TIN TỨC

Là Tiếng Dân


Là Tiếng Dân

Muốn dân tránh nỗi đoạn trường
Thì đừng theo ngụy mà giương câu thề
Năm xưa tội ác tày trời
Ngàn năm bắc thuộc chẳng hề thua chi


Tiếng Dân là tiếng thân thương
Hồi chuông thức tĩnh những người lầm lương
Nhìn kìa biển đảo, quê hương
Năm xưa máu chảy phải biết thương quê nhà

Hoàng Trường Sa, sóng một màu
Biên cương rừng núi – bủa vây quân thù
Rành rành, lịch sử nước nhà
Vì Dân, vì nước chẳng lo điều gì
@
Ngàn thu chỉ một cơ đồ
Dựng xây trang sử cõi bờ vinh quang
Qua bao thời đại oai hùng
Nước ta vẫn đứng vững vàng, hiên ngang

Từ ngày Ngụy rước quân thù
Chia đôi đất nước một ngày thương đau
( Nào là xuyên tạc, bịa đặt )
Đủ trò dối trá, dìm sâu giống nòi
Trải qua thời khắc gian lao
Nồi da xáo thịt trên lòng Nhân Dân
Chỉ vì nội chiến mà ra
Đều do Ngụy quyền tay sai cho thù
@
Nhìn lịch sử mà khắc ghi
Chạy theo bạo lực, lợi danh hại nòi
Nghiệm xem thế hệ cha ông
Có ai độc ác như lũ Ngụy không

Vạn bài viết đã rõ rồi
Xuyên tạc, bịa đặt: Đủ lời dối gian
Xóa di sản- bán non sông
Công tâm mà nói : phản động chẳng sai

Nhìn xem đất nước oai hùng
Xin đừng phá hoại mà quên giống nòi
Truyền thống yêu nước muôn đời
Đáp lời sông núi hãy đoàn kết hơn
Đừng vì một chút lợi danh
Mà bán đi cả lương tâm con người

Ngọc Mai 01.10.2015

Không có nhận xét nào