TIN TỨC

Lợi ích trước hết là vì dân

Xứ lạng

Mục tiêu, lý tưởng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam trước hết đã được khẳng định trong Hiến Pháp, Cương Lĩnh, Văn Kiện và nhiều văn bản pháp lý khác với mục tiêu là xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được xây dựng trên cơ sở phù hợp và đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, phục vụ nhân dân. 

Những mục tiêu, lý tưởng lớn lao và cao đẹp này đã được Đảng và Nhà nước ta nhất quán trong tư tưởng và hành động ngay từ khi thai nghén hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Điều này đã được minh chứng trong tiến trình lịch sử hình thành và xây dựng Nhà nước Việt Nam, không chỉ trải qua chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đến thời kỳ đấu tranh cách mạng chống các đế quốc lớn mà đến nay, mục tiêu này vẫn được Đảng và Nhà nước Việt Nam giữ vững và phát triển hơn nữa về mức độ. Mỗi người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không chỉ có đầy đủ các quyền cơ bản, phát triển toàn diện, mà còn có nhiều quyền, lợi ích sinh động khác. Đời sống xã hội của người dân êm đềm, ổn định, cuộc sống tươi đẹp vẫn đang diễn ra hàng ngày với hối hả dòng người đang hăng say theo đuổi những công việc mà mình đã lựa chọn, ngày ngày cống hiến cho xã hội và sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Đồng thời thể hiện việc làm chủ đất nước của mình bằng những việc làm cụ thể như tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống chính trị ổn định, tuyên truyền chống lại các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ chĩa mũi nhọn kích bác nhân dân nhằm chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Thực tế tươi đẹp đó đang diễn ra ở Việt Nam, người dân luôn là người chủ trong xây dựng và phát triển đất nước, có quyền quyết định đến vận mệnh, an nguy của quốc gia. Mọi công việc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều do nhân dân trao quyền xử lý trên cơ sở phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ấy thế mà có những thế lực, tổ chức lại ra sức xỉa xói, bôi đen và bịa đặt lại một nghịch cảnh xấu xa đi, nhằm xúi giục người dân Việt chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lướt một số website và blog, có một bài của một kẻ nhơ nhuốc, "két bẩn" nào đó đã viết một bài với tiêu đề: "Coi thường dân đến thế là cùng!" trên danlambaovn.blogspot.com
Hình ảnh trên bài báo phản động của Mẹ Nấm đăng trên danlambao
Trong bài, tên tiêm kích này đã mượn các sự việc thời sự đang diễn ra để moi móc và kích động quần chúng nhân dân. Lợi dụng các hoạt động của Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng xử lý các hoạt động trên các lĩnh vực của quốc gia và thêm mắm, thêm muối một cách bịa đặt trắng trợn để hạ bệ Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền ý đồ phản động. Chúng "cóp nhặt" các thông tin trên các trang báo chính thống của Việt Nam, rồi xào sáo, biên tập lại theo ý tưởng đen tối và đăng trên các trang phản động trong và ngoài nước. Điển hình trong bài này, tên Mẹ Nấm đã lợi dụng hoạt động của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân khi trả lời phỏng vấn về vấn đề cá chết hàng loạt và các giải pháp ứng phó. Tên Mẹ Nấm đã thông qua đó đánh đồng về năng lực và trách nhiệm của Chính phủ. Điều này là vô cùng phi lý và vô căn cứ. Nó chỉ đúng với những kẻ ngu si, đần độn, thiểu năng như Mẹ Nấm và những kẻ như mẹ nấm mà thôi.

Trước vấn đề này, thiết nghĩ mỗi người dân cần có những góc nhìn chính xác và tin cậy cả trong suy nghĩ và hành động đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Sự việc cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế (trung tâm của dư luận hiện nay đang hướng vào hành động của Công ty Formusa) khiến đời sống ngư dân các địa phương này gặp rất nhiều khó khăn, nền kinh tế, nhất là du lịch, dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là vấn đề lớn, vừa liên quan đến môi trường sinh thái biển, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động của hàng vạn người dân nên tác động của nó không chỉ ở vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị, an ninh.

Rõ ràng, trước thảm họa cá chết hàng loạt, một kết luận khoa học là cần thiết, đó cũng là sự chờ đợi của hàng triệu người dân, song việc này đòi hỏi sự thận trọng, chặt chẽ với các cơ sở, căn cứ xác đáng. Tuy nhiên, với người dân, trong lúc này điều quan trọng là sự tỉnh táo từ suy nghĩ đến hành động. Tránh sự xúi giục, kích bác của các thế lực phản động hòng lợi dụng vấn đề này để kêu gọi chống Đảng và Nhà nước Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Mỗi người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không chỉ có đầy đủ các quyền cơ bản, phát triển toàn diện, mà còn có nhiều quyền, lợi ích sinh động khác. Đời sống xã hội của người dân êm đềm, ổn định, cuộc sống tươi đẹp vẫn đang diễn ra hàng ngày với hối hả dòng người đang hăng say theo đuổi những công việc mà mình đã lựa chọn, ngày ngày cống hiến cho xã hội và sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

    Trả lờiXóa