Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Thành tựu 30 năm đổi mới góp phần khẳng định vững chắc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chipmunk

Tháng 12/1991, Liên Xô tuyên bố giải thể. Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã tác động rất lớn đến Việt Nam. Tư tưởng đa nguyên, đa đảng thâm nhập vào ngay cả cơ quan lãnh cao nhất. Một đồng chí là thường trực Bộ Chính trị lại có tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Một bộ phận không nhỏ đảng viên hoang mang, dao động thậm chí trả thẻ đảng, bỏ sinh hoạt nảy sinh. Nguy cơ Đảng Cộng sản tan rã, chế độ suỵ đổ hiện hình ngay trước mắt. Không sai khi dùng hình ảnh “ngàn cân treo sợi tóc” trong bối cảnh lúc bấy giờ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, khi đó là Tổng Bí thư mặc dù đang bị tai biến mạch máu não vẫn gắng gượng trao đổi với người phụ trách công việc rằng: “Đổi mới nhưng không được đổi màu”. Tức là vẫn kiên định con đường CNXH như Đảng và Bác Hồ đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục bước đi những bước đầu tiên của công cuộc đổi mới. 

Thấm thoát đã 30 năm đất nước bước vào công cuộc đổi mới mạnh mẽ kể từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986. Thành quả của 30 năm qua giúp chúng ta ngày càng nhận thức rõ con đường đi lên CNXH, ngày càng thấy rõ tính đúng đắn của công cuộc đổi mới đất nước – một công cuộc đổi mới mang tính tổng thể, sâu sắc và được chuẩn bị hết sức bài bản với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng phù hợp với đặc điểm tình hình của Việt Nam. Không chỉ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia mà mọi người dân Việt Nam đều nhận rõ những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới qua cuộc sống hằng ngày, qua bộ mặt của các địa phương và cả nước. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nếu so sánh cả giai đoạn từ năm 1996 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam đã đạt khoảng 7%/năm. Đây là tỷ lệ tăng cao bậc nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. 
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước tiến mới và đặc biệt là bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Trước khi đổi mới, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, những người thợ mỏ phải ăn gạo mốc, gạo hẩm, nông dân mùa màng thất bát, công chức nhà nước vẫn tiếp tục sống trong cảnh bao cấp ngặt nghèo, xếp hàng đong từng cân gạo, học sinh bỏ học, giáo viên bỏ nghề, bộ đội giữa thời bình vẫn tiếp tục với những bữa ăn “canh toàn quốc, nước chấm đại dương”… thì đến nay, mỗi người dân bình thường nhất cũng có thể nhận rõ, chính sách đổi mới đã cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân. Việt Nam từ nước có mức thu nhập thấp khoảng 98 USD/người năm 1990 (bằng 1/4 chuẩn nước thu nhập thấp) đã tăng lên 400 USD/người năm 2000 và năm 2010 đã đạt 1.200 USD/người (vượt chuẩn nước thu nhập thấp khoảng 1.000 USD/người) và năm 2015 đã đạt GDP bình quân khoảng 2.200 USD/người... Từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền ngược, bộ mặt xóm làng được đổi mới rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo ước tính chỉ còn dưới 5% (2015). Thành tựu của 30 năm đổi mới là cơ sở vững chắc để Việt Nam ta tiếp tục xây dựng mô hình CNXH. 

Song có một số ít người do không biết hoặc cố tình không biết vẫn đưa ra những “nhận định”, những “đánh giá” thiếu khách quan, bôi đen bức tranh chung về thành quả 30 năm (1986-2016) thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Một số trang mạng, cá nhân rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả năng quản trị đất nước”. Họ rêu rao, Đảng "không được sự ủng hộ của nhân dân”… từ đó đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và đòi đa nguyên đa đảng. 
Những lời nói vô căn cứ , xuyên tạc sự thật
Thực tế phải thừa nhận rằng, quá trình lãnh đạo đất nước đổi mới trong 30 năm qua, Đảng ta vẫn còn không ít thiếu sót, khuyết điểm. Điều đó là không thể tránh khỏi bởi chúng ta đi lên con đường CNXH mà chưa hề có một mô hình nào trước đó. Để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, Đảng đã phải gồng mình, nâng tầm trí tuệ và từng bước nghiên cứu, đúc kết thực tiễn để tìm ra con đường đưa đất nước đi lên CNXH. Và cùng với việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì thành tựu đổi mới đất nước 30 năm qua là một minh chứng rõ nhất để khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY