TIN TỨC

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO LẦN THỨ 10 THÀNH CÔNG – “BÁO LÁ CẢI RẤY CHẾT”?

Dương Thanh

Báo chí cách mạng Việt Nam 90 năm đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đặc biệt trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển của dân tộc.

Ngày nay, báo chí trong nước và thế giới có nhiều sự thay đổi sâu sắc về nhiều mặt, chính vì vậy để tiếp nối truyền thống và đáp ứng được yêu cầu của thời đại cần có những con người đủ đức, đủ tài và lòng nhiệt huyết để lãnh đạo đưa báo chí Việt Nam giành được những thành công mới.

Đại Hội lần thứ 10 của Hội nhà báo Việt Nam được tổ chức thành công đã bầu ra được những vị trí chủ chốt để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì mới, giai đoạn 2015 – 2020.
Nhà báo Thuận Hữu tác đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới
Đại hội có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại một cách có chọn lọcphù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Tiếp tục đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đại hội lần thứ 10 của Hội nhà báo Việt Nam thành công tốt đẹp – “Báo lá cải rẫy chết”.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được đó là cơ quan ngôn luận thực sự của dân, do dân và vì dân, chính vì vậy được Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ để tiếp tục phát triển để phục vụ Nhân dân. Thế nhưng, những trang “blog lá cải” được các thế lực phản động lập ra luôn tìm mọi cách để bôi nhọ, chê xấu với âm mưu chia tách lòng tin của Nhân dân với báo chí cách mạng Việt Nam. Để thực hiện được những ý đồ đen tối đó chúng luôn kiếm mọi lí do để “trọc ngoáy”, “bới móc” và Đại hội lần thứ 10 của Hội nhà báo cũng trở thành một “tâm điểm”.
Dân làm báo - một tờ báo lá cải phản động
Báo chí cách mạng Việt Nam như “Vàng càng luyện càng sáng, Ngọc càng mài càng trong” vẫn luôn xứng đáng là báo chí của Nhân dân. Những tờ “báo lá cải” mãi mãi vẫn chỉ là “lá cải” héo mòn, “ méo mó” theo năm tháng mà thôi!Không có nhận xét nào