TIN TỨC

Đám dân chủ và âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam!

Đồng Phì@

“Dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” là những cụm từ được đám người lưu manh mang danh “các nhà hoạt động dân chủ” ra rả mỗi ngày từ trong thế giới ảo ra ngoài xã hội.
Đám dân chủ nửa mùa với trò xuyên tạc rẻ tiền
Trong những tháng cuối năm 2015, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nhà dân chủ lại sử dụng chiêu trò truyền thống để xuyên tạc và làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trên các trang mạng xã hội do các nhà dân chủ quản trị luôn xuất hiện những cụm từ như: “Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn, độc tài”; “Dân mất niềm tin vào Đảng”; “Không để bị động bất ngờ, Sự níu kéo của Đảng Cộng sản…” Trước tiên phải khẳng định rằng những tư tưởng này hết sức hàm hồ, chủ quan từ một bộ phân “dân chủ” yêu nước cực đoan luôn mang trong mình hận thù dân tộc.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, 85 năm qua vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc là tất yếu lịch sử, là yêu cầu sống còn đối với dân tộc Việt Nam. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là thủ đoạn thâm hiểm của các nhà dân chủ, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã chọn. 

Các nhà hoạt động “dân chủ” đã quá tự tin khi khẳng định rằng “Kịch bản của Đảng cộng sản Việt Nam không khác với Liên Xô là mấy”!? Chúng đua nhau thực hiện âm mưu “đấu tranh bất bạo động” gắn mác “dân chủ, nhân quyền” với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, chúng hy vọng rằng: “Kịch bản xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thành công ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, ắt sẽ có ngày thắng lợi ở Việt Nam!?”. Để thực hiện mưu đồ này, chúng chau chuốt ngôn từ trong lý luận, đồng thời đào tạo đám lưu manh mang danh “Các nhà hoạt động dân chủ”, “dân oan”, “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động nhân quyền” và “tù nhân lương tâm”… Lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của ta cùng những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực, chúng loan tin trên các trang mạng xã hội, điên cuồng tấn công vào nội bộ ta, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, tác động sâu vào tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Âm mưu đòi xóa bỏ Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của đám rận chủ
Đám dân chủ đưa ra luận điệu “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tốt hơn chế độ một đảng lãnh đạo” rồi chúng cố gắng chứng minh rằng “chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo là đối lập với dân chủ, độc nhất với độc tài, cản trở sự phát triển” và “chỉ có đa nguyên, đa đảng mới có thể khơi dậy sự sáng tạo của toàn dân, tốt hơn cho sự phát triển của xã hội!?”. và để chứng minh cho quan điểm sai lầm này, chúng tung lên mạng xã hội những hình ảnh của Sài Gòn khi miền Nam Việt Nam nằm trong tay chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Song, chúng đã nhầm lẫn và cố tình lờ đi một thực tế là dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị mà điểm mấu chốt là bản chất chính trị của đảng cầm quyền. Một ví dụ điển hình như ở Chi-lê, Chính phủ quân sự do Pinochet đứng đầu hay ở Philipin thời chính quyền Fecdima Macot tồn tại chế độ độc tài trong môi trường chính trị đa đảng. Chúng căn cứ vào những sai lầm của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu để đánh đồng với những khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng và quản ls của Nhà nước ta nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta hoang mang, dao động. Trong thực tiễn, chúng thường viện dẫn và xuyên tạc sự thật lịch sử để cố chứng minh chế độ một đảng lãnh đạo là sai lầm và tư tưởng “nếu Đảng cộng sản Việt Nam không “tiếm quyền” thì Việt Nam đã đứng trong danh sách những nước phát triển?!”, rồi viện dẫn nhiều lý do cho rằng “Đảng chí lãnh đạo trong chiến tranh, còn trong xây dựng kinh tế thì nên trao quyền cho lực lượng chính trị khác” và đòi Đảng tự nguyện rời bỏ vai trò lãnh đạo của mình. Chúng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội, đồng thời các phần tử cơ hội, bất mãn trong nước lại được các thế lực chống cộng khét tiếng cổ súy, tiếp tay, nhằm thúc đẩy âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội ta. 

