Tiêu điểm

NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM – NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bắc Sơn

Dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một nền dân chủ mang bản chất của chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn vậy, vấn đề trung tâm là phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Nhân đọc bài Vấn đề dân chủ tại Việt Nam của tên “óc chó” Hoài Sơn đăng trên Blog Danlambao tôi thấy vô cùng bất bình và thấy nực cười cho y - một kẻ ngồi gõ bàn phím mà bịa đặt ra những điều vô căn cứ, không đúng sự thật, thêu dệt nên một nền dân chủ ở Việt Nam theo trí tưởng tượng của y.

Trích từ bài viết của tên “óc chó” Hoài Sơn bịa đặt về dân chủ ở Việt Nam
Trong bài viết, y lập luận như đúng rồi về dân chủ, về các khía cạnh của dân chủ và như là y rất hiểu về dân chủ. Nhưng thực tế, y chẳng hiểu gì hết, không hiểu một điều căn bản nhất về dân chủ, đặc biệt là nền dân chủ tại Việt Nam – Một nền dân chủ của chế độ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. Một nền dân chủ văn minh, tươi đẹp, nơi mà mọi người dân có đầy đủ các quyền làm chủ đất nước của mình, xây dựng và phát triển đất nước của mình bên cạnh mục tiêu, quyền cá nhân, phát triển toàn diện, được học tập, rèn luyện và phấn đấu dưới môi trường xã hội chủ nghĩa. Một xã hội thực sự công bằng, dân chủ và văn minh.

Nền dân chủ tại Việt Nam là một nền dân chủ XHCN, mang bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong cuộc sống thực tế ở từng cấp và trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 

Ở Việt Nam, Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam dù ở giai đoạn lịch sử nào, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Nước Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã và đang xây dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì đây là một mục tiêu quan trọng của cách mạng. Không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà không thực hiện quyền dân chủ rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống với quảng đại quần chúng thì chỉ là chủ nghĩa xã hội hình thức.

Nói về nền dân chủ tại Việt Nam thì có thể nói rất nhiều, bởi Đảng, Nhà Nước Việt Nam, mục tiêu xây dựng và phát triển cũng chỉ hướng đến mục tiêu xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Chính vì thế, xây dựng một nền dân chủ tại Việt Nam phải luôn thể hiện sâu sắc bản sắc dân chủ của chế độ, một xã hội thể hiện được tính dân chủ sâu sắc. Từ khi thành lập nước đến nay, mỗi người dân Việt Nam luôn yêu Đảng, yêu Bác Hồ, yêu quê hương bản xứ. Luôn thể hiện mình là người chủ đất nước với đầy những ước mơ, hoài bão về xây dựng đất nước Việt Nam phát triển toàn diện. Được chứng minh đó là Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước nồng nàn, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thể hiện tình yêu đó bằng nhiều cách khác nhau. Đó chính là ý thức làm chủ đất nước.

Những điều tên óc chó Hoài Sơn nói xằng bậy không có ý nghĩa gì hết đối với tâm tưởng mỗi người dân Việt Nam, bởi mỗi người dân Việt Nam đều khắc sâu trong tim tình yêu nước vô bờ bến, một tình yêu mà không một thế lực nào, tư tưởng xấu, thù địch nào có thể phá vỡ được.

4 nhận xét:

 1. Với những kẻ như Hoài Sơn thì dân chủ theo nghĩa hiểu của hắn là tiền, ai cho hắn nhiều tiền thì nhiễm nhiên là kẻ đó đúng, thế thôi. Còn sự thật thế nào thì hắn đâu cần quan tâm làm gì cho nó nặng người, mà quan tâm thì cũng có ăn được đâu, tiêu được đâu.

  Trả lờiXóa
 2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam dù ở giai đoạn lịch sử nào, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Nước Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã và đang xây dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì đây là một mục tiêu quan trọng của cách mạng. Không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà không thực hiện quyền dân chủ rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống với quảng đại quần chúng thì chỉ là chủ nghĩa xã hội hình thức.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam là một quốc gia dân chủ, quốc gia dân chủ mang một bản sắc rất riêng biệt của thể chế chính trị riêng biệt. Và điều đó không cần phải giống quốc gia nào cả

  Trả lờiXóa
 4. Dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một nền dân chủ mang bản chất của chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn vậy, vấn đề trung tâm là phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  Trả lờiXóa