TIN TỨC

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG – CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Linh Thạch

Mỗi một cán bộ, đảng viên muốn phụng sự Nhân dân thật tốt, muốn được dân mến, dân tin, muốn làm việc có hiệu quả không chỉ dừng lại ở trí tuệ mà trước hết cần phải xây dựng cho mình “Đạo đức cách mạng”.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Như vậy, có thể thấy rằng, đạo đức cách mạng phải do đấu tranh, rèn luyện hằng ngày, hằng giờ mới có được.
Không phải bản thân mỗi con người sinh ra đều đã hoàn hảo về mọi mặt, tất cả đều xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh, dần dần lớn lên, được học tập, được giáo dục, được rèn luyện… mới có những nhận thức đúng đắn và xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng đúng đắn.

Đạo đức cách mạng trước hết cần phải có “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Đây là các yếu tố được xem là nền tảng, là kim chỉ nam trong xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Cần là cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong học tập, trong lao động; phải sáng tạo, có kế hoạch, phương pháp làm việc đúng đắn và phải mang lại năng suất cao, không được chọn những công việc dễ dành cho bản thân, việc khó thì lẩn tránh, đẩy cho người khác…

Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không lãng phí, không bừa bãi; tiết kiệm ở đây được hiểu là tiết kiệm thời gian, tiền của,… Tuy nhiên, tiết kiệm nhưng không bủn xỉ, Người chỉ rõ: “Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là Kiệm”

Liêm là trong sạch, liêm khiết, không tham lam của cải, vật chất, không tham địa vị, không tham sung sướng; không nịnh hót kẻ trên và cũng không thích người khác tâng bốc mình.

Chính là thẳng thắn, đứng đắn, làm việc gì cũng công minh, chính trực, luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với những việc làm sai trái.

Chí công vô tư là làm việc gì cũng phải nghĩ đến người khác, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên hàng đầu; khi khó khăn thì đi trước, hưởng thụ sau; không tham tiền tài, địa vị, danh vọng, chỉ có một mục đích cao nhất là làm sao để cuộc sống của Nhân dân no đủ, hạnh phúc, đất nước phồn vinh.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với Chí công vô tư. Cần, Kiệm, Liêm, Chính sẽ dẫn đến Chí công vô tư. Ngược lại, đã Chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Bác nhấn mạnh: Cần, Kiệm, Liêm, Chính là vô cùng quan trọng và cần thiết; là nền tảng của đời sống mới; là cái cần để làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại; là thước đo văn minh tiến bộ của một dân tộc. Người khẳng định: Một dân tộc biết Cần, Kiệm, Liêm, Chính “là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”.
Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng ngời về “Đạo đức cách mạng”
Ngay ở bản thân chủ tịch Hồ Chí Minh, là người thực hiện triệt để những tiêu chí, thậm chí còn nhiều hơn những gì Người đưa ra, là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân noi theo. Người luôn sắp xếp công việc theo thời gian biểu, làm việc tích cực, luôn suy nghĩ, tìm tòi những cái mới, cái hay để nâng cao chất lượng công việc, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, giữ liêm khiết, trong sạch trở thành phong cách riêng của Người ở mọi lúc, mọi nơi; là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội…

Trải qua thời gian và thử thách, trước những thay đổi của thời đại, những phẩm chất đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm thiết thực, quan trọng đối với quần chúng Nhân dân nói chung và Cán bộ, đảng viên nói riêng để xây dựng cho mình “Đạo đức cách mạng” đảm bảo phụng sự cho Đảng và Nhân dân đạt kết quả cao nhất.

4 nhận xét:

 1. Bác đã dạy, trời đất có 4 mùa, xuân hạ thu đông, con người có 4 đức tính: cần, kiệm, liêm, chính. Có cần thì mới có kiệm, kiệm được thì sẽ liêm. Khi có được cần, kiệm, liêm rồi ắt con người đó sẽ chính trực, vô tư

  Trả lờiXóa
 2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất tốt đẹp của con người cần có. Ở Việt Nam có thể nói Hồ Chí Minh là hiện thân có những đức tính cao đẹp đó

  Trả lờiXóa
 3. lời bác dạy thật xúc tích và đầy ý nghĩa. 8 chữ "cần kiêm liêm chính chí công vô tư " không chỉ là cán bộ mà là những đức tính cần có của mỗi con người,con người phải luôn cần cù chăm chỉ,đó là điều kiện cần để đến với thành công,và con người luôn giữ vững sự chính trực và liem khiết mới đạt đến được một con người hiện đại,sự chí công việc cũng khách quan và rõ ràng

  Trả lờiXóa
 4. Đất nước và nhân dân rất cần những con người có tài nhưng cũng phải có đức để phụng sự đất nước, vì tương lai đất nước. Lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị cho dù trải qua thời gian và nhiều biến động. Đó cũng là kim chỉ nam để con người ta tu dưỡng và rèn luyện.

  Trả lờiXóa