Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Cái gọi là "ngày dân oan"

Đăng lúc: Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

KEM ỐC

Liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam, và là một trong những điều kiện và nguyên nhân làm cho Đảng cộng sản Việt Nam giữ vững được quyền lãnh đạo và giành được thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Dân gian vẫn thường có câu: “ý đảng lòng dân” nghĩa là ý Đảng phải tác động đến lòng dân. “Ý Đảng” là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, còn “lòng dân” tức là nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân tức là ý Đảng phù hợp với lòng dân, ý Đảng với lòng dân là một. Chân lý ấy vẫn được Đảng ta giữ vững kể từ ngày Đảng ra đời cho đến hôm nay, khi Đảng giữ vị trí là Đảng cầm quyền duy nhất.

Tuy nhiên, chân lý ấy hiện nay đang dần bị các thế lực xấu, những kẻ tự xưng mình là những nhà rân chủ, chấy thức, nhà rân quèn xuyên tạc, bóp méo, thậm chí kích động lòng dân. Ấy thế cho nên mới có cái gọi là “Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2016 sắp tới tại Hà Nội.
Khẩu hiệu hô hào phản động của đám lưu manh trên Danlambao
Không những vậy, bọn chúng còn mạnh dạn tổ chức ở nhiều thành phố trên thế giới mà Kem Ốc cũng chả biết là thành phố nào. Nghĩ cho cùng cũng thấy buồn cười với sự ảo tưởng quá đà của những nhà rân chủ chấy thức này. 

Bọn chúng viết trong thông báo rằng:

- Người Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng hành và chia sẻ nỗi đau cùng Dân Oan Việt Nam - tạo thế đồng thuận và hỗ trợ cho tiếng nói chung của Dân Oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam.

- Tất cả đồng loạt xuống đường đòi Công lý và Quyền Con Người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm hoạ Dân Oan càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt vì Việt Nam đang là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà trách nhiệm hàng đầu là phát huy và bảo vệ Quyền Con Người trên toàn thế giới

Nhưng bọn chúng đã không biết rằng từ nhiều năm nay, đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt xã hội, đó là các dự thảo Hiến pháp, dự thảo Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng, các đạo luật đều được công bố rộng rãi trên các phương diện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các tầng lớp nhân dân, và có nhiều kiến nghị xác đáng của nhân dân đã được bổ sung vào các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đó là hình thức dân chủ trực tiếp. Còn dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện), nghĩa là nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua những đại diện do mình bầu ra. 

Chúng cũng không hiểu hay cố tình không hiểu là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn xuất phát từ mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân, thể hiện được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phải mở rộng và phát huy dân chủ, xây dựng thành những quy định cụ thể để nhân dân thực tế tham gia vào công việc quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Bác Hồ đã từng nói: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình nhân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”

Thiết nghĩ lời dạy đó của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bè lũ chống phá Đảng, Nhà nước dù cố tình xuyên tạc, bóp méo hay thêu dệt lên những “dân oan” thì cũng khó mà chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ dân chúng, quần chúng nhân dân. Bởi những ai có nhận thức, có hiểu biết thì sẽ không tự cho phép bản thân mình mu muội tham gia vào cái gọi là ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” sắp diễn ra. Dự rằng, đến hôm ấy sẽ có vô số chấy thức, rận chủ, rận quèn ăn mặc lôi thôi, lếch thếch cùng với những quay phim, chụp ảnh để làm hàng, ăn vạ một cách màu mè cho bạn bè quốc tế biết đến “dân oan Việt Nam”. Đã là con Lạc, cháu Hồng thì ít nhiều ai cũng có lòng yêu nước, thế nhưng có những con người đặt lòng yêu nước nhầm chỗ, ăn tiền bẩn bàn chuyện chính trị quốc gia, ăn Đôla kích động dân chúng thì sao có thể lấy lòng nhân ái mà cảm hóa cho nổi. Chi bằng chúng ta nên vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng, lên án, tẩy chay chúng, loại bỏ chúng ra khỏi xã hội này, để cho chúng thôi kêu gào, khóc lóc với “oan Thị Mầu”. Chúng ta hãy cảnh giác, chúng ta hãy tĩnh tâm, chúng ta hãy sáng suốt đừng để bọn chấy thức, rân chủ rân quèn đạt được mục đích. Thân ái!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY