Tiếng nói trẻ blog
Searching...

AI MỜI 2 LUẬT SƯ TRẦN THU NAM VÀ LÊ VĂN LUÂN ĐẾN HUYỆN CHƯƠNG MỸ?

Đăng lúc: Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Sở dĩ tôi đặt câu hỏi như vậy là tôi muốn xác định tính chính danh của 2 luật sư khi đi hành nghề. 

Tôi cho rằng với luật sư, anh chỉ có quyền tham gia trong 2 trường hợp: 

1. Có yêu cầu của thân chủ

2. Các cơ quan chức năng có yêu cầu hỗ trợ pháp lý đến đoàn luật sư và đoàn luật sư phân công luật sư thành viên. 

Luật sư không thể làm như nhà báo, là thấy có tiêu cực thì anh đi tìm hiểu. 

Luật sư phải có văn bản yêu cầu của thân chủ hoặc quyết định phân công tham gia vụ án của đoàn luật sư theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Vậy 2 luật sư này có hay không văn bản yêu cầu của thân chủ hoặc quyết định của đoàn luật sư? 

Theo khẳng định của Công an Hà Nội, thân chủ không yêu cầu 2 luật sư này tham gia vụ án. Chưa rõ thực hư thế nào? 

Khoản 2 Điều 9 Luật luật sư viết: "Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư."

Nhưng đồng thời cũng lưu ý ở Khoản 1 Điều này quy định: "Nghiêm cấm lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;".

Vụ án này hiện đang mang hơi hướng chính trị, vì vậy tôi cho rằng cần xác định tính chính danh của 2 luật sư tham gia vụ án này.

Nguồn: FB Trần Đình Thu.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY