Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Ngày này năm xưa - 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/1/1946 -06/1/2016)

Đăng lúc: Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chipmunk

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố với thế giới sự độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Ngay trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã nhất trí tán thành phải thực hiện sáu nhiệm vụ cấp bách trong đó có nhiệm vụ xây dựng tổ chức nhà nước, thực hiện Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu để bầu Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất theo của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa theo quy định của Hiến pháp. 

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14-SL về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. Sắc lệnh đã ghi nhận quyền chính trị cơ bản, tiến bộ của công dân một nước độc lập “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và những người trí óc không bình thường”. 

Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946, nhân dân cả nước nô nức đi bỏ phiếu.Tại Miền Bắc, mặc cho địch tiến hành những âm mưu phá hoại hết sức tinh vi, tại Miền Nam bất chấp bom đạn của giặc Pháp, nhân dân vẫn nô nức đi bỏ phiếu rất đông. Tại Hà Nội, tỷ lệ cử tri đi bầu cử lên tới 91,95%. Kết quả, 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Đây là sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện quyền tự do, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết của toàn dân Việt Nam ngay trong thời gian đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tự do lựa chọn những người tài, có đức để gắng công việc của đất nước. 
Đã tròn 70 năm sau Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, năm 2016, toàn dân tộc Việt Nam cũng đang đón chào sự kiện chính trị quan trọng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhưng tác giả tin chắc rằng, với niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, nhân dân ta chắc chắn sẽ bầu ra được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XIV. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY