TIN TỨC

Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên hiện nay

Cỏ Thơm
Thanh niên là lực lượng đông đảo và xung kích trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có vai trò quan trọng trong quyết định tương lai, vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Hiện nay, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đánh giá rất cao vai trò của thanh niên, luôn quan tâm chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của các thế hệ thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta hiện nay đứng trước rất nhiều thời cơ cũng như thách thức đòi hỏi mỗi công dân Việt Nam, trong đó Thanh niên được xác định là lực lượng nòng cốt của xã hội phải phát huy được trách nhiệm xã hội của mình.

Trách nhiệm xã hội của thanh niên được hiểu là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi thanh niên với xã hội trên các phương diện của đời sống xã hội nhưng được đặc biệt phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Ngoài ý nghĩa là bổn phận, nghĩa vụ thì trách nhiệm xã hội của thanh niên còn mang ý nghĩa đạo đức, nghĩa là trong đó phải thể hiện được sự tự nguyện, tự giác trong thực hiện nghĩa vụ công dân với sự phát triển chung của đất nước. Trách nhiệm xã hội được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tùy vào quan hệ, tính chất và thời điểm lịch sử. Ở mỗi thời điểm khác nhau, trách nhiệm xã hội cũng thể hiện khác nhau.

Trước hết, thanh niên Việt Nam hiện nay phải có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với tập thể nơi mình sinh sống và làm việc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. 

Có trách nhiệm với cộng đồng là một lối sống đẹp được thanh niên Việt Nam hiện nay phát huy tích cực. Các hoạt động cộng đồng, hướng tới cộng đồng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đó là: những chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hành quân xanh hay Lễ hội xuân hồng… Đồng thời trách nhiệm với xã hội của Thanh niên hiện nay còn được thể hiện qua thành công của hai đề án lớn trong những năm vừa qua: đề án 600 phó chủ tịch xã và đề án 500 bác sĩ trẻ; hai đề án này đã được hàng trăm thanh niên xung phong nhận công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo-những nơi khó khăn nhất của đất nước.
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
Trách nhiệm xã hội của thanh niên còn được thể hiện ở trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu, luôn biết vươn lên trau dồi và lĩnh hội toàn diện những tri thức mới, tiên tiến để từ đó áp dụng trong công việc và trong lao động sản xuất. Từ đó góp phần đưa đất nước ta nhanh chóng hội nhập và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm đặc biệt, được tạo môi trường hết sức thuận lợi để họ có điều kiện phát triển toàn diện, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cho thanh niên cần tham gia tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng đòi hỏi cả dân tộc mà nhất là thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay - người chủ tương lai của đất nước cần quán triệt và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, việc quan trọng và cấp thiết hiện nay để “phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn, lòng nhiệt huyết của các tầng lớp thanh niên… tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình” các cấp bộ Đoàn đã tập hợp, tổ chức cho thanh niên tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích như thông qua các phong trào: “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Khi Tổ quốc cần”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Vì Trường Sa thân yêu”; “Góp đá xây Trường Sa”; “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ quốc”… Với những hoạt động thực tiễn sẽ góp phần khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày nay, trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời các đối tượng phản động, thù địch trong và ngoài nước sử dụng những biện pháp tuyên truyền rất tinh vi, xảo quyệt nhằm tác động đến tâm tư, tình cảm, ý chí của thanh niên. Trách nhiệm của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với vấn đề này đó là phải luôn bản lĩnh, sáng suốt, tỉnh táo, giữ vững lập trường và có phản ứng, thái độ đúng đắn, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời, trước những diễn biến hết sức phức tạp về vấn đề chủ quyền lãnh thổ như hiện nay, mỗi thanh niên cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên, nhận rõ đúng sai, tuân thủ nghiêm pháp luật, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động gây rối, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để hội nhập và phát triển đất nước.

Ngày 26/3/2016, tròn 85 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi thanh niên chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của Đoàn, về những đóng góp của tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Để xứng đáng với những truyền thống quý báu đó, mỗi thanh niên Việt Nam cần có nhận thức sâu sắc và đúng đắn và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Bên cạnh đó, để phát huy tốt nhất trách nhiệm xã hội của thanh niên cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội làm công tác quản lý thanh niên để giáo dục, rèn luyện phát triển thanh niên cả về thể lực, trí lực, trí tuệ, trình độ, đạo đức, phẩm chất, năng lực... qua đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, nhiệt huyết, kỹ năng, phương pháp làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm với các vấn đề của xã hội đang đặt ra. 

9 nhận xét:

 1. được đứng trong hàng ngũ Đoàn viên thế hệ Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn ý thức bản thân phải luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu sánh vai với các cường quốc năm châu tránh xa các tệ nạn xã hội và các hoạt động gây phương hại đến Tổ quốc thiêng liêng. Như câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu”.

  Trả lờiXóa
 2. Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh cách mạng đưa đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, mỗi đoàn viên, thanh niên phải nhận thức thật đầy đủ về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những yêu cầu của Đảng đối với tuổi trẻ nước ta, từ đó mà xác định trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ nặng nề của mình trong việc chuẩn bị những hành trang cần thiết trong thời gian tới. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt để có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ mới, khoa học công nghệ tiên tiến. Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, góp phần vào việc xây dựng một xã hội trong sạch, vững mạnh, tích cực chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và nhân dân, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Mỗi thanh niên chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của Đoàn, về những đóng góp của tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Để xứng đáng với những truyền thống quý báu đó, mỗi thanh niên Việt Nam cần có nhận thức sâu sắc và đúng đắn và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò trách nhiệm xã hội của thanh niên cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội làm công tác quản lý thanh niên để giáo dục, rèn luyện phát triển thanh niên cả về thể lực, trí lực, trí tuệ, trình độ, đạo đức, phẩm chất, năng lực... qua đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, nhiệt huyết, kỹ năng, phương pháp làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm với các vấn đề của xã hội đang đặt ra.

  Trả lờiXóa
 4. Vai trò của thanh niên, vai trò của những người trẻ tuổi và vận mệnh của quốc gia dân tộc. Thời đại của chúng ta lên ngôi và cố gắng giành được mọi sự thắng lợi cho đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Sức mạnh của tuổi trẻ, sức mạnh của nhiệt huyết và lòng quyết tâm vượt qua tất cả. Đó chính là những gì lớp lớp thanh niên có trong mình, và nó là thứ sức mạnh to lớn giúp ích rất nhiều cho đất nước ngày một phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 6. Mỗi lần nhìn thấy màu xanh đoàn thanh niên là trong lòng mình lại dạo dực cái khí thế ngày còn làm sinh viên tình nguyện, những ký ức đó chắc chắn không bao giờ phai mờ trong tâm trí mình, tự hào là một thanh niên tình nguyện, đi khắp nơi để xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Tuổi trẻ có nhiều cơ hội, được phép sai lầm, vì thế các bạn trẻ hãy sôi nổi hơn nữa đi, hãy đi nhiều, chứng kiến nhiếu, dám nghĩ dám làm, các bạn trẻ chính là tương lai của đất nước, tôi tin, các thanh niên trẻ hiện nay sẽ luôn quyết tâm xây dựng đất nước giàu đẹp

  Trả lờiXóa
 8. Phong trào Đoàn thanh niên hiện nay được đánh giá là rất quy mô và đúng bản chất rồi, các đoàn viên thanh niên cũng đã chứng tỏ được bản thân và đã có những cống hiến nhất định cho tổ quốc, với những bước phát triển hiện nay tôi nghĩ những đoàn viên Thanh niên sẽ ngày càng nhận thức được giá trị bản thân dành cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 9. để phát huy tốt nhất trách nhiệm xã hội của thanh niên cần có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội làm công tác quản lý thanh niên để giáo dục, rèn luyện phát triển thanh niên cả về thể lực, trí lực, trí tuệ, trình độ, đạo đức, phẩm chất, năng lực... qua đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, nhiệt huyết, kỹ năng, phương pháp làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm với các vấn đề của xã hội đang đặt ra.

  Trả lờiXóa