Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Dân làm báo "cuống cuồng" xuyên tạc sự thật lịch sử

Đăng lúc: Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Quê Mẹ

Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 - 9, cả dân tộc đang soi mình lại trong quá khứ để tìm về với quá khứ hào hùng của dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam đều hiểu và tự hào về vai trò và giá trị của cách mạng tháng 8 - 1945, với sự kiện này đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc, nó là khởi đầu cho việc thành lập một quốc gia có độc lập, tự do, có quyền tự quyết đối với số phận của mình.

Nhưng cũng phải nói rằng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8, có những kẻ nhất quyết không chịu tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của cách mạng tháng 8 tạo ra, mà đang ngày đêm tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa, vai trò của cuộc cách mạng này, tại trang Dân làm báo ngày 18/8/2015 có đăng một bài viết của tác giả Mai Tú Ẩn với tiêu đề “Trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử - Cuộc độc diễn "cướp chính quyền" của Việt Minh ngày 19/8/1945”. Trong bài viết này, hắn luôn cho rằng việc Mặt trận Việt Minh tiến hành cách mạng tháng 8 là một hành động cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, và không được tổ chức chặt chẽ, đó chỉ là hành động tự phát của một nhóm người.
Bài viết của Mai Tú Ẩn trên Blog Danlambao
Xin thưa với quý vị độc giả, sự thật thì mãi vẫn là sự thật, dù chúng có cố tình xuyên tạc thì vẫn không bao giờ có thể làm lu mờ được giá trị lịch sử của cách mạng tháng 8, và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.

Chúng ta đều biết chính phủ Trần Trọng Kim ra đời là do chính yêu cầu bức thiết của Phát xít Nhật chứ không phải yêu cầu bức thiết của quần chúng nhân dân, những người dân nghèo, lam lũ. Vào cuối những năm 1944 đầu năm 1945, đây là thời kỳ mà cuộc chiến giữa hai phe phát xít và Đồng minh diễn ra căng thẳng, các bên đều rất cần nhu thiết yếu cho chiến tranh như dầu, lương thực.. Tại Đông Dương mà cụ thể là ở Việt Nam, Phát xít Nhật nhận thấy rằng phải dựng lên một chính phủ bù nhìn thân Nhật, nhiệm vụ của chính phủ bù nhìn là tiến hành đàn áp các cuộc phản kháng của quần chúng nhân dân, đồng thời phải cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho cuộc chiến tranh của Pháp xít Nhật như dầu, lương thực và cung cấp lương thực cho hơn 100.000 lính Nhật ở Việt Nam, và chính từ những lý do này mà chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời.

Quay trở lại lịch sử, chúng ta đều biết cuối năm 1944 đến nửa đầu năm 1945 là thời kỳ đen tối nhất của lịch sử dân tộc, khi mà 2 triệu đồng bào ta từ Bắc và Nam, từ đồng bằng đến miền núi phải chết vì đói, nguyên nhân cũng chính từ những chính sách ác độc của Phát xít Nhật và Thực dân Pháp. Thời điểm đó, nền nông nghiệp của nước nhà gặp muôn vàn khó khăn, khi dịch bệnh hoành hành, đặc biệt là trận lũ lịch sử diễn ra vào đầu năm 1945 đã làm cho sản lượng nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, kèm với đó là việc Phát xít Nhật bắt nhân dân ta phải nhổ lúa trồng đay, dành ruộng trồng lạc.
Hình ảnh cùng cực của người dân Việt Nam trong nạn đói Năm 1945(nguồn Dân trí)
Trong tình cảnh khi mà người dân đang phải gánh chịu cảnh đói khát đến cùng cực như vậy, nhưng Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim vẫn không thể ban hành những chính sách hợp lý nhằm giảm thiệt hại của nạn đói, mà trái lại chúng vẫn còn tiến hành thu gom lương thực giao nộp cho pháp xít Nhật, và đấy là lý do mà nhân dân không ủng hộ chính phủ bù nhìn, họ nguyện đi theo cách mạng, đi theo Chủ tịch Hồ Chính Minh.

Trái lại với các hành động nhu nhược của chính quyền tay sai, Mặt trận Việt Minh thường xuyên ban hành những chính sách kịp thời giúp nhân dân thoát khỏi cảnh lam lũ, ngày 09/03/1945 dự thời cơ Nhật đảo chính Pháp, Mặt trận Việt Minh đã phát động quần chúng nhân dân phá hàng trăm kho thóc của Nhật để cứu đói. Chính từ những hành động được xuất phát từ nhu cầu bức thiết của quảng đại quần chúng nhân dân mà lực lượng cách mạng đã được quần chúng nhân dân tin yêu, và đến tháng 8 năm 1945 sau lời hiệu triệu, kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta” hàng triệu đồng bào ta đã xuống đường tuần hành giơ cao biểu ngữ “ủng hộ Việt Minh” “Việt Nam hoàn toàn độc lập”Chính từ đây một Nhà nước của dân,do dân, vì dân đã ra đời.

Khí thế hào hùng của cách mạng tháng 8 - 1945 lịch sử
Trong bài viết của tên “dân chủ rởm” hắn còn cho rằng Ngày 19/8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra ở Hà Nội là sự kiện bùng phát, cuộc khởi nghĩa diễn ra không được lãnh đạo, chỉ đạo và không được tổ chức chặt chẽ “Tóm lại đó là một cuộc CM chẳng ai chết, không có một phát đạn nào. Và chỉ diễn ra thành công ở duy nhất ở Hà Nội.Và ông Hồ Chí Minh cùng các đầu lãnh còn không ngờ tới thành công này khi ngày 19 đó họ còn ở tuốt trên rừng. Và chỉ sau khi nhận được tin báo thành công, thì các đầu lĩnh mới vào Hà Nội, ở nhờ nhà bà địa chủ Nguyễn Thị Năm, người sau này bị xử tử trong vụ Cải Cách Ruộng Đất. Còn ở Sài Gòn thì lộn xộn nhưng do các sứ quân chớp thời cơ không ai coi cả nên làm chiếm lấy. Còn tại kinh đô Huế thì mặc dù không có lính bảo vệ vì có một số lính ngự binh thì rút vào thành để bảo vệ Hoàng Gia, nhưng CM cũng không nổ ra và Kinh Đô cũng không bị thất thủ.” 

Đây là một sự phủ nhận trắng trợn vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Mặt trận Việt Minh trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 /1945, mọi chương trình hành động của Tổng khởi nghĩa đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh tính toán kỹ lưỡng.

Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng Trung Ương, tức chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch.Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng Trung Ương, tức chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Nói tóm lại, bất cứ một chế độ, Nhà nước nào ra khi ra đời nếu muốn tồn tại và phát triển thịnh vượng thì đều phải đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết, còn nếu không vì lợi ích của người dân thì chế độ đó, nhà nước đó sẽ nhanh chóng bị tan rã bởi chính người dân. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời đến những tên “dân chủ rởm” đừng cố gắng xuyên tạc sự thật, vì đã là sự thật thì rất khó có thể làm sai lệch cho dù có sử dụng mọi biện pháp, cách thức nào.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY