TIN TỨC

Cái gọi là "ngày dân oan"

KEM ỐC

Liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam, và là một trong những điều kiện và nguyên nhân làm cho Đảng cộng sản Việt Nam giữ vững được quyền lãnh đạo và giành được thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Dân gian vẫn thường có câu: “ý đảng lòng dân” nghĩa là ý Đảng phải tác động đến lòng dân. “Ý Đảng” là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, còn “lòng dân” tức là nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân tức là ý Đảng phù hợp với lòng dân, ý Đảng với lòng dân là một. Chân lý ấy vẫn được Đảng ta giữ vững kể từ ngày Đảng ra đời cho đến hôm nay, khi Đảng giữ vị trí là Đảng cầm quyền duy nhất.

Tuy nhiên, chân lý ấy hiện nay đang dần bị các thế lực xấu, những kẻ tự xưng mình là những nhà rân chủ, chấy thức, nhà rân quèn xuyên tạc, bóp méo, thậm chí kích động lòng dân. Ấy thế cho nên mới có cái gọi là “Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2016 sắp tới tại Hà Nội.
Khẩu hiệu hô hào phản động của đám lưu manh trên Danlambao
Không những vậy, bọn chúng còn mạnh dạn tổ chức ở nhiều thành phố trên thế giới mà Kem Ốc cũng chả biết là thành phố nào. Nghĩ cho cùng cũng thấy buồn cười với sự ảo tưởng quá đà của những nhà rân chủ chấy thức này. 

Bọn chúng viết trong thông báo rằng:

- Người Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng hành và chia sẻ nỗi đau cùng Dân Oan Việt Nam - tạo thế đồng thuận và hỗ trợ cho tiếng nói chung của Dân Oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam.

- Tất cả đồng loạt xuống đường đòi Công lý và Quyền Con Người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm hoạ Dân Oan càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt vì Việt Nam đang là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà trách nhiệm hàng đầu là phát huy và bảo vệ Quyền Con Người trên toàn thế giới

Nhưng bọn chúng đã không biết rằng từ nhiều năm nay, đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt xã hội, đó là các dự thảo Hiến pháp, dự thảo Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng, các đạo luật đều được công bố rộng rãi trên các phương diện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các tầng lớp nhân dân, và có nhiều kiến nghị xác đáng của nhân dân đã được bổ sung vào các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đó là hình thức dân chủ trực tiếp. Còn dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện), nghĩa là nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua những đại diện do mình bầu ra. 

Chúng cũng không hiểu hay cố tình không hiểu là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn xuất phát từ mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân, thể hiện được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phải mở rộng và phát huy dân chủ, xây dựng thành những quy định cụ thể để nhân dân thực tế tham gia vào công việc quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Bác Hồ đã từng nói: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình nhân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”

Thiết nghĩ lời dạy đó của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bè lũ chống phá Đảng, Nhà nước dù cố tình xuyên tạc, bóp méo hay thêu dệt lên những “dân oan” thì cũng khó mà chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ dân chúng, quần chúng nhân dân. Bởi những ai có nhận thức, có hiểu biết thì sẽ không tự cho phép bản thân mình mu muội tham gia vào cái gọi là ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” sắp diễn ra. Dự rằng, đến hôm ấy sẽ có vô số chấy thức, rận chủ, rận quèn ăn mặc lôi thôi, lếch thếch cùng với những quay phim, chụp ảnh để làm hàng, ăn vạ một cách màu mè cho bạn bè quốc tế biết đến “dân oan Việt Nam”. Đã là con Lạc, cháu Hồng thì ít nhiều ai cũng có lòng yêu nước, thế nhưng có những con người đặt lòng yêu nước nhầm chỗ, ăn tiền bẩn bàn chuyện chính trị quốc gia, ăn Đôla kích động dân chúng thì sao có thể lấy lòng nhân ái mà cảm hóa cho nổi. Chi bằng chúng ta nên vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng, lên án, tẩy chay chúng, loại bỏ chúng ra khỏi xã hội này, để cho chúng thôi kêu gào, khóc lóc với “oan Thị Mầu”. Chúng ta hãy cảnh giác, chúng ta hãy tĩnh tâm, chúng ta hãy sáng suốt đừng để bọn chấy thức, rân chủ rân quèn đạt được mục đích. Thân ái!

22 nhận xét:

 1. Bè lũ chống phá Đảng, Nhà nước dù cố tình xuyên tạc, bóp méo hay thêu dệt lên những “dân oan” thì cũng khó mà chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ dân chúng, quần chúng nhân dân. Bởi những ai có nhận thức, có hiểu biết thì sẽ không tự cho phép bản thân mình mu muội tham gia vào cái gọi là ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” sắp diễn ra.

