TIN TỨC

Đại hội Đảng lần thứ XII, cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc của thế lực thù địch

Đồng Phì@

Từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 11 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi Đại hội đánh dấu một bước chuyển mới của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là những mốc son của Đảng qua từng thời kỳ lịch sử. Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu rằng, Đại hội Đảng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, được các tầng lớp nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin vào trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đến hẹn lại lên, những ngày gần đây trên các diễn đàn và trang mạng xã hội các tổ chức, cá nhân có quan điểm thù địch với Việt Nam đang ráo riết tung tin bịa đặt, thất thiệt về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí có khả năng sẽ giữ những cương vị trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Những hành động này cùng với âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động chống phá khác trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa đang làm tình hình xã hội trở nên phức tạp. Âm mưu của chúng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Việt Tân và chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai lệch
Với âm mưu nham hiểm của mình, các đối tượng tự nhận là nhà dân chủ, nhà hoạt hoạt động xã hội, bọn phản động lưu vong, như tổ chức khủng bố Việt Tân dưới sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài thông qua mạng xã hội, blog… chúng luôn coi tuyên truyền là một trong những mặt trận hàng đầu để chúng đưa thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, phao tin thất thiệt nhằm gây hoang mang dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Chúng ta dễ dàng nhận ra các bài viết có thông tin xuyên tạc, bịa đặt với nội dung về đa nguyên, đa đảng; tìm cách xoáy sâu vào một số hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội để bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam; tung tin bịa đặt, thất thiệt về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí có khả năng sẽ giữ những cương vị trọng trách trong nhiệm kì tới với ý đồ muốn "bôi lem", hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, từ đó, làm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử của Đại hội, khiến cho Đại hội không thể sáng suốt lựa chọn ra được những đảng viên tiêu biểu, ưu tú nắm giữ các cương vị, trọng trách, chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước… Không dừng lại ở đó, chúng cũng lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật mà chúng vẫn gọi là nhà hoạt động dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Oai, Paulus Lê Sơn… hay các thanh niên “dân chủ mầm” như Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung… để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, kêu gọi gây sức ép từ chính giới của một số nước phương Tây… Với mục đích thông qua việc tung ra các thông tin này để tạo ra dư luận quần chúng không tốt trước thềm Đại hội, gieo rắc sự hoài nghi, phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, làm giảm sút uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong các trang tin của hội nhóm dân chủ, đâu đâu cũng là các bài viết chứa đựng nội dung xuyên tạc, bóp méo thông tin về Đại hội Đảng XII sắp diễn ra. Rõ ràng, trước bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới luôn diễn biến phức tạp với sự nổi lên của mối đe dọa từ khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ…Việt Nam vẫn luôn giữ vững được môi trường chính trị ổn định để phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước với những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. 

Nhóm dân chủ mầm và âm mưu phá hoại tổ quốc
Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn chúng ta hãy thử xem đã có quốc gia nào yên bình như Việt Nam chưa? Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc. Nhìn bằng hai mắt và nghe bằng đôi tai từ đó cảnh giác, nhận diện được âm mưu thâm độc mà thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động tung ra nhằm chống phá đất nước, gây mất ổn định xã hội, trong đó có cả những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Đại hội Đảng XII. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta sẽ mãi mãi phồn vinh!

2 nhận xét:

  1. Cứ đến gần những kì đại hội Đảng là bọn thù địch lại hoạt động mạnh mẽ hòng âm mưu phá hoại Đại hội! Như chúng ta đã biết thì gần đây có rất nhiều sự kiện xảy ra và tất cả các sự kiện ấy đều có bàn tay của bọn rận chủ. Bọn chúng không ngừng dùng những âm mưu, thủ đoạn để đạt được kết quả! Hi vọng lực lượng chức năng sẽ giải quyết hết những vấn đề liên quan đến bọn phá hoại để đảm bảo cho đại hội diễn ra thành công!

    Trả lờiXóa
  2. mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc. Nhìn bằng hai mắt và nghe bằng đôi tai từ đó cảnh giác, nhận diện được âm mưu thâm độc mà thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động tung ra nhằm chống phá đất nước, gây mất ổn định xã hội, trong đó có cả những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Đại hội Đảng XII. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta sẽ mãi mãi phồn vinh!

    Trả lờiXóa