thanh trừng này.

  Chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ nổ súng, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, ông Phúc đã dẫn đầu một phái đoàn từ Hà Nội lên Yên Bái chỉ đạo giải quyết vụ việc.

  Một bức ảnh đăng trên Thông tấn xã Việt Nam cho thấy cảnh ông thủ tướng trực tiếp vào bệnh viện “thăm các nạn nhân” lúc 11 giờ sáng, trong khi cả 2 người này đã bị bắn chết nhiều tiếng trước đó.

  Tại đây, ông ra lệnh các quan chức Yên Bái “phải bình tĩnh”, đồng thời lực lượng CA và quốc phòng “tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

  Có thể nói, đây là một vụ thanh trừng chính trị đặc biệt nghiêm trọng trong suốt nhiều năm trở lại đây có liên quan đến những phe phái quyền lực chằng chịt từ trung ương đến địa phương.

  Một khi những âm mưu đầu độc đã không đủ sức răn đe thì những người cộng sản - với bản chất bạo lực cách mạng ăn sâu trong máu – sẽ sẵn sàng nổ súng ám sát các đồng chí của mình để phô trương thanh thế.

  Hoàng Trần

  Trả lờiXóa