Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TUỔI TRẺ HÔM NAY VỚI PHONG TRÀO “THI ĐUA YÊU NƯỚC”

Đăng lúc: Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

William Trần 

Cách đây hơn 67 năm, sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, để động viên mọi lực lượng phục vụ kháng chiến ái quốc, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và phát động phong trào “Thi đua ái quốc” đến toàn quân, toàn dân. Lời kêu gọi chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá... Thi đua yêu nước sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”([1]). “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã kịp thời động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh kháng chiến chóng thắng lợi, kiến quốc chóng thành công. Kể từ đó, phong trào “Thi đua ái quốc” (sau gọi là “Thi đua yêu nước”) diễn ra sôi nổi, rộng khắp trở thành các cao trào cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng góp phần đắc lực vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Trải qua thời gian, lời kêu gọi, phát động “Thi đua ái quốc” của Bác kính yêu vẫn còn vẹn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Internet)
Người đã từng dạy: “Trong phong trào thi đua chung thì phải gom góp sáng kiến, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm. Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như con suối nhỏ chảy vào sông to, những dòng sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc” và “Thi đua là yêu nước: thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực...yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Thi đua yêu nước”, hàng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình để tổ chức phát động, duy trì phong trào “Thi đua yêu nước”. Với tinh thần: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,… phong trào “Thi đua yêu nước”ngày nay tiếp tục được tuổi trẻ Thanh niên Việt Nam phát huy với những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Internet)
Phong trào “Thi đua yêu nước” được gắn kết, lồng ghép với các phong trào khác do Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên phát động như Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”; “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với sự đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức; các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá cho thanh niên được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”, “Khi Tổ quốc cần”, “Khi tôi 18”, “Nét bút tri ân”, “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, phong trào “Thi đua yêu nước” đã lan rộng, ăn sâu trong nhận thức của mỗi đoàn viên, thanh niên; thực sự khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua, tạo động lực to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên đông đảo đoàn viên, thanh niên thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Xã xội chủ nghĩa. 

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện (Ảnh: Internet)
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Các vấn đề khủng bố quốc tế; vũ khí hủy diệt hàng loạt; các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; đặc biệt nổi lên vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, lãnh thổ với những diễn biến phức tạp; chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp vũ trang xảy ra ở một số khu vực, quốc gia làm xuất hiện những điểm nóng mới đe dọa tình hình chính trị toàn cầu. Ở Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục thực hiện các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ; đồng thời, các loại tội phạm đã và đang đẩy mạnh hoạt động với những phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm nhằm làm ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong nước. 
Sự chống phá của các thế lực thù địch 
Hơn lúc nào hết, thế hệ trẻ ngày hôm nay cần có tinh thần cảnh giác cao; tỏ rõ bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình trong tình hình mới và đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào “Thi đua yêu nước”. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; hình thành nên lớp thanh niên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát khao cống hiến, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, giàu lòng yêu quê hương, đất nước
Tuổi trẻ xung kích trên mọi nẻo đường (Ảnh: Internet)
Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác thi đua tập trung vào phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước. Các cơ sở đoàn cần triển khai thiết thực và sáng tạo chuỗi hoạt động với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (Ảnh: Internet)
Với sự quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thi đua để từ đó trong mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng nỗ lực, thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015, thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiến tới Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh./.([1]) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.5, tr.444-445.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY