TIN TỨC

Đoàn kết - cội nguồn của mọi thắng lợi

Chảnh

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong vốn văn hóa truyền thống của dân tộc ta đoàn kết luôn được ví như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đoàn kết được thể hiện dưới nhiều hình thức và khía cạnh khác nhau, tuy nhiên dù ở góc độ nào và thời đại nào đi chăng nữa đoàn kết vẫn hướng con người thương yêu nhau, tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn... Để răn dạy thế hệ tương lai, cha ông ta đã lưu truyền nhiều câu ca dao, tục ngữ như:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Hay những chuyện dân gian như “Câu chuyện Bó đũa”, hoặc “Câu chuyện cái đồng hồ”, bài thơ “Hòn đá” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Tất cả những tác phẩm trên cho dù được sáng tác ở những thời đại khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là hướng con người đến sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết cộng đồng…

Ngoài những khía cạnh trên thì đoàn kết còn góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, là cội nguồn của mọi thắng lợi.


Thực tiễn cách mạng đã cho thấy, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta giành mọi thắng lợi trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những kẻ thù xâm lược dù có hùng mạnh đến đâu cũng phải hứng chịu những thất bại trước sức mạnh đoàn kết cộng đồng của người Việt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta ngày càng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng thành công nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Do nhận biết được sức mạnh của đoàn kết, tinh thần đoàn kết dân tộc, vì vậy các thế lực thù địch luôn không ngừng đưa ra các luận điệu để nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ta, phá hoại cách mạng Việt Nam để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Trong không khí cả nước đang hướng về ngày Lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước đã không ít những kẻ vì mưu lợi cá nhân nên có những bài viết xuyên tạc nhằm bôi nhọ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. 
Ảnh: Dân làm báo và những bài viết xuyên tạc nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Có thể nói những hành động trên đã đi ngược lại với truyền thống quý báu của dân tộc ta, những hành động sai trái của các thế lực thù địch cần được đấu tranh xóa bỏ. Thế hệ trẻ Việt Nam cần đoàn kết để đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch vì mưu lợi cá nhân mà bán đi những giá trị quý báu của dân tộc mà biết bao nhiêu thế hệ cha ông ta vun đắp, xây dựng, đồng thời luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Để xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn!

16 nhận xét:

 1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta ngày càng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng thành công nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 2. Tác giả viết rất hay, cội nguồn có sự chiến thắng mọi khó khăn không phải cái gì mà chính là lòng đoàn kết và tinh thần dân tộc. Vì thế chúng ta cần luôn giữ được điều này

  Trả lờiXóa
 3. Có thể nói đoàn kết là truyền thống lịch sử của dân tộc ta, trong suốt thời gian lịch sử đất nước xây dựng, giữ gìn, bảo vệ tổ quốc...ta có thể thấy được sự đoàn kết của dân tộc ta, và chính điều đó đã giúp chúng ta dành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Có thể khẳng định một điều đó là đoàn kết là cuội nguồn của mọi chiến thắng.

  Trả lờiXóa
 4. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ước nguyện chung của cả dân tộc Việt Nam đã trở thành hiện thực vào ngày 30/4/1975...Nó đánh dấu sự kết thúc sự đô hộ, xâm lược hơn 100 năm của cả chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam...Nó thể hiện sự đoàn kết cuả cả dân tộc Việt Nam nhất trí 1 lòng vì nền độc lập, thống nhất của nước nhà.

  Trả lờiXóa
 5. Mặc cho những thành phần phản động đang tìm cách chia rẽ, một khi nhân dân ta đồng lòng thì mọi kẻ thù cũng sẽ phải bị khuất phục, giống như cái cách mà những cường quốc đã phải ngã gục trước chúng ta.

  Trả lờiXóa
 6. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Điều đó đã được chứng minh qua những cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cùng với đó là sự phát triển không ngừng của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

  Trả lờiXóa
 7. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
  Thành công, thành công, đại thành công".
  Lời dạy đó của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho cả một đất nước, một dân tộc. Chưa bao giờ đoàn kết thiếu đi tính quan trọng của nó cả.

  Trả lờiXóa
 8. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta. Để đối chọi lại với sự giàu có của các dân tộc khác, sự tối tân về vũ khí trang bị của họ trong những cuộc chiến, chúng ta không thể nào chiến thắng được nếu không có sự đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Từ cổ chí kim, đoàn kết luôn là sức mạnh của đất nước ta, cả trong công cuộc giữ nước cũng như xây dựng, phát triển đất nước. Hiện nay, một số thành phần thù địch đang muốn phá vỡ sự đoàn kết này để tiện đường cho sự can thiệp của bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta có thể thấy rõ, bất cứ đất nước nào trên thế giới mà ở đó không tồn tại sự đoàn kết giữa các cộng đồng người thì cũng đồng nghĩa với việc đất nước đó sẽ phải chịu sự nhòm ngó, can thiệp của nước ngoài, đơn cử như trường hợp của Syria.

  Trả lờiXóa
 11. Đám phản động đã hiểu rõ được đoàn kết chính là sức mạnh của dân tộc ta, do đó, chúng liên tục có những hành động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn trong nội bộ đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Những chiêu trò thường thấy của đám rận chủ đó là lợi dụng các sự kiện có tính thời sự, những sự kiện quan trọng của đất nước để thực hiện các hoạt động chống phá, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta hòng làm mất niềm tin nơi người dân vào chính quyền.

  Trả lờiXóa
 13. Thế hệ trẻ của chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước, cần phải biết sự quan trọng của sự đoàn kết đối với sự nghiệp giữ nước và phát triển đất nước, nhất là khi bọn phản động đang không ngừng quấy phá.

  Trả lờiXóa
 14. Trong vốn văn hóa truyền thống của dân tộc ta đoàn kết luôn được ví như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nhận biết được điều đó, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 15. Những câu thơ, những câu ca dao mà ông cha ta truyền lại từ thời xưa, đều hướng tới sự đoàn kết dân tộc và nhấn mạnh đó là yếu tố quyết định đến vận mệnh của đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. Thế hệ trẻ Việt Nam cần đoàn kết để đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch vì mưu lợi cá nhân mà bán đi những giá trị quý báu của dân tộc mà biết bao nhiêu thế hệ cha ông ta vun đắp, xây dựng. Đó mới là yêu nước thực sự.

  Trả lờiXóa