Tiêu điểm

Thơ: Sản phẩm lỗi của dòng họ Nguyễn Lân

Hồng Hà
Tên tội đồ Nguyễn Lân Thắng
Danh giá dòng họ “Nguyễn Lân”,

Oai hùng nức tiếng, xa gần, Bắc Nam.

Giáo sư, tiến sĩ phi phàm,

Xây dựng khoa học – việc làm nhân văn.

Nảy nòi Lân Thắng nhố nhăng,

Diều hâu, bốn mắt, hung hăng, bậy sằng.

Truyền thống gia tộc gạt băng,

Giờ đây chẳng khác một thằng bất nhân.

Tiếc cho dòng họ “Nguyễn Lân”,

Một phiên bản lỗi đi gần vực sâu.

Chua cay thật đáng u sầu,

Lầm đường, lạc lối đi “hầu” Việt Tân.

Đớn đau, uất hận muôn phần,

Quay lưng phản quốc, “cắn” dân tộc mình.

Kiếp người bao lúc nhục – vinh,

Chối bỏ dòng họ rùng mình ăn năn?

Cách mạng đâu có thù hằn,

Tấm gương phản chiếu, lời răn cho đời.

Đam mê tửu, sắc, chơi bời,

Phỉ báng gia tộc - người đời rủa, khinh.

Hôm nay cuộc sống muôn hình,

Giữ trọn “đức, hiếu, văn minh” con người.

Xây dựng đất nước đẹp tươi,

Ngàn năm văn hiến nở cười ngày xuân.


Không có nhận xét nào