Tiêu điểm

KIÊN ĐỊNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KEM ỐC

Trước thềm Đại hội XII, chả còn xa lạ gì khi cái đám “chấy thức rận chủ” nhao nhao kêu gào chửi bới loạn xị ngậu lên rằng thì là “CSVN đang tự đào thải”, rằng thì là “xóa bỏ chế độ CNXH”, rằng thì là “xóa bỏ ĐCSVN”…Kể ra thì cái đám này cũng nhiệt tình thật, chỉ cần lướt qua cũng kể ra vô số “chấy thức rận chủ” mang những cái tên màu mè nhoe nhoét như Cánh dù lộng gió, Tương Năng Tiến, Tư Nghèo, Người đưa tin….rồi hàng loạt những nhà rân chủ như Lê Quang Đạt, Trần Thanh Hiền, Nguyễn Xuân Nghĩa…nghe danh thôi cũng đủ thấy tầm vĩ nhân chấy rận cỡ nào.

Các cụ xưa thường nói “Gái đĩ già mồm”. Cấm có sai, khi các “mẹ đĩ” trên hằng ngày ngồi xó bếp, hít hà phải thứ ám khí của cống rãnh, sống bằng tiền bẩn, chui rúc xó xỉnh nào đó bất kể có tiền, nhưng lại luôn già mồm, cao giọng vì Nhân quyền, vì yêu nước, vì tự do, vì tương lai tổ quốc. Nhưng các “mẹ đĩ” đã quên mất rằng, càng làm vậy thì càng chứng tỏ các “mẹ đĩ” không chỉ ngu si về nhận thức mà còn trì độn về hành động khi “ăn cháo đá bát”, khinh rẻ và phủ nhận những giá trị mà Đảng này, chế độ này, nhà nước này đem lại cho nhân dân Việt Nam.

Chắc hẳn các “mẹ đĩ” luôn ám ảnh câu hỏi mà sẽ không bao giờ trả lời được là tại sao Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại và ngày càng phát triển, ngày càng có chỗ đứng vững chắc, trong khi đám chấy rận không ngừng cắn phá. Nhưng, Việt Nam sẽ luôn kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, và ĐCSVN là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Rất nhiều rận chủ chấy thức cho rằng: trong nền kinh tế thị trường không cần thiết sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng sẽ làm cản trở sự phát triển kinh tế thị trường…

Xin thưa rằng, thực chất của cơ chế thị trường là thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần và nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay không phải là nền kinh tế thị trường bất kỳ, càng không phải kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đúng là nếu phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thì không cần đến Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà là cần một đảng khác, một đảng tư sản. Trái lại, với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh thì nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chỉ khi có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, chỉ khi có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công. 

Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà cả trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, phải kiên định sự lãnh đạo của Đảng, vì ở Việt Nam, không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, không có nhà nước của dân, do dân, vì dân, không thể thực hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, đem lại lợi ích thực tế cho các tầng lớp nhân dân. Điều này đã được chứng minh trên thực tế và được đông đảo nhân dân Việt Nam thừa nhận.

Tuy nhiên cũng cần khẳng định rằng, Việt Nam là quốc gia độc lập, dân chủ. Nhưng dân chủ hoá phải gắn liền với pháp chế hoá. Pháp luật phải kiên quyết trừng trị những kẻ thù của dân, những kẻ hại dân, đồng thời dân chủ, cũng phải đi liền với kỷ cương, nằm trong khuôn khổ pháp luật, không để dẫn tới một sự lệch lạc quá trớn với những mối nguy hại không lường về chính trị. Chính vì vậy, thiết nghĩ đối với cái đám rận chủ chấy thức, các “mẹ đĩ” có biểu hiện của sự dân chủ quá trớn, xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử vẻ vang của dân tộc và của Đảng, nhất là những kẻ đang cổ xúy cho đám phản động muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN thì nên tẩy chay và bài trừ chúng ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam.

28 nhận xét:

 1. Trong điều kiện nước ta không có sự cần thiết khách quan để lập nên cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập. Thừa nhận đa đảng đối lập có nghĩa là tạo điều kiện cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khắc và một cách hợp pháp các lực lượng phản động, phục thù trong nước và từ nước ngoài trở về hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ. Đó là điều mà nhân dân ta dứt khoát không chấp nhận

  Trả lờiXóa
 2. Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội ta là một tất yếu khách quan... Khác với tình hình nhiều nước trên thế giới, một trong những đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam là ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó không phải và cũng không thể là sự áp đặt chủ quan ý chí của Đảng đối với lịch sử. Trái lại, đó là sự giao phó của lịch sử thông qua sự sàng lọc nghiêm khắc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn được điều đó thì cần phải làm tốt trách nhiệm của mình hơn nữa
   Tất nhiên nhận được sự tin tưởng của người dân thì đồng thời với đó cần phải có sự hành sử đúng mực và thực sự tốt hơn nữa
   Như thế thì mới tạo nên được động lực phát triển cho đất nước

   Xóa
 3. Đảng ta thực sự là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình đó, có những lúc Đảng ta phạm sai lầm và khuyết điểm lớn, nhưng Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, công khai tự phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân... Sự thừa nhận công khai khuyết điểm không làm Đảng yếu đi mà là dấu hiệu của một Đảng mạnh, có đầy đủ tính cách mạng và tiên phong biết tin ở mình và tin ở nhân dân. KIÊN ĐỊNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là không thay đổi với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Chúng gia tăng các hoạt động chống phá nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi Đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; đòi xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân... toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị - xã hội,

  Trả lờiXóa
 6. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. kiên định tuyệt đối nguyên tắc cách mạng trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện dao động, cơ hội, hữu khuynh của một số người trong và ngoài Đảng đã kịp thời chỉnh đốn về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chống chủ nghĩa xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo tiền đề để sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục phát triển.

  Trả lờiXóa
 7. Sự ra đời, hình thành và phát triển của nước CHXHCN Việt Nam gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam...Việt Nam đang đổi mới và phát triển từng ngày là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng...Kiên trì con đường tiến lên XHCH là con đường duy nhất mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất đưa Việt Nam đến những thắng lợi vĩ đại của công cuộc đổi mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta nằm ngủ trong chiến thắng mãi được
   cuộc sống thay đổi thế hệ mới lên tất cả phải được chỉnh sửa và theo dõi không để cho những cái không tốt tồn tại làm mất niềm tin của người dân

   Xóa
 8. Hội dân chủ này luôn có luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, và đòi bỏ vai trò lãnh đạo đó đi! thì lúc nào chúng chả thế, có cái quái gì chúng không cắn vào được đâu, nhưng mà chúng nó có làm được cái quái gì đâu, cũng chỉ sủa gâu gâu một cách vô hại vậy thôi mà! Đất nước ta luôn kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, một điều cực kỳ quan trọng cho sự hòa bình ổn định và phát triển của đất nước ta!

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ có sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng Sản VN thì đất nước ta mới phát triển và thắng lợi được. Bởi vì đảng ta là đảng của nhân dân mà. Những quan điểm chống lại đảng và âm mưu đa nguyên đa đảng đều là sai trái, không hợp với đất nước ta!

  Trả lờiXóa
 10. cho dù lũ chó chết này có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, thay thế vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng bất cứ lực lượng nào khác. Sự tin tưởng của nhân dân dành cho Đảng ta là tuyệt đối, và sẽ mãi là như vậy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều đó cũng phải được thể hiện ở năng lực của những người lãnh đạo
   Bởi vì thực tế ở một số địa phương chính quyền hoạt đông chưa được tốt ảnh hưởng đến uy tín của Đảng
   Vì thế cần phải có sự chấn chỉnh thường xuyên và toàn diện thì mới có thể đảm bảo được

   Xóa
 11. Mặc dù cho có dùng bao nhiêu là chiêu trò bẩn thỉu, nhưng lũ rận chủ vẫn chẳng thể làm gì được, bởi, Đảng ta vẫn là lực lượng chủ chốt lãnh đạo đất nước, vẫn ngày càng lớn mạnh, chiếm được lòng tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà cả trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vậy nên sẽ chẳng thế lực nào có thể thay thế vị trí lãnh đạo của Đảng ta được.

