Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nguyên Thạch - sự "trì độn" đến ngao ngán

Đăng lúc: Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Kem ốc
Nhà rân chủ Nguyên Thạch (Danlambao) đã khảng khái khẳng định Việt Nam giờ đây được xem là một đất nước KHÔNG BÌNH THƯỜNG với nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền, vô luật pháp, độc tài toàn trị, và đang ngụp lặn trong tròng ách vong nô. Xã hội Việt Nam giờ đây là một xã hội BẤT BÌNH THƯỜNG bởi có quá nhiều hình ảnh tiêu cực, sinh hoạt bát nháo trong khung cảnh của một đất nước tồi tệ đầy ô nhiễm về mọi mặt. Một khối đen trùm phủ dầy đặc không có cơ may tìm ra lối thoát ở cuối đường hầm TRỪ PHI tất cả phải vùng dậy để THAY THẾ bằng một chế độ khả thi hơn. 

Xin hỏi nhà rân chủ, rằng ngài đã nhìn ra được cái lối thoát ở cuối đường hầm bằng cách nào?phải chăng quý ngài bơi lội, ngụp lặn trong những cống rãnh, đường hầm rác rưởi xú uế để khảo sát, chiêm nghiệm, để tìm ra chân lý lập lờ trong dòng nước đen kịt với thứ mùi kinh tởm, và quý ngài cho rằng chỉ ở tận cùng sự bẩn thỉu mới là ánh sáng niềm tim của chính ngài. 

Xin hỏi nhà rân chủ, rằng một chế độ khả thi hơn mà theo ngài là dân tộc Việt Nam chúng tôi phải vùng dậy đó là chế độ nào?phải chăng là chế độ tư bản, hay cái chế độ mà các ngài vẫn rên rỉ như những cái loa rè rằng đa nguyên, đa đảng mới dân chủ, mới nhân quyền? chưa hẳn cứ nhiều đảng là dân chủ, nhiều đảng nhưng cũng chỉ là phục vụ cho mục đích, lợi ích của giai cấp thống trị, mà thẳng toẹt ra là cho giai cấp tư sản trên thế giới không thiếu, và ngài với tầm nhận thức thông thái không quá khó để nhận biết ở những nước tư bản, vẫn nghèo nàn, vẫn ổ chuột, vẫn bất công, vẫn mất ổn định, vẫn li tán…

Xin hỏi nhà rân chủ, rằng ngài dựa vào đâu, thực tiễn nào mà mạnh miệng tuyên bố nước Việt Nam chúng tôi nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền trong khi Việt Nam với tốc độ tăng trưởng 6,68% trong năm 2015, dự báo 2016 này sẽ nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, và Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng nhân quyền thế giới. Phải chăng theo ngài, nhân quyền ở Việt Nam phải theo kiểu “thực dân Pháp cướp bóc, nô dịch nhân dân Việt Nam đến gần một thế kỷ nhưng lại được che đậy dưới cái khẩu hiệu “Khai sáng văn minh cho người Đông Dương”…Cái nhân quyền mà chà đạp lên chủ quyền lãnh thổ, chà đạp lên người dân vô tội như thế thì nước Việt Nam chúng tôi xin chịu, không theo được. Và chăng, nếu ngài có cái tên rất việt là Nguyên Thạch, mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, nhưng bị loại khỏi đời sống xã hội Việt Nam, không được coi là người Việt Nam, như thế có phải là không dân chủ, vắng nhân quyền?

Xin quý ngài rân chủ nhớ cho rằng, hãy đọc và suy ngẫm để nhận thức được bản chất của mọi việc. Rằng bản chất của đa nguyên, đa đảng là một, bản chất của chế độ tư bản, của giai cấp tư sản là một. Giai cấp nào cầm quyền trên thế giới này mà không tự xác lập, xây dựng và phát triển cho mình một tư tưởng, một hệ tư tưởng. Và giai cấp đó sẽ dùng hệ tư tưởng đó truyền bá, lôi kéo, tập hợp đồng minh. Hệ tư tưởng đó nó chỉ phục vụ cho mục đích, cho lợi ích, phản ánh địa vị, củng cố quyền lực cho giai cấp tư bản mà thôi. Thật nực cười khi cái nhạc điệu dân chủ, nhân quyền, tự do, bình đẳng cũng được các nhà tư sản và đám bậu xậu mà quý ngài là một minh chứng vẫn ngày đêm sử dụng để thuyết giảng. 

Trong tầm nhìn với một con mắt còn, một con đã mất của Ngài, có thể thấy chủ thuyết mà chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc tôi, được cả thế giới công nhận là hoang tưởng, là vô nghĩa, nhưng chính chủ thuyết rất “người” đó đã dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam, đã đem lại độc lập, tự do, hòa bình, ổn định, phát triển thực sự cho dân tộc Việt Nam. Dân tộc tôi tự hào khi có Hồ Chí Minh, dân tộc tôi tự hào khi có bề dày lịch sử, lòng tự tôn dân tộc sẽ lưu truyền cho con cháu mai sau. Còn phải thật thẳng thắn mà tuyên bố với quý ngài rằng, thứ cặn bã xã hội, lai căng, hay trì độn như ngài không xứng đáng phát ra những lời nói nhân danh dân tộc Việt Nam, bởi chúng tôi không bao giờ chấp nhận và thừa nhận ngài là một con dân đất Việt.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY