Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐỪNG LÀM Ô UẾ TRÍ THỨC VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

TuoitreVN

Vừa qua, trên các trang mạng, facebook, blog cá nhân… đăng tải rất nhiều ý kiến xoay quanh “thư ngỏ” của 127 “nhân sĩ”, “trí thức”, cái gọi là “Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” với những nội dung trái với quan điểm của Đảng, trái với nguyện vọng của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Họ còn dám tự xưng là nhân sĩ, trí thức Việt mà không thấy xấu hổ. Trong 127 người đó, vẫn còn có những gương mặt cũ của 72 người đã từng ký vào bản “Kiến nghị 72” hay “thư ngỏ 61” đề nghị thay đổi Điều 4 Hiến Pháp 1992, đòi tam quyền phân lập… Giờ đây, họ lại phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi hệ tư tưởng…

Những nhân vật trong “thư ngỏ” 127
Thật nực cười khi đọc những dòng “thư ngỏ” mang đậm sự thiếu hiểu biết, thiếu sức sống với lối suy nghĩ lạc hậu, ấu trĩ của những kẻ tự vỗ ngực tự xưng mình là trí thức. Nếu các vị có học hàm, học vị thực sự thì những thành tích đó là nhờ công dưỡng dục, đào đạo của ai? Dưới chế độ nào? Vậy mà, tại sao được như ngày nay các vị “ăn cháo đá bát” một cách trắng trợn, có những suy nghĩ ngược với lợi ích của dân tộc như vậy. 

Các vị cho rằng: “Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm do Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm các quyền tự do và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đồng thời trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến”

Vậy thì, tôi hỏi các vị: Ai lãnh đạo dân tộc đánh thắng hai kẻ thù xâm lược lớn mạnh là Pháp và Mỹ trong thời kỳ kháng chiến, ai dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn gian khổ, từ một nước nghèo nàn lạc hậu để trở thành một nước tự do, ấm no, hạnh phúc. Sau gần 30 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, các cường quốc trên thế giới cũng phải công nhận; nhân dân trên thế giới, kể cả các nước tư bản luôn muốn được đặt chân đến đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và yên ấm. Những công lao, thành tựu đó là do ai? Chính là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam chứ còn ai vào đây nữa. Và các vị cũng đã thấy, hậu quả đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở các nước tư bản và hệ lụy của nó, kể cả các nước lớn là phe phái, bè cánh đấu tranh chính trị lật đổ nhau; rồi đến chủ nghĩa khủng bố, ám sát, bắt cóc, giết người hàng loạt… ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống người dân ở đó. Các vị không sống ở đó thì làm sao biết nổi khó khăn, nguy hiểm ấy được.

Vậy mà, khi sống trong một đất nước yên vui, no ấm mà các vị lại có những quan điểm, suy nghĩ tiêu cực đến lố bịch, ô uế nhân cách người trí thức Việt; đau đớn hơn là quan điểm đó lại trái với quan điểm của Đảng, đi ngược với lợi ích của toàn dân tộc và sự mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiết nghĩ, mỗi người có một quan điểm, có quyền góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước nhưng các vị nếu là trí thức, thì hãy đóng góp những luận cứ khoa học một cách đúng đắn, hợp với lòng dân, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY