Tiêu điểm

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Xứ Lạng

Sau khi đọc một số bài viết trên trang Danlambaovn.bogspot.com như: Đâu là lý do Việt Nam không đa đảng của Nguyễn Bá Chổi và Chưa bao giờ vị trí CHXHCNVN cao như vậy: xin chính quyền Hong Kong cho dân Việt chúng tôi sang ở đợ của CTV Danlambao…Tôi thấy cần phải đính chính lại, giáo dục lại cả về tư duy, cũng như tư tưởng của những con người này, khơi  gợi lại cho họ những kiến thức cơ bản để dần dần hình thành tư tưởng cho đúng và sát với thực tiễn, sự thật đang diễn ra, chứ không phải là những suy nghĩ mang tính cá nhân, bịa đặt trắng trợn như vậy!
Ảnh minh họa từ bài viết phản động của "Chổi cùn" trên Blog Danlambao
Trước hết, nói về Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản. Nó không chỉ liên quan đến nhận thức, ý chí cách mạng, đến đường lối chính sách, mà còn liên quan đến lý tưởng, mục tiêu và phương hướng đi lên của đất nước. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩ xã hội không thể làm việc tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

Đảng và nhân dân ta không chọn con đường tư bản chủ nghĩa là vì: thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu và nước mắt. Vì thế, nó không phải là mẫu mực để cho chúng ta noi theo. Sở dĩ Đảng và nhân dân ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mặc dù biết rõ đây là sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức tạp và hiện thời chủ nghĩa xã hội thế giới đang lâm vào thoái trào, vì đây là con đường phát triển hợp quy luật khách quan của lịch sử nhân loại.

Ở Việt Nam, lịch sử đã giải quyết vấn đề lựa chọn này từ những năm 20 của thế kỷ XX. Từ thực tiễn bôn ba tìm đường cứu nước, lặn lội trong phong trào đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Chủ nghĩa Mác – Lênin như Hồ Chí Minh đã từng nói là “cái cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” giúp Người tìm ra con đường đó. Người vui sướng và xúc động cho rằng: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và nhất quán. Bởi đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Có thể nói, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được đặt ra ngay từ đầu và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc.

Tiếp theo, đó là Việt Nam không đa nguyên, đa đảng, vì đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Trong con đường mà các thế lực thù địch vạch ra để lật đổ CNXH tại Việt Nam là phải thành lập được một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Như vậy, những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân Việt Nam mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dânViệt Nam vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. 
Danlambao lộng ngôn trên Blog của mình
Tóm lại, những tư tưởng như của Nguyễn Bá Chổi và một số tên “óc phẳng” khác trên Danlambao chỉ là những suy nghĩ nông cạn, không có căn cứ, bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc lịch sử. Những tư tưởng phản động đó chỉ phù hợp với những kẻ ngu si, bán linh hồn cho qủy dữ, chống đối lại quốc gia, dân tộc. 

10 nhận xét:

 1. những tư tưởng như của Nguyễn Bá Chổi và một số tên “óc phẳng” khác trên Danlambao chỉ là những suy nghĩ nông cạn, không có căn cứ, bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc lịch sử. Những tư tưởng phản động đó chỉ phù hợp với những kẻ ngu si, bán linh hồn cho qủy dữ, chống đối lại quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Sự lạnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là 1 hệ quả tất yếu của quá trình biện chứng lịch sử...Đó là cả 1 quá trình dài xây dựng, chuẩn bị và đấu tranh của Đảng để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và cũng là sự đấu tranh để khẳng định vị thế tất yếu, chính đáng của mình trong đời sống chính trị của đất nước...Những tư tưởng của những kẻ xấu âm mưu thay đổi thể chế, đa nguyên đa đảng là đi ngược lại với những quy luật tất yếu của lịch sử và chắc chắc chúng sẽ nhận thất bại.

  Trả lờiXóa
 3. Bây bạ vô cùng, vô vùng bậy bạ với bài viết đưa ra hàng loạt lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy. Sự bậy bạ đó hiển nhiên chỉ có những kẻ danlambao mới có thể nghĩ ra chứ không còn ai khác.

  Trả lờiXóa
 4. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là sản phẩm tất yếu của lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, đảm bảo cho sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xây dựng, hoàn thiện và phát huy đầy đủ cơ chế đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà trước hết là của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Con đường Việt Nam chọn là hòa bình, ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao, độc lập chủ quyền được giữ vững. Chứ không phải đa nguyên đa đảng để lâm vào khủng hoảng, nội chiến như 1 số nước ở Trung Đông Bắc phi nên Dân làm báo hãy thôi huênh hoang về các vấn đề đảng lãnh đạo hay con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bản chất của dân làm báo là phá hoại đã bộc lộ rõ, chắc chắn âm mưu của đám rận chủ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực

  Trả lờiXóa
 5. Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Chúng ta cần phải kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, không hoang mang dao động trước những luận điệu xuyên tạc của những kẻ nói láo trên danlambao.

  Trả lờiXóa
 6. Nguyễn Bá CHổi đang thể hiện sự ngu dốt, nông cạn của mình. Chế độ đa đảng là không phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Mà thực tế đã chứng minh cho vai trò to lớn của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản đang tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình trong xây dựng phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự

  Trả lờiXóa
 7. Từ những bài học của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua, nhất là những kinh nghiệm thu được trong những năm đổi mới, chúng ta có cơ sở khoa học để tin tưởng rằng: Với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc ta, với tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta, lại có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cách mạng kiên cường, với sự giúp đỡ và hợp tác của bạn bè quốc tế, nhân dân ta có đủ khả năng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Con đường mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn là con đường đúng đắn, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Chúng ta không bao giờ dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, và quyết tâm xóa bỏ hết lũ rận ra khỏi xã hội

  Trả lờiXóa
 8. Đảng và nhân dân ta không chọn con đường tư bản chủ nghĩa là vì: thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu và nước mắt. Vậy nên chủ nghĩa xã hội mới là con đường duy nhất giúp đất nước độc lập, nhân dân được tự do.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta đều biết, lựa chọn mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩ xã hội không thể làm việc tùy tiện, cảm hứng chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước. Vì vậy chúng ta cần phát huy truyền thống của cha ông, tiếp tục theo con đường xã hội chủ nghĩ, để giúp dân ta dduwwocj ấm no, độc lập, như mong ước của Bác Hồ.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Vậy nên sẽ chẳng có lí do gì để chúng ta phải thực hiện đa nguyên cả.

  Trả lờiXóa