  Trả lờiXóa
 2. Khi mà đất nước chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế thì cũng là lúc cơ hội để bọn rận chủ, bọn chống phá nhà nước ta hoạt động phá hoại đất nước ta ngày càng gia tăng! Đối với vấn đề dân oan ở nước ta thì có thể có một nhận xét đó là những người cầm đẩu các phong trào, hội nhóm này là những kẻ phá hoại đất nước và là những kẻ "tư sản". Vừa mới đây hội nhóm Cứu lấy dân oan đã phải tự giải tán vì những bất đồng không thể giải quyết mà chủ yếu là liên quan đến "tiền" và sự ganh tị!

  Trả lờiXóa
 3. Một cách để chúng xuyên tạc, bóp méo cốt để chia rẽ khối đoàn kết trong nhân dân. Nhưng ít người biết đến những cái trò vớ vẩn này của chúng, họ là những lao động chân chính không tào lao như chúng. Chúng tự kêu gọi rồi cũng nhận lấy thất bại tủi hổ như nhưng lần kêu gọi đình đám trước đây.

  Trả lờiXóa
 4. Cái danh từ "dân oan " đang bị những thành phần dân chủ cuội lợi dụng quá mức, chúng tự ngạo mạn giương oai nhưng chẳng khác gì trò hề và màn kịch lừa đảo, đánh lừa dư luận cho mục đích cao đẹp mà chúng ngụy tạo.

  Trả lờiXóa
 5. Người tử tế23:04 27 tháng 2, 2016

  Đã là người dân Việt Nam thì ít nhiều ai cũng có lòng yêu nước, thế nhưng có những con người đặt lòng yêu nước nhầm chỗ, ăn tiền bẩn của các tổ chức nước ngoài để bàn chuyện chính trị quốc gia, ăn Đôla để kích động dân chúng làm loạn. "Hội dân oan" là một điển hình cho một tập hợp của lũ người xấu xa đó.Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng đáng bị lên án và tẩy chay khỏi xã hội này, để cho chúng thôi kêu gào, khóc lóc với “oan Thị Mầu”. Chúng ta hãy cảnh giác, chúng ta hãy tĩnh tâm, chúng ta hãy sáng suốt đừng để bọn chấy thức, rân chủ rân quèn đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 6. đến hôm ấy sẽ có vô số chấy thức, rận chủ, rận quèn ăn mặc lôi thôi, lếch thếch cùng với những quay phim, chụp ảnh để làm hàng, ăn vạ một cách màu mè cho bạn bè quốc tế biết đến “dân oan Việt Nam”. Đã là con Lạc, cháu Hồng thì ít nhiều ai cũng có lòng yêu nước, thế nhưng có những con người đặt lòng yêu nước nhầm chỗ, ăn tiền bẩn bàn chuyện chính trị quốc gia

  Trả lờiXóa
 7. Thiết nghĩ lời dạy đó của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bè lũ chống phá Đảng, Nhà nước dù cố tình xuyên tạc, bóp méo hay thêu dệt lên những “dân oan” thì cũng khó mà chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ dân chúng, quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Chúng cũng không hiểu hay cố tình không hiểu là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn xuất phát từ mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân, thể hiện được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phải mở rộng và phát huy dân chủ, xây dựng thành những quy định cụ thể để nhân dân thực tế tham gia vào công việc quản lý đất nước, quản lý xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. Khi đất nước yên bình, hết dân chủ đến nhân quyền và giờ lại là vấn đề dân oan, đó là những thứ mà những kẻ chống đối ngày đem bịa đặt nên để chống phá đất nước và dân tộc chúng ta. Với những thủ đoạn bới móc và xuyên tạc đi sự thật, lợi dụng mọi vấn đề để chống phá nhằm thỏa mãn những lợi ích bẩn thỉu của cá nhân mình.

  Trả lờiXóa
 10. Một tập hợp những kẻ nói láo, tay dài hơn não đang ngày càng hình thành nên những tổ chức gắn cho cái mác dân oan thị mầu trên đất nước ta. Với bộ não phẳng lại rỗng tuếch chúng ngày càng thể hiện cho thiên hạ thấy về khoản võ miệng và xuyên tạc chửi rủa thì chúng là những kẻ vô song trên bục chống đối tại đất nước Việt Nam yên bình này. thực chất, hiện tại ở đất nước chúng ta thì dân oan thực thụ thì đếm trên đầu ngón tay nhưng những kẻ mượn mác của nó để ăn hôi tiền của và vật chất từ bên ngoài thì nhiều như nấm mọc sau mưa. Thấy như thế để chúng ta nhìn thấy được bản chất thật sự của chúng là như thế nào.

  Trả lờiXóa
 11. Vẫn là cái vấn đề dân chủ nhân quyền luôn bị mỹ và thế lực phản động lợi dụng như một công củ để chống lại Chủ nghĩa xã hội. Đảng, nhà nước ta luôn tôn trọng quyền của nhân dân. Nó được thể hiện trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Vấn đề vi phạm dân chủ nhân quyền luôn bị xử lý nghiêm khắc, nhưng Mỹ muốn can thiệp vào Việt Nam, muốn kìm kẹp CNXH ở Việt Nam không để nó phát triển vì thế mà chúng đổ nhiều tiền vào cho các hoạt động của bọn dân chủ rởm, ra sức chống chính quyền. Bọn rận có tiền có thế lực chống lưng cũng vì thế mà hung hăng, càn quấy, làm đủ trò để giương oai, để gây được sự chú ý với người dân. Cái danh nghĩa bảo vệ dân an làm sao mà che hết được cái âm mưu của đám rận.

  Trả lờiXóa
 12. Người dân thiếu hiểu biết trở thành công cụ cho lũ rận chủ lừa gạt, kiếm chác lợi dụng phục vụ mục đích xấu xa của chúng. Thiết nghĩ nếu chính quyền mạnh tay hơn với những hoạt động này của đám rận chủ, không để chúng tụ tập gây rối trật tự công cộng, tung tin lừa bịp người dân thì sẽ chẳng có ai tin và hùa theo những phong trào dân oan này nữa.

  Trả lờiXóa
 13. "Dân oan" là cách những kẻ phản động tự xưng " dân chủ, nhân quyền" gọi 1 bộ phận nhỏ những kẻ lười lao động, vô công dồi nghề, nhận tiền đô la để ăn vạ các cơ quan chính quyền, chống phá Đảng, chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự xã hội...Điều này thì đến cả đứa trẻ con cũng biết chứ chẳng nói đến những người dân chân chính...Chúng chỉ lừa bịp được những người nhẹ dạ cả tin, 1 bộ phận thế lực thù địch nước ngoài chứ làm sao lòe bịp được con mắt tinh tường của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Oan cái nỗi gì bọn này. Toàn là những đứa lười lao động, hám tiền, nên đã nghe theo lời dụ dỗ của đám rận chủ trong nước, thực hiện các hoạt động quấy rối, chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 15. Từ khi đất nước độc lập tới nay, vấn đề nhân quyền, dân chủ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Làm sao để mỗi người công dân đều được thực hiện quyền chính đáng của mình. Tuy nhiên, đâu phải như vậy là thích làm gì thì làm đâu. Muốn gì thì cũng phải tuân thủ pháp luật chứ.

  Trả lờiXóa
 16. Đồng hành cùng dân oan cái chó gì? Toàn là những sự bịa đặt đến kinh tởm của đám người này. Chúng dựa vào đó để có thể dễ dàng trong việc thực hiện những hành động chống phá đất nước của mình.

  Trả lờiXóa
 17. Liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó cũng là nguyên nhân làm cho Đảng cộng sản Việt Nam giữ vững vị trí duy nhất lãnh đạo đất nước ta. Chẳng kẻ nào có thể thay đổi được vị trí số một của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lòng người dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 18. Nói là dân oan, oan lắm đấy, suốt ngày thấy đi biểu tình rồi kêu la thảm thiết. Nhưng thực sự đám người đó chỉ đang diễn một vở kịch bạc 'đô la' mà thôi. Vì chỉ cần có biểu tình, có gây rối là ngay lập tức có 'viện trợ' từ ngoại bang rục rịch tuôn về.

  Trả lờiXóa
 19. Cứ như chúng mày kêu gọi, liệu đất nước ta có được như ngày hôm nay không? Nếu như không có những thứ mà chúng mày cho là 'thừa', là 'sai', thì liệu bây giờ chúng ta là nô lệ của Mỹ hay Pháp đây?

  Trả lờiXóa
 20. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân tức là ý Đảng phù hợp với lòng dân, ý Đảng với lòng dân là một. Chân lý ấy vẫn được Đảng ta giữ vững kể từ ngày Đảng ra đời cho đến hôm nay, khi Đảng giữ vị trí là Đảng cầm quyền duy nhất. Do đó, chẳng có luận điệu nào có thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước được.

  Trả lờiXóa
 21. Cho dù cố tình xuyên tạc, bóp méo hay thêu dệt lên những “dân oan” thì đám phản động trong và ngoài nước cũng khó mà chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ dân chúng, quần chúng nhân dân. Bởi sợi dây liên kết chặt chẽ giữa Đảng và dân, là vô cùng gắn bó.

  Trả lờiXóa
 22. Dân gian vẫn thường có câu: “ý đảng lòng dân” nghĩa là ý Đảng phải tác động đến lòng dân. “Ý Đảng” là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, còn “lòng dân” tức là nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân tức là ý Đảng phù hợp với lòng dân, ý Đảng với lòng dân là một. Chân lý ấy vẫn được Đảng ta giữ vững kể từ ngày Đảng ra đời cho đến hôm nay, khi Đảng giữ vị trí là Đảng cầm quyền duy nhất.

  Trả lờiXóa