Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài

Đăng lúc: Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Cherry

Từ xưa, ông cha ta đã coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đó được kế thừa và phát huy. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nhân tài trở thành vấn đề có tính chiến lược.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài bắt nguồn từ tư tưởng trọng dân, tin dân, nêu cao vai trò làm chủ đất nước của dân, là sự nối tiếp và phát triển truyền thống cầu hiền tài trong điều kiện của đất nước.

Hồ Chí Minh cho rằng: “ Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển càng thêm nhiều”. Người cũng khẳng định một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nhân tài được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm ngay trong thời kỳ chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam 
Đi đôi với việc phát huy nhân tài, Hồ Chí Minh yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải biết sử dụng, trọng dụng nhân tài một cách hợp lý, để không làm “thui chột” nhân tài. Theo Người, việc này phải làm thường xuyên, liên tục như: “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Và phải biết tùy tài mà dùng người: “ Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ”. Việc dùng nhân tài phải hợp lý, đúng năng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc của họ phải phụ trách. Dùng người tài mà không đúng công việc thì không chạy, không được việc, làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng và nó cũng thể hiện sự yếu kém trong công tác cán bộ của Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Người đã tập hợp được nhiều nhân sĩ, trí thức xuất thân từ những địa vị xã hội khác nhau nhưng họ đều là những trí thức có tâm huyết xây dựng nước Việt Nam mới. Tháng 1-1946, trong tình thế hết sức phức tạp, nhưng Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc ở lòng yêu nước của toàn dân nên vẫn kiên quyết chỉ đạo thực hiện Tổng tuyển cử và công việc trọng đại đó đã diễn ra hết sức thành công, lập ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đánh dấu bước ngoặt mới trong đời sống chính trị Việt Nam. Điều đặc biệt là thành viên Chính phủ rất đa dạng, tập hợp được người tài thuộc các tầng lớp khác nhau, gồm các trí thức Hán học tiêu biểu như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Khắc Hòe…trí thức Tây học như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khánh Toàn…Họ đều chung một ý chí, đó là đoàn kết dân tộc, chung tay góp sức xây dựng chế độ mới, bảo vệ độc lập dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài
Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ năm 2013
Nhìn lại lịch sử cách mạng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài là bài học vô giá của cách mạng Việt Nam trước đây nhất là hiện nay.Chính vì vậy, Hồ Chí Minh có một sức hút phi thường đối với các tầng lớp nhân dân, kể cả những trí thức kiêu sang nhất, khó tính nhất. Hầu hết các trí thức VN đều suy nghĩ: Nếu không phải Hồ Chí Minh thì có lẽ khó có ai tập hợp được bấy nhiêu nhân tài của đất nước. Quả đúng như vậy!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY