TIN TỨC

HÀNH TRÌNH GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Xứ Lạng

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt là một trang sử vàng với những chiến công hiển hách của lớp lớp người dân Việt. Đó là những cuộc đấu tranh chống ngoại bang thế lực phương Bắc, đến những cuộc kháng chiến chống đế quốc đầu xỏ tay sai. Đến nay, dù đã hòa bình, người dân Việt được sống trong cảnh yên ả với lũy tre làng song vẫn không thể quên được quá khứ hào hùng đó và không ngừng cảnh giác chống lại các thế lực phản động lộng hành hiện nay.

Trong tiến trình phát triển lịch sử, Việt Nam nằm ở một trong những khu vực được coi là cái nôi của loài người và cũng được coi là một trong những trung tâm phát sinh nông nghiệp sớm với nền văn minh lúa nước, nơi đã từng trải qua các cuộc cách mạng đá mới và cách mạng luyện kim. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ của lịch sử đó, dân tộc Việt ta vừa dựng nước, vừa giữ nước. Người Việt đã phải liên tiếp đương đầu với sự xâm lăng của các thế lực bên ngoài. Độ dài thời gian và tần suất các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam rất lớn. Kể từ cuộc kháng chiến chống Tần (thế kỷ III trước Công nguyên) đến cuối thế kỷ XX, đã có tới 12 thế kỷ Việt Nam phải tiến hành hàng trăm cuộc chiến tranh giữ nước, khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. Một điều đã trở thành quy luật của các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam là phải “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”.

Trải dài qua các cuộc đấu tranh đó chính là ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Nguyên nhân thắng lợi thì có nhiều, trong đó có thể kể đến là dân tộc ta luôn đồng lòng đoàn kết, ý chí kiên cường, không lung lay trước sự phá hoại của bất cứ thế lực nào. Dù trên chiến trường hay trên mặt trận tư tưởng, lý luận, mỗi người dân Việt Nam ta vẫn luôn một lòng yêu Đảng, đi theo Đảng, nguyện hết mình phấn đấu, phục sự Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên của làng quê Việt Nam.

Cũng trong trường suy nghĩ như vậy, khi đọc được những bài viết mang tính chất kích động, phản động và chống lại Đảng, xuyên tạc lịch sử dân tộc, bịa đặt vô căn cứ về lịch sử quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam tôi lại thấy sôi máu và căm phẫn đến vậy. Một lũ óc lợn, ngu đần, một lũ ham tiền bẩn thỉu, thối tha của các thế lực phản động, chống lại Đảng, chống lại Nhà nước mới viết ra được những bài viết tởm lợ đến vậy. Điển hình là bài viết của Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam trên Blog Danlambao. Một bài viết mang tính tưởng tượng, xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn và kệch cỡm trong một mớ hỗn lộn các thông tin vô căn cứ và thiếu logic.

HÀNH TRÌNH GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Hình ảnh trên bài viết của Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam trên Blog Danlambao
Một bài viết ngu đần phải có sự kết hợp của hai tên “óc chó” Nguyễn Hùng và Trần Hoài Nam mới viết lên được thì đủ hiểu trình độ của chúng đến đâu và nhận thức của chúng như thế nào. Không cần đọc hết bài cũng có thể hiểu được nội dung của cả bài mà chúng viết. Trong đó có đoạn mà nếu ai tình cờ đọc được thì thấy ngay, riêng ngữ pháp, lỗi chính tả đọc mà đã tức mắt rồi.
HÀNH TRÌNH GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Luận điệu của hai tên “óc chó” Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam trên Danlambao
Tóm lại trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, điểm nổi bật chiếm vị trí hàng đầu và trở thành chuẩn mực đạo lý Việt Nam là tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc. Cuộc sống lao động gian khổ đã tạo ra truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và kiên nhẫn; yêu cầu phải liên kết lại để đấu tranh với những khó khăn, thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với nhau trong mối quan hệ gia đình, láng giềng, dòng họ của người Việt cũng như trong cộng đồng nhà – làng - nước - dân tộc. Lịch sử cũng cho con người Việt Nam truyền thống tương thân tương ái, sống có đạo lý, nhân nghĩa; khi gặp hoạn nạn thì đồng cam cộng khổ, cả nước một lòng; tính thích nghi và hội nhập; lối ứng xử mềm mỏng và truyền thống hiếu học, trọng nghĩa, khoan dung. Đây chính là sức mạnh tiềm tàng, là nội lực vô tận cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Không bàn cãi gì nhiều với cách viết xuyên tạc sự thật của những tên này. Dân tộc Việt Nam, mỗi người dân chân chất, thật thà của đất Việt ta luôn có một lòng nồng nàn yêu nước, không bao giờ lung lay trước các luận điệu của các thế lực phản động dù dưới bất kỳ hình thức nào. 

1 nhận xét:

  1. Mấy thằng bồi bút bên danlambao đang tự nhận họ là những kẻ làm phản, là những kẻ phản quốc đấy thôi. Chúng không biết là chúng đang sống trên đất nước VN với chế độ gì. Khi mà chúng không chấp nhận chế độ hiện tại thì có nghĩa là chúng đang là bọn phản quốc. Không lí gì mà cả dân tộc chúng ta chấp nhận mà bọn chúng lại đi ngược lại được!

    Trả lờiXóa