Tiếng nói trẻ blog
Searching...

KIÊN ĐỊNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

KEM ỐC

Trước thềm Đại hội XII, chả còn xa lạ gì khi cái đám “chấy thức rận chủ” nhao nhao kêu gào chửi bới loạn xị ngậu lên rằng thì là “CSVN đang tự đào thải”, rằng thì là “xóa bỏ chế độ CNXH”, rằng thì là “xóa bỏ ĐCSVN”…Kể ra thì cái đám này cũng nhiệt tình thật, chỉ cần lướt qua cũng kể ra vô số “chấy thức rận chủ” mang những cái tên màu mè nhoe nhoét như Cánh dù lộng gió, Tương Năng Tiến, Tư Nghèo, Người đưa tin….rồi hàng loạt những nhà rân chủ như Lê Quang Đạt, Trần Thanh Hiền, Nguyễn Xuân Nghĩa…nghe danh thôi cũng đủ thấy tầm vĩ nhân chấy rận cỡ nào.

Các cụ xưa thường nói “Gái đĩ già mồm”. Cấm có sai, khi các “mẹ đĩ” trên hằng ngày ngồi xó bếp, hít hà phải thứ ám khí của cống rãnh, sống bằng tiền bẩn, chui rúc xó xỉnh nào đó bất kể có tiền, nhưng lại luôn già mồm, cao giọng vì Nhân quyền, vì yêu nước, vì tự do, vì tương lai tổ quốc. Nhưng các “mẹ đĩ” đã quên mất rằng, càng làm vậy thì càng chứng tỏ các “mẹ đĩ” không chỉ ngu si về nhận thức mà còn trì độn về hành động khi “ăn cháo đá bát”, khinh rẻ và phủ nhận những giá trị mà Đảng này, chế độ này, nhà nước này đem lại cho nhân dân Việt Nam.

Chắc hẳn các “mẹ đĩ” luôn ám ảnh câu hỏi mà sẽ không bao giờ trả lời được là tại sao Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại và ngày càng phát triển, ngày càng có chỗ đứng vững chắc, trong khi đám chấy rận không ngừng cắn phá. Nhưng, Việt Nam sẽ luôn kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, và ĐCSVN là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Rất nhiều rận chủ chấy thức cho rằng: trong nền kinh tế thị trường không cần thiết sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng sẽ làm cản trở sự phát triển kinh tế thị trường…

Xin thưa rằng, thực chất của cơ chế thị trường là thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần và nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay không phải là nền kinh tế thị trường bất kỳ, càng không phải kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đúng là nếu phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thì không cần đến Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà là cần một đảng khác, một đảng tư sản. Trái lại, với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh thì nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chỉ khi có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, chỉ khi có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công. 

Cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà cả trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, phải kiên định sự lãnh đạo của Đảng, vì ở Việt Nam, không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, không có nhà nước của dân, do dân, vì dân, không thể thực hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, đem lại lợi ích thực tế cho các tầng lớp nhân dân. Điều này đã được chứng minh trên thực tế và được đông đảo nhân dân Việt Nam thừa nhận.

Tuy nhiên cũng cần khẳng định rằng, Việt Nam là quốc gia độc lập, dân chủ. Nhưng dân chủ hoá phải gắn liền với pháp chế hoá. Pháp luật phải kiên quyết trừng trị những kẻ thù của dân, những kẻ hại dân, đồng thời dân chủ, cũng phải đi liền với kỷ cương, nằm trong khuôn khổ pháp luật, không để dẫn tới một sự lệch lạc quá trớn với những mối nguy hại không lường về chính trị. Chính vì vậy, thiết nghĩ đối với cái đám rận chủ chấy thức, các “mẹ đĩ” có biểu hiện của sự dân chủ quá trớn, xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử vẻ vang của dân tộc và của Đảng, nhất là những kẻ đang cổ xúy cho đám phản động muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN thì nên tẩy chay và bài trừ chúng ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY