TIN TỨC

Nguyên Thạch – Cây quế thối giữa rừng độc!!!

Thái Bình

Mới đây, Nguyên Thạch có bài viết với tiêu đề “Những cái NGU dai dẳng!” (Quanlambao) mà chúng ta càng đọc, càng cảm thấy sự bế tắc, chán chường tột độ của kẻ phản động với những lời than thân, trách phận và thanh minh cho lầm lỗi của hắn.

Những cái ngu của bọn phản động này đây!!!!
Nguyên Thạch cho rằng, mình là một trong những nhà đấu tranh không hề là “phản động” nhưng hành động và lời nói của hắn thì ngược lại hoàn toàn. Nếu không phản động thì sao cứ suốt ngày lên diễn đàn suy diễn, tự bịa những chuyện hoang tưởng không có thật trong xã hội Việt Nam. Suốt ngày, hắn chỉ lo bới lông, tìm vết, bôi xấu vô căn cứ những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chỉ nhìn vào một số hiện tượng tiêu cực đơn lẻ trong xã hội đã vội quy kết, chụp mũ bản chất tốt đẹp của xã hội nước ta. Đáng lẽ với thời gian ấy hãy làm những việc thiết thực, có ích đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường tinh thần đoàn kết vì “dân giàu, nước mạnh” ở trong và ngoài nước kết thành một khối để tạo sức mạnh đưa đất nước tiến lên phía trước. Đằng này, hắn chỉ ngồi một chỗ để viết những thứ linh tinh với đầu óc xa rời hiện thực, xa rời lương tâm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam ta.

Những gì mà Nguyên Thạch viết ra mà chúng ta đọc qua cũng thấy rất rõ cái ngu của hắn, ngu từ nhận thức đến hành động; ngu từ lời nói đến việc làm. Có người nói rằng, ngu dốt cộng với sự nhiệt tình thành phá hoại – thật đúng với Nguyên Thạch, bởi cái sự ngu dốt của mình đã biến hắn thành kẻ phản động vô cùng tầm thường và thấp hèn. 

Không chỉ có vậy, với Nguyên Thạch thì cái ngu của hắn của thể hiện ở chỗ tự nhận mình là một trong những người đang “đấu tranh đầy nhiệt huyết với tấm lòng cao cả và bầu nhiệt huyết cùng tình yêu quê hương đất nước với những trăn trở lo âu cho vận mệnh của cả một dân tộc... họ lại bị nhìn dưới một nhãn quang "phản động"!”. Vậy, hắn hãy tự hỏi tại sao “đấu tranh đầy nhiệt huyết” mà lại bị coi là phản động không? Hắn phải tự nhận thức được rằng, mình đấu tranh nhưng đấu tranh của hắn và những kẻ như hắn là để chống lại dân tộc, chống lại nhân dân, đi ngược lại với lợi ích và xu hướng tiến bộ của xã hội thì làm sao không bị coi là “phản động” cơ chứ. 

Chúng tôi cho rằng, Nguyên Thạch cũng giống như hầu hết những tên phản động khác đang chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc là do những đối tượng này mắc phải sai lầm nghiêm trọng thế giới quan và phương pháp luận trong nhìn nhận các vấn đề của đời sống xã hội ở nước ta và trên thế giới. Những đối tượng này với thế giới quan và phương pháp luận sai lầm, phi khoa học, phi thực tiễn, phi biện chứng, phi lịch sử nên không nhìn thấy được sự vận động, phát triển của xã hội nước ta là một quá trình lịch sử - tự nhiên, là khách quan, là quy luật tất yếu đến đi lên xã hội tốt đẹp hơn – xã hội xã hội chủ nghĩa. Họ chỉ nhìn thấy một vài hiện tượng đơn lẻ vội quy thành bản chất, một vài hình thức riêng rẽ vội quy thành nội dung vấn đề nên dẫn đến lệch lạc, sai lầm từ trong tư tưởng, nhận thức rồi đến hành động. Và cứ như vậy, chúng đẩy mình, đẩy lẫn nhau đi đến con đường phản động lưu manh, bế tắc và mù quáng không có lối thoát.

Với một dân tộc nhân văn như dân tộc Việt Nam ta, bên cạnh việc đấu tranh không khoan nhượng để chống lại những phần tử phản động như Nguyên Thạch thì cũng rất cần chỉ ra cho họ thấy được những sai lầm lạc lối, những ngu dốt mù quáng của họ để mong một ngày nào đó, họ tự nhận ra chính mình và tìm về với đạo lý, chính nghĩa của Dân tộc Việt Nam. 

3 nhận xét:

  1. Nguyên Thạch cũng giống như hầu hết những tên phản động khác đang chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc là do những đối tượng này mắc phải sai lầm nghiêm trọng thế giới quan và phương pháp luận trong nhìn nhận các vấn đề của đời sống xã hội ở nước ta và trên thế giới. Họ chỉ nhìn thấy một vài hiện tượng đơn lẻ vội quy thành bản chất, một vài hình thức riêng rẽ vội quy thành nội dung vấn đề nên dẫn đến lệch lạc, sai lầm từ trong tư tưởng, nhận thức rồi đến hành động. Và cứ như vậy, chúng đẩy mình, đẩy lẫn nhau đi đến con đường phản động lưu manh, bế tắc và mù quáng không có lối thoát.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Thạch không muốn mình bị gọi là "phản động". Hẳn là hắn hiểu sự đê hèn bẩn thỉu của cụm từ này. Nhưng tiếc thay hắn không hiểu được bản chất thực của nó. Hắn hoang tưởng mình đang sống trong một đất nước của "nền dân chủ" đang bị xâm lấn và muốn giành lại nó. Vấn đề bây giờ phải đưa hắn quay trở về hiện thực, rằng đất nước tươi đẹp hắn đang sống là đất nước XHCN, là thành quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của sự cố gắng nỗ lực của cả bộ máy nhà nước Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên Thạch cho rằng, mình là một trong những nhà đấu tranh không hề là “phản động” nhưng hành động và lời nói của hắn thì ngược lại hoàn toàn, nếu không phản động thì tại sao suốt ngày hắn có những luận điệu xảo trá để bôi nhọ, làm xấu mặt những nhà lãnh đạo nước ta, chống đảng ta! Với một dân tộc nhân văn như dân tộc Việt Nam ta, bên cạnh việc đấu tranh không khoan nhượng để chống lại những phần tử phản động như Nguyên Thạch thì cũng rất cần chỉ ra cho họ thấy được những sai lầm lạc lối, những ngu dốt mù quáng của họ để mong một ngày nào đó, họ tự nhận ra chính mình và tìm về với đạo lý, chính nghĩa của Dân tộc Việt Nam!

    Trả lờiXóa