Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Đoàn kết - cội nguồn của mọi thắng lợi

Đăng lúc: Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chảnh

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong vốn văn hóa truyền thống của dân tộc ta đoàn kết luôn được ví như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đoàn kết được thể hiện dưới nhiều hình thức và khía cạnh khác nhau, tuy nhiên dù ở góc độ nào và thời đại nào đi chăng nữa đoàn kết vẫn hướng con người thương yêu nhau, tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn... Để răn dạy thế hệ tương lai, cha ông ta đã lưu truyền nhiều câu ca dao, tục ngữ như:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Hay những chuyện dân gian như “Câu chuyện Bó đũa”, hoặc “Câu chuyện cái đồng hồ”, bài thơ “Hòn đá” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Tất cả những tác phẩm trên cho dù được sáng tác ở những thời đại khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là hướng con người đến sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết cộng đồng…

Ngoài những khía cạnh trên thì đoàn kết còn góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, là cội nguồn của mọi thắng lợi.


Thực tiễn cách mạng đã cho thấy, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta giành mọi thắng lợi trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những kẻ thù xâm lược dù có hùng mạnh đến đâu cũng phải hứng chịu những thất bại trước sức mạnh đoàn kết cộng đồng của người Việt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta ngày càng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng thành công nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Do nhận biết được sức mạnh của đoàn kết, tinh thần đoàn kết dân tộc, vì vậy các thế lực thù địch luôn không ngừng đưa ra các luận điệu để nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ta, phá hoại cách mạng Việt Nam để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Trong không khí cả nước đang hướng về ngày Lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước đã không ít những kẻ vì mưu lợi cá nhân nên có những bài viết xuyên tạc nhằm bôi nhọ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. 
Ảnh: Dân làm báo và những bài viết xuyên tạc nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Có thể nói những hành động trên đã đi ngược lại với truyền thống quý báu của dân tộc ta, những hành động sai trái của các thế lực thù địch cần được đấu tranh xóa bỏ. Thế hệ trẻ Việt Nam cần đoàn kết để đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch vì mưu lợi cá nhân mà bán đi những giá trị quý báu của dân tộc mà biết bao nhiêu thế hệ cha ông ta vun đắp, xây dựng, đồng thời luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Để xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY