TIN TỨC

THANH NIÊN VIỆT NAM 84 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

CHERRY

Thanh niên đóng vai trò to lớn trong tiến trình hội nhập thế giới. Họ đã thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. 84 năm xây dựng và trưởng thành, thanh niên Việt Nam trong vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.
Thanh niên Bắc Giang tham gia giúp người dân gặt lúa
Nếu như trong kháng chiến, phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” và khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” được lịch sử dân tộc ghi nhận, bạn bè thế giới ngợi ca, thì ngày nay, các phong trào “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, cổ vũ thanh niên sống đẹp, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Thanh niên Tân Yên tham gia xây dựng đường giao thông
Chương trình những giọt máu nghĩa tình của thanh niên đã góp phần cứu giúp "những cuộc đời ở lại". Mùa hè tình nguyện đã góp phần làm xanh - sạch - đẹp nhiều góc phố và bản làng xa xôi. Hàng chục ngàn trí thức trẻ tình nguyện lên đường xây dựng nông thôn, miền núi. Nhiều chương trình, dự án lớn mang đậm tinh thần tuổi trẻ ra đời như: xây dựng các Cung đường Thanh niên xung phong trên đường Hồ Chí Minh; làm hàng ngàn cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long; tình nguyện đi lập nghiệp tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ… Bên cạnh đội hình Thanh niên xung phong lập nghiệp và hoạt động chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hàng ngàn doanh nghiệp trẻ đang góp phần tạo dựng nên “Thương hiệu Việt” và nhiều thanh niên đang “khởi nghiệp” bằng chính bàn tay, khối óc dám nghĩ, dám làm và biết làm của mình. 
Chiến dịch thanh niên tình nguyện của trường Đại học Quảng Nam
Không chỉ tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở còn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông thôn xóm, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, tham gia bảo vệ môi trường…Hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương được tổ chức rộng khắp gắn với những hành động cụ thể như: tuyên truyền, ra quân bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; thành lập và duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, thanh niên xung kích phòng, chống lụt bão; tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên về lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn với hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. 

Góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, các mô hình cổng trường an toàn giao thông… tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp bộ đoàn, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức giao lưu, động viên, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang tiếp tục được đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, thanh niên công an trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Các đoàn viên thanh niên tham gia lao động cùng nhân dân
Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa...

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để thanh niên thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trách nhiệm của thanh niên là cần phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực học tập, lao động, công tác để không tụt hậu so với bạn bè quốc tế về trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý và hoà nhập nhanh vào nền kinh tế tri thức. Hội Liên hiệp thanh niên phải thực sự tạo môi trường sinh hoạt góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ, lối sống, thể lực và tâm hồn cho thanh niên Việt Nam, để thanh niên Việt Nam có cơ hội thể hiện Bản lĩnh- Trí tuệ và tinh thần xung kích của mình trước cuộc sống.

4 nhận xét:

 1. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trách nhiệm của thanh niên là cần phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực học tập, lao động, công tác để không tụt hậu so với bạn bè quốc tế về trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý và hoà nhập nhanh vào nền kinh tế tri thức. Đoàn thanh niên phải thực sự tạo môi trường sinh hoạt góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ, lối sống, thể lực và tâm hồn cho thanh niên Việt Nam, để thanh niên Việt Nam có cơ hội thể hiện Bản lĩnh- Trí tuệ và tinh thần xung kích của mình trước cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 2. Trách nhiệm của thanh niên là cần phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực học tập, lao động, công tác để không tụt hậu so với bạn bè quốc tế về trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý và hoà nhập nhanh vào nền kinh tế tri thức.

  Trả lờiXóa
 3. Trong hơn 80 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới sự dìu dắt, chỉ bảo, giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành 1 lực lương giữ vai trò quan trọng trong công cuộc cách mạng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH...Thế hệ thanh niên ngày nay với sự kế thừa nhưng giá trị nhân văn, truyền thống dân tộc và nhiệt huyết của tuổi trẻ đang cùng nhau đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và là tầng lớp kế cận, là cánh tay phải của Đảng trên con đường xây dựng đất nước, tiến lên CNXH.

  Trả lờiXóa
 4. Hồi xưa thời còn trai trẻ mình cũng băng đường, vượt núi để làm những công việc giúp những người khó khăn. Cũng là một thời tự hào vì sinh viên Việt Na, sinh viên thủ đô

  Trả lờiXóa