TIN TỨC

Thành tựu 30 năm đổi mới góp phần khẳng định vững chắc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chipmunk

Tháng 12/1991, Liên Xô tuyên bố giải thể. Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã tác động rất lớn đến Việt Nam. Tư tưởng đa nguyên, đa đảng thâm nhập vào ngay cả cơ quan lãnh cao nhất. Một đồng chí là thường trực Bộ Chính trị lại có tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Một bộ phận không nhỏ đảng viên hoang mang, dao động thậm chí trả thẻ đảng, bỏ sinh hoạt nảy sinh. Nguy cơ Đảng Cộng sản tan rã, chế độ suỵ đổ hiện hình ngay trước mắt. Không sai khi dùng hình ảnh “ngàn cân treo sợi tóc” trong bối cảnh lúc bấy giờ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, khi đó là Tổng Bí thư mặc dù đang bị tai biến mạch máu não vẫn gắng gượng trao đổi với người phụ trách công việc rằng: “Đổi mới nhưng không được đổi màu”. Tức là vẫn kiên định con đường CNXH như Đảng và Bác Hồ đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục bước đi những bước đầu tiên của công cuộc đổi mới. 

Thấm thoát đã 30 năm đất nước bước vào công cuộc đổi mới mạnh mẽ kể từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986. Thành quả của 30 năm qua giúp chúng ta ngày càng nhận thức rõ con đường đi lên CNXH, ngày càng thấy rõ tính đúng đắn của công cuộc đổi mới đất nước – một công cuộc đổi mới mang tính tổng thể, sâu sắc và được chuẩn bị hết sức bài bản với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng phù hợp với đặc điểm tình hình của Việt Nam. Không chỉ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia mà mọi người dân Việt Nam đều nhận rõ những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới qua cuộc sống hằng ngày, qua bộ mặt của các địa phương và cả nước. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nếu so sánh cả giai đoạn từ năm 1996 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam đã đạt khoảng 7%/năm. Đây là tỷ lệ tăng cao bậc nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. 
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước tiến mới và đặc biệt là bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Trước khi đổi mới, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, những người thợ mỏ phải ăn gạo mốc, gạo hẩm, nông dân mùa màng thất bát, công chức nhà nước vẫn tiếp tục sống trong cảnh bao cấp ngặt nghèo, xếp hàng đong từng cân gạo, học sinh bỏ học, giáo viên bỏ nghề, bộ đội giữa thời bình vẫn tiếp tục với những bữa ăn “canh toàn quốc, nước chấm đại dương”… thì đến nay, mỗi người dân bình thường nhất cũng có thể nhận rõ, chính sách đổi mới đã cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân. Việt Nam từ nước có mức thu nhập thấp khoảng 98 USD/người năm 1990 (bằng 1/4 chuẩn nước thu nhập thấp) đã tăng lên 400 USD/người năm 2000 và năm 2010 đã đạt 1.200 USD/người (vượt chuẩn nước thu nhập thấp khoảng 1.000 USD/người) và năm 2015 đã đạt GDP bình quân khoảng 2.200 USD/người... Từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền ngược, bộ mặt xóm làng được đổi mới rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo ước tính chỉ còn dưới 5% (2015). Thành tựu của 30 năm đổi mới là cơ sở vững chắc để Việt Nam ta tiếp tục xây dựng mô hình CNXH. 

Song có một số ít người do không biết hoặc cố tình không biết vẫn đưa ra những “nhận định”, những “đánh giá” thiếu khách quan, bôi đen bức tranh chung về thành quả 30 năm (1986-2016) thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Một số trang mạng, cá nhân rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả năng quản trị đất nước”. Họ rêu rao, Đảng "không được sự ủng hộ của nhân dân”… từ đó đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và đòi đa nguyên đa đảng. 
Những lời nói vô căn cứ , xuyên tạc sự thật
Thực tế phải thừa nhận rằng, quá trình lãnh đạo đất nước đổi mới trong 30 năm qua, Đảng ta vẫn còn không ít thiếu sót, khuyết điểm. Điều đó là không thể tránh khỏi bởi chúng ta đi lên con đường CNXH mà chưa hề có một mô hình nào trước đó. Để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, Đảng đã phải gồng mình, nâng tầm trí tuệ và từng bước nghiên cứu, đúc kết thực tiễn để tìm ra con đường đưa đất nước đi lên CNXH. Và cùng với việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì thành tựu đổi mới đất nước 30 năm qua là một minh chứng rõ nhất để khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. 

19 nhận xét:

 1. Sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ với chế độ XHCN thì đất nước ta bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trên con đường XHCN, có thể nói rằng chúng ta tự tìm đường đi riêng cho mình mà không dựa dẫm vào ai cả! Tự mò mẫm tìm đường đi thì ắt sẽ có khi bị " lỡ đường", chúng ta không thể thoát khỏi quy luật đó. Do vậy mà có những khi chúng ta mắc sai lầm, nhưng cái quan trọng là những sai lầm đó được sửa chữa kịp thời. Với những bước đi đầu tiên và chỉ trong một thời gian ngắn mà đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng để tự hào với bè bạn quốc tế!

  Trả lờiXóa
 2. Nhân danh công lý10:38 29 tháng 2, 2016

  Để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã phải gồng mình, nâng tầm trí tuệ và từng bước nghiên cứu, đúc kết thực tiễn để tìm ra con đường đưa đất nước đi lên CNXH. Và cùng với việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì thành tựu đổi mới đất nước 30 năm qua là một minh chứng rõ nhất để khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, đây sẽ là điều kiện để Đảng ta tiếp tục thực hiện sứ mạnh lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến những thắng lợi mới.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam đang ngày càng phát triển, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn cả về kinh tế và xã hội, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng cao. Đó là câu trả lời đanh thép nhất đối với những kẻ còn dám tuyên bố phủ nhận việc lựa chọn con đường tiến lên CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng không đấu lý lại, muốn đem thực tiễn ra để chống chúng ta thì giờ thực tiễn đã trả lời thỏa đáng cho chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam là điểm sáng trong kinh tế năm qua và kết quả đó được duy trì ổn định trong những năm qua. Chúng ta kiên trì với những giải pháp tầm vĩ mô và có được kết quả xứng đáng. Với những thành tựu đạt được đó cho thấy vai rò của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới của đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Không cần phải nhìn ở tận đâu, chỉ cần quan sát cuộc sống những người quanh ta, nhìn về quê hương là đủ thấy thành tựu có được đáng để tự hào lắm rồi

  Trả lờiXóa
 6. Thành quả của 30 năm qua giúp chúng ta ngày càng nhận thức rõ con đường đi lên CNXH, ngày càng thấy rõ tính đúng đắn của công cuộc đổi mới đất nước – một công cuộc đổi mới mang tính tổng thể, sâu sắc và được chuẩn bị hết sức bài bản với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng phù hợp với đặc điểm tình hình của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Cùng với việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì thành tựu đổi mới đất nước 30 năm qua là một minh chứng rõ nhất để khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. Sau khi Liên Xô và hàng loạt các nước CNXH Đông Âu sụp đổ, đó là thời gian vô cùng khó khăn của đất nước ta nhưng với sự kiên định lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta đã mạnh dạn đổi mới và vượt qua khó khăn 1 cách ngoạn mục...Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vô cùng to lớn về kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị đưa đất nước từ 1 nước lạc hậu, kém phát triển trở thành 1 nước có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới, nhận được sự nể phục của bạn bè quốc tế...Đó chính là câu trả lời thích đáng và cũng là cái tát giáng vào những kẻ đang phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. 30 năm không phải dài cũng chẳng phải ngắn nhưng nhìn lại thì cũng đã thấy Việt Nam đã đi được bao nhiêu bước rồi, và vẫn còn đó những khó khăn, những khúc mắc trong con đường đi lên CNXH, nhưng mình tin rằng sẽ có lúc nào đó chúng ta có thể làm được. Thời gian khó khăn nhất chúng ta đều có thể vượt qua ngoạn mục như vậy thì chẳng lí gì không làm được việc trong thời bình cả!

  Trả lờiXóa
 10. Bước ra với những vết thương và tàn tích của chiến tranh để lại, vượt qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ nhưng dưới bàn tay của Đảng, đất nước ta ngày càng trở mình và vươn lên mạnh mẽ nhất. Những gì đang chứng kiến, cuộc sống đã và đang ngày càng được nâng lên là minh chứng cho thấy sự đúng đắn của lịch sử và đất nước đã chọn lựa đúng người lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Những gì mà đất nước có được hiện nay, những gì mà nhân dân được thụ hưởng hiện tại là tất cả những gì thành công của công cuộc đổi mới đã và đang mang lại cho chúng ta. Dù vấp phải nhiều khó khăn, dù vấp phải những trở ngại nhưng dưới bàn tay chèo kéo của Đảng thì đất nước chúng ta ngày càng vươn mình mạnh mẽ và có uy tín trên trường quốc tế. Hy vọng với những gì đã đạt được thì đất nước sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai không xa và sự thành công của chế độ và những định hướng mà chúng ta theo đuổi là tất yếu.

  Trả lờiXóa
 12. Liên Xô xụp đổ là điều rất đáng tiếc bởi vì Việt Nam mất đi một chỗ dựa vững chắc. Thời đó, có lẽ khó khăn đối với nước ta quả thật quá lớn, nhưng rồi chúng ta cũng vượt qua và vững bước được đến ngày hôm nay cộng với bao sự đổi thay của đất nước. Dù còn tồn tại nhiều khuyết điểm nhưng tin chắc rằng công cuộc đổi mới đất nước đi lên xây dựng CNXH ở nước ta sẽ thành công!

  Trả lờiXóa
 13. “Nhìn chung, qua tiến trình 30 năm đổi mới, đất nước ta cơ bản đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thành quả cách mạng, chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng chúng ta còn có nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các đường lối, chính sách cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển vượt bậc.

  Trả lờiXóa
 14. Thực tế đã chứng minh cho con đường đúng đắn mà đất nước đang đi, đất nước ngày càng phát triển, ngày càng thay da đổi thịt, nó là minh chứng hùng hồn và đanh thép nhất cho những kẻ nói con đường mà chúng ta đi là con đường sai lầm.

  Trả lờiXóa
 15. Trong hơn 30 năm mới đất nước, mở cửa hội nhập với thế giới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn ngàn khó khăn để phát triển đất nước đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Dẫu biết con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội còn nhiều chông gai, bị tư bản đế quốc chống phá nhưng với sự phấn đấu không ngừng của đất nước,sự đoàn kết của toàn dân tộc, Đảng ta sẽ dẫn dắt đất nước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 16. Mặc dù phong trào công nhân thế giới đã thoái trào. Nhưng không có nghĩa là CNXH, CNCS đã chết. Ở Việt Nam cũng như vậy, chúng ta vẫn giữ được chế độ, giữ được thành tựu cách mạng mà cha ông đã hy sinh xương máu, hy sinh bao thế hệ. Thành tựu cách mạng, mà đặc biệt là trong 30 năm đổi mới là không thể chối cãi, từ một nước lạc hậu, nghèo đói, VN đã vươn lên mạnh mẽ, đã có những thành tựu quan trọng và được cả thế giới công nhận. Đó là công lao to lớn của dân tộc VN, của nhân dân VN, trong đó vai trò lãnh đạo của ĐCS VN là vô cùng quan trọng, mang tính quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 17. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất-kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.Với niềm tin sâu sắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, sự cố gắng vươn lên trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương và sự phấn đấu nỗ lực của toàn dân, toàn quân, chúng ta luôn tin tưởng vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước trên con đường hội nhập rộng mở phía trước

  Trả lờiXóa
 18. phải thừa nhận rằng, quá trình lãnh đạo đất nước đổi mới trong 30 năm qua, Đảng ta vẫn còn không ít thiếu sót, khuyết điểm. Điều đó là không thể tránh khỏi bởi chúng ta đi lên con đường CNXH mà chưa hề có một mô hình nào trước đó. Để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, Đảng đã phải gồng mình, nâng tầm trí tuệ và từng bước nghiên cứu, đúc kết thực tiễn để tìm ra con đường đưa đất nước đi lên CNXH.

  Trả lờiXóa
 19. Nói gần gần nhìn lại 10 năm thôi cũng đã thấy thay đổi lắm rồi. Như bây giờ một năm mà không trở về quê hương là đã không nhận ra ấy. Mọi thứ thay đổi tới chóng mặt bởi sự phát triển nhanh

  Trả lờiXóa