Tuy nhiên, không thể xuyên tạc, bịa đặt lịch sử được bởi lịch sử là hiện thực sống động nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc mà đám dân chủ lưu manh đang tuyên truyền. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta không cam chịu ách thống trị của thực dân Pháp đã vùng lên đấu tranh dưới các ngọn cờ lãnh đạo theo hệ tư tưởng phong kiến, hay lợp trường nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Đó là các phong trào: Cần Vương, Yên Thế, cuộc vận động Duy Tân, Đông kinh nghĩa thục, Phòng trào Đông Du… Mặc dù các phong trào đó tràn đầy khí thế và tinh thần yêu nước bất khuất, kiên trung nhưng đều lâm vào vào bế tắc rồi cuối cùng thất bại. Cũng chính thời gian này, hàng loạt tổ chức đảng phái chính trị ra đời, như: Hội Phục Việt (năm 1925), Việt Nam Quốc dân đảng (năm 1927),... với nhiều cương lĩnh chính trị khác nhau, nhằm chiếm lĩnh vũ đài lịch sử, nhưng tất cả những ngọn cờ này đều nhanh chóng bị hạ xuống ngoài ý muốn của họ. Lý do chính là các ngọn cờ đã nêu không phù hợp với xu thế thời đại, không thỏa mãn được lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cả dân tộc.

Chỉ đến khi ĐCS Việt Nam ra đời, với đường lối cứu nước đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng đã tạo ra bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam. Vậy là, lịch sử cách mạng Việt Nam đã trao trọng trách lãnh đạo đất nước cho Đảng ta, sau khi nghiên cứu một cách khắt khe những phương án chính trị của các giai cấp đương thời, chứ đâu phải là “tiếm quyền” như sự xuyên tạc của những kẻ cơ hội. Đảng ta xứng đáng được lịch sử giao trọng trách vinh quang đó, bởi Đảng ta là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Đó là điều mà không một đảng phái nào khác trong lịch sử Việt Nam, ngoài ĐCS Việt Nam, có thể gánh vác nổi. Từ khi Đảng ra đời đến nay đã khẳng định vai trò và thành quả lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trước toàn thể dân tộc Việt Nam, những đảng phái nhân dân “yêu nước” song lại đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích dân tộc, bán gót quân xâm lượng chống lại Tổ Quốc, chống lại nhân dân và những lúc Tổ quốc lâm nguy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam đứng mũi chịu sào, chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ để lãnh đạo nhân dân ta giành lại độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Thực tiễn 85 năm qua đã chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh “nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. 

Ba mươi năm đổi mới, cũng chính là 30 năm Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đã khẳng định vị thế của mình với thế giới, tuy còn không ít khó khăn, nhưng kinh tế nước ta có sự tăng chưởng về chất lượng cùng hiệu quả cao; đời sống của nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO; là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009; Ủy viên nhân quyền thế giới hiện nay… cùng hàng loạt chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đến một số nước Tây Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và gần đây nhất là Vantian… đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Những năm gần đây, nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam là thực tiễn cách mạng quy định, là thành quả quan trọng nhất của nhân dân ta. 

Hiện nay, thế lực thù địch với chiêu trò “dân chủ” giả hiệu cùng hoạt động bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, vu cáo Đảng ta “bán đất”, “bán biển” cho ngoại bang, là những luận điệu thâm hiểm, độc ác hòng làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước ta. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông cùng thời đại bùng nổ thông tin truyền thông, không khó để có thể xuyên tạc và bóp méo hình ảnh nhằm thực hiện ý đồ của mình, vì vậy, những nhà dân chủ thường rao rả, xuyên tạc những lời phát biểu của đoàn Việt Kiều về thăm tổ quốc, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Nếu trên trang “dân làm báo” đưa ra tiêu đề “…Không dám treo cờ lên biển đảo của mình” thì thực chất hàng ngày có hàng vạn tàu thuyền của ngư dân từ Bắc vào Nam vẫn ngày đêm ra khơi bám biển với lá cờ Tổ quốc tung bay trong sóng gió biển quê hương. Lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, cùng bà con ngư dân vẫn bám biển, tuần tra, ngăn cản, xua đuổi, đấu tranh buộc giàn khoan và tàu lạ rút khỏi vùng biển đảo của Việt Nam. Dù mưa xa, bão táp nhưng những chiến sỹ của ta vẫn anh dũng, kiên trung luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhận thức rõ âm mưu của thế lực thù địch, xác định rõ đối tượng, đối tác cùng tinh thần đoàn kết một lòng gắn bó với biển, đảo, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc quân và dân ta đã và đang là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. Vậy mà, những kẻ mang danh “dân chủ” lại ăn nói hàm hồ, thiếu suy nghĩ, hay chúng chỉ ngồi mát nhận tiền từ thế lực bên ngoài để xuyên tạc và vu cáo sự thật đang diễn ra ngoài khơi kia!?

Ông Lê Vũ – Chủ nhiệm tuần báo Viet WEEKLY ở Nam Cali – một tờ báo chuyên chỉ trích Chính phủ Việt Nam gần đây cho biết “tôi không có cảm nhận rằng Việt Nam là một đất nước đang có đàn áp tôn giáo và nhân quyền như nhiều nguồn tin hải ngoại. Trái lại, tôi thấy ở đất nước đang phát triển, đổi thay từng ngày, từng giờ. Đất nước có thật nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn”. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền thế giới với số phiếu gần như tuyệt đối, điều đó không đơn thuần chỉ là sự công nhận của cộng đồng quốc tế về quyền con người được bảo đảm mà còn là sự ghi nhận thành quả đổi mới toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đại của Đảng cộng sản Việt nam đã đưa đất nước ta trở thành quốc gia có vị thế và được thế giới tin cậy.

Trong thực tiễn cách mạng, có thời kỳ Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Nhưng, Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Nhận rõ thách thức của thời đại và thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ra đời phản ánh đúng tâm trạng xã hội, tâm nguyện của dân và niềm tin của dân với Đảng. Trên thế giới nước nào cũng có Đảng lãnh đạo hoặc một tổ chức chính trị tương tự như Đảng lãnh đạo để xây dựng và phát triển đất nước. Khác nhau ở chỗ, nước đó có một đảng hay nhiều đảng và đảng cầm quyền là Đảng cộng sản hay không? Thực tiễn cách mạng thế giới mấy thập niêm qua đã chứng minh rằng: “Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên đổi mới, không thường xuyên chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì vai trò cầm quyền của Đảng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo cảu mình. Điều này đã trở thành nguyên tắc. Vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từ đại hội VI của Đảng đến nay không có nhiệm kỳ nào mà Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đưa ra là kịp thời và hợp lòng dân. 
Giữ trọn lời thề, vững một niềm tin theo Đảng và Bác Hồ!
Cả về mặt lý luận và thực tiễn có thể khẳng định rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!”. Dù cho âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động lưu vong, bọn phản cách mạng, đám “dân chủ, nhân quyền” giả danh và bè lũ cơ hội có thâm hiểm đến đâu thì nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu sẽ thực hiện cách mạng xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa thành công!

23 nhận xét:

 1. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nhà dân chủ lại sử dụng chiêu trò truyền thống để xuyên tạc và làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trên các trang mạng xã hội do các nhà dân chủ quản trị luôn xuất hiện những cụm từ như: “Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn, độc tài”; “Dân mất niềm tin vào Đảng”; “Không để bị động bất ngờ, Sự níu kéo của Đảng Cộng sản…” Trước tiên phải khẳng định rằng những tư tưởng này hết sức hàm hồ, chủ quan từ một bộ phân “dân chủ” yêu nước cực đoan luôn mang trong mình hận thù dân tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Bọn rận chủ luôn luôn muốn làm như thế, chúng không từ bỏ bất cứ cơ hội và thủ đoạn nào. Nhưng chúng làm sao có thể reo rắc những tư tưởng ấy cho quần chúng nhân dân, bởi thực tiễn lịch sử đã chứng minh, những năm qua vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc là tất yếu lịch sử, là yêu cầu sống còn đối với dân tộc Việt Nam. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là thủ đoạn thâm hiểm của các nhà dân chủ, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã chọn.

  Trả lờiXóa
 3. Với đường lối lãnh đạo sáng suốt, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta đã tạo ra bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước, thống nhất các thành phần yêu nước thành một khối thống nhất, cùng nhân dân đứng lên giành độc lập cho đất nước. Vậy chả có lí do gì mà phải đa đảng cả.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của dân, do dân lập ra, được dân bảo vệ, có trách nhiệm lãnh đạo nhân dân, bảo vệ nhân dân. Và lịch sử gần 90 năm của Đảng ta đều gắn với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, và sẽ mãi là như vậy.

