Tiêu điểm

ƠN BÁC!

Hồng Hà

Bài 1: ƠN BÁC!

Ngày thu chiến thắng rợp trời,

Cờ sao năm cánh rạng ngời non sông.

Tuổi trẻ hăng hái lập công,

Làm sao xứng đáng con Rồng, cháu Tiên.

Vượt qua kháng chiến triền miên,

Giang sơn gấm vóc nối liền Bắc – Nam.

Giặc giữ còn nổi lòng tham,

Âm mưu “diễn biến” hòng làm chi đâu.

Việt Nam vận nước bền lâu,

Huy hoàng Tổ quốc mạnh giàu muôn nơi.

Cụ Hồ Đức bể, ơn Trời,

Chói lòa ánh sáng đời đời nhớ ơn!Bài 2: MÙA THU BẤT DIỆT

Từ đâu mà có hòa bình,

Từ đâu mà có bình minh chói lòa.

Mác- Lê đem đến nước ta,

Người dân nước Việt vượt qua bão bùng.

Vang danh truyền thống hào hùng,

Cờ sao năm cánh vững cùng núi sông.

Bác ơi! Bác có biết không!

Tuổi trẻ hăng hái lập công dâng Người.

Muôn dân rạng rỡ nụ cười,

Tuyên ngôn độc lập bảy mươi năm tròn.

Xã hội chủ nghĩa lòng son,

Hay đâu giặc dữ vẫn còn mưu toan.

Đập tan thủ đoạn hàm oan,

Việt Nam vững bước, hân hoan rạng ngời!

4 nhận xét:

 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Người đã sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người luôn chăm lo từng bước trưởng thành của Đảng, lãnh đạo Đảng thành đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị cha già đáng kính cảu toàn thể dân tộc Việt Nam, là người anh hung kiệt xuất trong lịch sử dân tộc ta. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Người gắn liền với lịch sử vinh quang của Đảng, với những tranh hào hùng nhất trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta. Bác Hồ – Người anh hùng dân tộc vĩ đại, hình ảnh và tấm gương cảu Người đã đi vào lịch sử và sống mãi với muôn đời sau.

  Trả lờiXóa
 2. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sinh ra nhiều anh hùng giải phóng dân tộc, nhiều người được vinh danh... Người người nối tiếp nhau, viết lên trang sử vẻ vang cho dân tộc, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng vĩ đại nhất, trang sử Người để lại là trang sử vẻ vang nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc vĩ đại, bởi vì, Người là người Việt Nam đầu tiên đã tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” , Người sẽ sống mãi và đồng hành cùng dân tộc trên con đường “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

  Trả lờiXóa
 3. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mỗi thời kỳ đều sinh ra những anh hùng giải phóng dân tộc. Những anh hùng ấy đã viết lên các trang sử vẻ vang cho dân tộc và đi vào đời sống như một nét văn hóa của người dân Việt Nam. Với thời đại Hồ Chí Minh, thì “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” . Trải qua lịch sử hơn 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước chưa có thời kỳ nào đất nước Việt Nam ta lại phát triển rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh. Một thời đại mà dân tộc Việt Nam nhỏ bé, vật chất nghèo nàn, lạc hậu đã làm nên kỳ tích đánh đuổi 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Một thời đại mà mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy tự hào trước bạn bè quốc tế. Ngày nay, thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ người dân Việt Nam đang viết tiếp những trang sử sáng ngời trong phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Có được những điều đó, mỗi người con đất Việt không bao giờ quên Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - người đã tìm ra con đường cách mạng cho dân tộc, người sáng lập và dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân cả nước “giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác”. đứng trước khó khăn, thử thách và trước những thời cơ phát triển của đất nước mỗi chúng ta thế hệ trẻ của đất nước quyết tâm iên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; phải học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng tiên tiến, đi trước thời đại và là kim chỉ nam cho mọi hành động. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như ngọn đuốc dẫn dắt chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tấm gương của Người là những giá trị cao đẹp về văn hóa, đạo đức của con người. Tấm gương Hồ Chí Minh là những điều bình dị ai cũng có thể học tập và làm theo và cũng là tầm cao của dân tộc phải phấn đấu suốt đời.

  Trả lờiXóa
 4. Bài thơ rất hay, chắc tác giả cũng có tầm cỡ hoặc năng khiếu thơ văn đấy nhỉ.
  Nói chung thì công ơn của Bác đã được thể hiện qua rất nhiều thơ ca, và Bác Hồ là chủ đề muôn thuở để cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác tác phẩm của mình, nói đến công ơn trời bể của Người thật không biết kể bao cho hết.

  Trả lờiXóa