Tiêu điểm

Ngày này năm xưa - 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/1/1946 -06/1/2016)

Chipmunk

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố với thế giới sự độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Ngay trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã nhất trí tán thành phải thực hiện sáu nhiệm vụ cấp bách trong đó có nhiệm vụ xây dựng tổ chức nhà nước, thực hiện Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu để bầu Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất theo của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa theo quy định của Hiến pháp. 

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14-SL về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội. Sắc lệnh đã ghi nhận quyền chính trị cơ bản, tiến bộ của công dân một nước độc lập “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và những người trí óc không bình thường”. 

Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946, nhân dân cả nước nô nức đi bỏ phiếu.Tại Miền Bắc, mặc cho địch tiến hành những âm mưu phá hoại hết sức tinh vi, tại Miền Nam bất chấp bom đạn của giặc Pháp, nhân dân vẫn nô nức đi bỏ phiếu rất đông. Tại Hà Nội, tỷ lệ cử tri đi bầu cử lên tới 91,95%. Kết quả, 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Đây là sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện quyền tự do, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết của toàn dân Việt Nam ngay trong thời gian đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tự do lựa chọn những người tài, có đức để gắng công việc của đất nước. 
Đã tròn 70 năm sau Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, năm 2016, toàn dân tộc Việt Nam cũng đang đón chào sự kiện chính trị quan trọng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhưng tác giả tin chắc rằng, với niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, nhân dân ta chắc chắn sẽ bầu ra được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XIV. 

6 nhận xét:

 1. Lịch sử nước ta đã chứng minh ngay từ thời kỳ đầu đất nước ta được thành lập, dưới sự lãnh đạo của đảng đã bắt đầu "dân chủ" rồi. Dân chủ ở đây thể hiện ở cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, khi mà tất cả mọi công dân của đất nước có đủ nhận thức đều được cầm lá phiếu của mình và tự chọn cho mình người tin tưởng!

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng tháng 8 thành công cũng với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sự kiện đánh dấu dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp...Sự kiện Bầu cử quốc hội ngày 6/1/1946 đã cho nhân dân ta quyền được tự do, lần đầu tiên thể hiện mình là công dân 1 nước tự do, cầm lá phiếu của mình đi bầu cho những đại diện xuất sắc vào quốc hội của nước Việt Nam độc lập, tự do.

  Trả lờiXóa
 3. Cuộc tổng tuyển cử thắng lợi là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới thời kỳ đất nước có Quốc hội, có Chính phủ thống nhất, có một bản Hiến pháp tiến bộ và có cả một hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương, có đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội cũng như đối ngoại. Cùng với bài học đại đoàn kết, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là bài học thực tế có tính nguyên tắc. Đảng đã biết dựa vào dân, bắt rễ sâu trong lòng dân tộc, do đó đã đáp ứng khát vọng, ý chí độc lập dân tộc, tự do, dân chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 4. Thời điểm đó nhiều nước không thực hiện được đầy đủ quyền bầu cử thì Việt Nam dù phần đông dân mù chữ nhưng vẫn thể hiện được quyền của người dân. Tuy kinh tế khó khăn và mới giành được chính quyền nhưng ý thức chính trị thì tuyệt vời. Ta đã chọn được thể chế theo đề xuất của Bác Hồ và chọn được những người đủ đức, đủ tài cáng đáng công việc theo tín nhiệm của nhân dân.đến khoá thứ XIII, thể chế chính trị đã có bước tiến rất dài, phục vụ lợi ích nhân dân, phù hợp với thực tiễn nước ta qua từng giai đoạn, biểu hiện cụ thể là hoàn thiện một bước Hiến pháp thời kỳ đổi mới.

  Trả lờiXóa
 5. Trong những ngày đầu của năm mới 2016, mỗi người Việt Nam như sống lại những kỷ niệm đẹp về ngày bầu cử đầu tiên của dân tộc. Cách đây 70 năm, ngày Mồng 6 Tháng Giêng năm 1946 là một ngày vui trọng đại, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc VN. Có thể khẳng định rằng, sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là hiện thực sinh động về thể chế Nhà nước cộng hòa dân chủ, một loại hình Nhà nước pháp quyền cách mạng của nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Học lịch sử nên cứ nhớ y chang ngày 6/1/46 cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước đã bầu được 333 đại biểu quốc hội. Đây là thành công lớn đầu tiên của đất nước sau khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 thực sự tự do, thực sự dân chủ, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm bảo vệ nền độc lập và xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ cộng hòa.

  Trả lờiXóa