  Trả lờiXóa
 5. Mọi luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của bọn dân chủ kia sẽ chẳng có tác dụng, bởi Đảng ta, với đường lối lãnh đạo sáng suốt, luôn được nhân dân tin tưởng, giao phó nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, thì chả có lí do gì mà phải đa đảng cả.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của dân, do dân, vì dân, luôn phấn đấu để cho dân ấm, dân no, dân hạnh phúc. Không có một đảng phái chính trị nào đủ sức thay thế vai trò của Đảng ta. Vậy nên những lời nói thiếu căn cứ của bọn phản động sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

  Trả lờiXóa
 7. Lợi dụng những chính sách của Đảng và nhà nước, 1 nhóm các cá nhân xấu, các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong trong và ngoài nước núp bóng dưới mác " đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền " hòng âm mưu bôi nhọ, xuyên tạc đường lối đúng đắn nhằm lật đổ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam...Trong 85 năm, lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là tất yếu, đã đưa đất nước Việt Nam từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để đất nước Việt Nam có được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh như ngày hôm nay...Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 8. Trên các trang mạng xã hội do các nhà dân chủ quản trị luôn xuất hiện những cụm từ như: “Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn, độc tài”; “Dân mất niềm tin vào Đảng”; “Không để bị động bất ngờ, Sự níu kéo của Đảng Cộng sản…”. Đây toàn là những chiêu trò của đám rận chủ trước thềm Đại hội Đảng nhằm phá hoại nền chính trị, tư tưởng của nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Đúng là đến hẹn lại lên. Đúng nghề của Rận chủ. Cứ thấy nước ta ngày càng lớn mạnh, càng phát triển chúng lại càng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, đổi trắng thay đen?? Chắcchúng lại sợ mất đi những miếng mồi béo bở, những đồng tiền bẩn thỉu, những nguồn tài trợ mà các thế lực nhằm mục đích phá hoại đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Nhưng thực tiễn đã chứng minh, những kẻ có ý đồ xấu với đất nước ta đều sẽ bị trừng trị thích đáng.

  Trả lờiXóa
 10. Không hiểu vì sao tình hình chính trị của nước mình đang yên ổn là thế mà dạo này lại có rất nhiêu chuyện linh tinh quá. Nào là Nguyễn Lân Thắng bôi nhọ Bác Hồ, rồi lại tên Nguyễn Hữu Vinh có hành động chống đối, phản động nhà nước VN, rồi các hình ảnh bôi nhọ màu xanh áo lính của Bộ Đội Cụ HỒ nữa. Và bây giờ là các luận điệu giống như là chống phá Đảng , chống phá Nhà nước. Thật sự đất nước đang yên bình nhất sau bao nhiêu năm bị đọa đày. Cần phải mạnh tay với những kẻ có hành động chống phá nền chính trị Việt Nam. Người dân như tôi đang cần sự bình yên.

  Trả lờiXóa
 11. Cứ mỗi thềm trước sự kiện quan trọng của đất nước là đàn rận dân chủ như được mùa sinh nở. Đâu đâu cũng thấy mấy luận điệu xuyên tạc, những bài viết phản cách mạng của mấy thể loại này.Nhưng sự vững mạnh của Đảng CSVN cho đến tận ngày nay đã chứng minh cho sự đúng đắn, đồng lòng của nhân dân trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, không 1 thế lực hay tổ chức nào có thể phủ nhận chân lý này!.

  Trả lờiXóa
 12. Mỗi lần Đại hội Đảng toàn quốc chuẩn bị diễn ra là y như rằng lũ rận cơ hội lại liên tục cắn phá, xuyên tạc, bịa đặt hòng hạ uy tín của Đảng, làm mất lòng tin của nhân dân với chế độ. Cơ mà những trò hề rẻ tiền của chúng vẫn thế, vẫn không thể che mắt được người dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng đâu.

  Trả lờiXóa
 13. Dù gì đi chăng nữa, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là phù hợp với thực tiễn cách mạng, phù hợp với quy luật khách quan. Những gì Đảng Cộng Sản Việt Nam làm đều vì lợi ích của nhân dân, vì chủ quyền dân tộc ta. Nước ta có truyền thống yêu nước, đậm đà bản sắc dân tộc. Ông cha ta đã bỏ ra mồ hôi, xương máu để bảo vệ độc lập cho đất nước. Là thế hệ tiếp nối đc sống trong hòa bình, chúng ta phải biết quý trọng điều đó. Phải nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng Đất nước Việt Nam vững mạnh. Chứ ko phải là để loại ô hợp Rận chủ đứng xoay thao túng chúng ta diễn trò.

  Trả lờiXóa
 14. Cứ có dịp, hay có sự kiện gì to lớn của đất nước thì tiếp tục lại có những cuộc biểu tình, những phát ngôn của những kẻ ngông cuồng không xem pháp luật ra gì. Chúng cứ tổ chức cho các thành viên đi biểu tình nhằm chống đối Đảng. Kết quả cũng chả được gì, không thể làm thay đỏi, lay chuyển niềm tin của người dân vào Đảng, Đây là sự gen tị của những con người mưu đồ đây mà.

  Trả lờiXóa
 15. Chúng ta hãy cùng tin vào Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng vì thực tế lịch sử đã chứng minh. Mọi người nên cảnh tỉnh trước những lời xúi giục của bọ phản động mà mất niềm tin vào Đảng. Việt Nam nhất định sẽ độc lập và bền vững, Nhân dân nhất định sẽ ấm no, tự do và hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 16. Mọi luận điệu xuyên tạc, chiêu trò của bọn rận chủ, thủ đoạn thâm hiểm của các nhà dân chủ cũng không thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo sáng suốt, tất yếu của Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam ta sẽ đạt được nhiều thắng lợi, dân tộc ta ngày càng lớn mạnh.

  Trả lờiXóa
 17. những đám " rận chủ " này luôn luôn có những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, chúng tìm mọi cách lôi kéo người dân nhằm tuyên truyền đa nguyên đa đảng! cho nên mọi người dân chúng ta phải luôn cẩn thận cảnh giác,tránh nghe theo những lời xảo trá của bọn người này!bởi vì ĐCSVN là đảng duy nhất lãnh đạo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta,đưa đất nước ta tiến lên CNXH!

  Trả lờiXóa
 18. Cuộc sống của người dân đang sống trong hòa bình hạnh phúc. Thế mà bọn rận chủ luôn luôn chống phá bêu rếu chính quyền nhân dân, chia rẽ nội bộ, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân Đảng và nhân dân để phá vỡ đi cuộc sống hòa bình và hạnh phúc đó. Lừa bịp, lôi kéo nhân dân để phục vụ lợi ích riêng cho chúng. Rồi chúng mày sẽ bị pháp luật trừng trị thôi.

  Trả lờiXóa
 19. Cứ mỗi lần tới các sự kiện lớn của đất nước như Quốc khánh, Đại hội Đảng, giải phóng đất nước thì đội quân ăn bám dưới danh nghĩa những nhà dân chủ lại gia tăng hoạt động ghê gớm. Chúng thường tung ra những chiêu bài cũ rít như phủ nhận vai trò của Đảng, đào sâu những cái còn yếu trong xã hội, biểu tình... quá chai sạm với bài vở của bọn này mất rồi.

  Trả lờiXóa
 20. 85 năm qua vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc là tất yếu lịch sử, là yêu cầu sống còn đối với dân tộc Việt Nam. Không có một đảng phái chính trị nào có thể đủ sức gánh vác trọng trách này. Sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào Đảng là một minh chứng cho vai trò này.

  Trả lờiXóa
 21. Một lũ vô lại, ăn cháo đá bát, đã phủ nhận mọi thành quả mà Đảng ta cùng với nhân dân đã phấn đấu trong suốt hơn tám mươi năm qua. Chúng muốn đa đảng, đa nguyên chính trị, nhưng hãy thử nhìn xem mấy quốc gia đa đảng bên cạnh chúng ta đi. Liệu họ có được bình yên như chúng ta?

  Trả lờiXóa
 22. Với đường lối cứu nước đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng đã tạo ra bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã chọn lựa ra một tổ chức có đủ bản lĩnh để lãnh đạo nhân dân đi tới thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 23. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại 2 kẻ thù lớn của dân tộc là thực dân Pháp và để quốc Mỹ, sau đó là công cuộc khôi phục đất nước, và đi lên chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước nghèo nàn lạc hậu sau chiến tranh giờ đây đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên trương quốc tế.

  Trả lờiXóa