  Trả lờiXóa
 13. Từ khi có Đảng lãnh đạo tới nay, chúng ta đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, đứng lên chống giặc ngoại xâm, làm chủ đất nước, rồi bước lên con đường phát triển và bảo vệ đất nước, tiến đến xây dựng xã hội chủ nghĩa. vì vậy, vai trò của Đảng là không thể thay thế, không thể tách rời với lợi ích dân tộc.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam là quốc gia độc lập, dân chủ. Nhưng dân chủ hoá phải gắn liền với pháp chế hoá. Pháp luật phải kiên quyết trừng trị những kẻ thù của dân, những kẻ hại dân, đồng thời dân chủ, cũng phải đi liền với kỷ cương, nằm trong khuôn khổ pháp luật, không để dẫn tới một sự lệch lạc quá trớn với những mối nguy hại không lường về chính trị.

  Trả lờiXóa
 15. bài ca muôn thuở của một só kẻ là "xóa bỏ điều 4 hiến pháp",xóa bỏ vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam"
  và bây giờ, trước thềm đại hội đảng, bài ca đó lại càng réo rắt hơn
  nhưng mà, đảng ta độc quyền nhưng không hề độc đoán, và vẫn đang làm rất tốt vai trò lãnh đạo của mình. vậy cớ gì mà phải xóa với bỏ?

  Trả lờiXóa
 16. Bác Hồ đã chọn cho đất nước ta theo con đường chủ nghĩa xã hội và thực tế đã chứng minh, chỉ có con đường này mới đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đất nước ta. Và từ khi ra đời Đảng cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự ưu việt của mình đối với đất nước so với trước khi ra đời. Và dân ta luôn tin tưởng trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 17. Chắc hẳn các “mẹ đĩ” luôn ám ảnh câu hỏi mà sẽ không bao giờ trả lời được là tại sao Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại và ngày càng phát triển, ngày càng có chỗ đứng vững chắc, trong khi đám chấy rận không ngừng cắn phá. Nhưng, Việt Nam sẽ luôn kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, và ĐCSVN là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Trước thềm Đại hội XII, chả còn xa lạ gì khi cái đám “chấy thức rận chủ” nhao nhao kêu gào chửi bới loạn xị ngậu lên rằng thì là “CSVN đang tự đào thải”, rằng thì là “xóa bỏ chế độ CNXH”, rằng thì là “xóa bỏ ĐCSVN”… tào lao hết mức

  Trả lờiXóa
 19. Đối với những con người thân lừa ăn nặng thì vậy thì cần có pháp luật trừng trị mới có thể tự minh thay đổi bản thân để làm những điều tốt được

  Trả lờiXóa
 20. đất nước ta nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mà mới phát triển được đến ngày hôm nay, dẹp tươi như thế này.
  có thể, trong nội bộ Đảng vẫn còn một số người chưa thực sự liêm khiết, cán bộ chưa gương mẫu, nhưng Đảng vẫn đang cố gắng hoàn thiện mình, phát triển và dựng xây đất nước/

  Trả lờiXóa
 21. Chúng ta đi lên từ biết bao khó khăn...chẳng ai có thể phủ nhận công sức và khả năng của Đảng cộng sản Việt Nam cả
  Con đường phát triển lúc nào chả có bọn phá hoại. Nhưng cái gì đúng thì cần phải bảo vệ và kiên định vững vàng

  Trả lờiXóa
 22. Xã hội luôn có hai mặt đó cũng cái để khiến cho xã hội được thúc đẩy đê phát triển đi lên
  KHó khăn có tuy nhiên người lãnh đạo phải nhìn vào cái khó khăn đó để xây dựng con đường lãnh đạo đúng đắn

  Trả lờiXóa
 23. Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà cả trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, phải kiên định sự lãnh đạo của Đảng, vì ở Việt Nam, không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, không có nhà nước của dân, do dân, vì dân, không thể thực hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 24. Việt Nam là quốc gia độc lập, dân chủ. Nhưng dân chủ hoá phải gắn liền với pháp chế hoá. Pháp luật phải kiên quyết trừng trị những kẻ thù của dân, những kẻ hại dân, đồng thời dân chủ, cũng phải đi liền với kỷ cương, nằm trong khuôn khổ pháp luật, không để dẫn tới một sự lệch lạc quá trớn với những mối nguy hại không lường về chính trị.

  Trả lờiXóa
 25. Thiết nghĩ đối với cái đám rận chủ chấy thức, các “mẹ đĩ” có biểu hiện của sự dân chủ quá trớn, xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử vẻ vang của dân tộc và của Đảng, nhất là những kẻ đang cổ xúy cho đám phản động muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN thì nên tẩy chay và bài trừ chúng ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam.

  Trả lờiXóa