Tiếng nói trẻ blog
Searching...

CÂU HỎI CỦA MỘT CON ĐƯỜI ƯƠI...?

Đăng lúc: Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Hoa biên cương

Hễ đến ngày kỉ niệm nào liên quan đến Đảng cộng sản Việt Nam thì trên các trang báo của bọn phản động lại nhan nhản những lời bôi nhọ, xuyên tạc mà điển hình là Dân làm báo. Cái tên Babui đã viết một bài viết dở văn dở thơ “Ngày gì?”, hắn ta cho rằng sự ra đời của báo Cách mạng Việt Nam ngày 21.6.1925 do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra là “láo lừa chẵn 90 năm”. Thật không thể hiểu nổi hắn ăn phải gì hay ngậm “vàng” tràn mồm nên buộc phải thốt ra những ngôn từ thối tha đến vậy. Babui này, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe chứ đừng làm cái trò vớ vẩn như thế, tôi thấy nhục mặt thay cho anh khi đứng trước con dân đất nước Việt Nam lắm.

Ngày 21.6 ngày báo chí cách mạng Việt Nam là ngày kỉ niệm ra đời báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21.6.1925. Trải qua tròn 90 năm, báo Cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu trong đời sống người dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cũng như thời bình. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của cả dân tộc ta và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội. Báo chí phản ánh yêu cầu mới của dân tộc dưới sự chỉ đạo của Đảng trong mọi thời kỳ.

Khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, ắt chúng ta sẽ hiểu ra rằng trong mọi giai đoạn lịch sử báo chí như là ngọn cờ soi đường dẫn lối, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là phương tiện không thể thiếu đối với quần chúng nhân dân trong mọi thời kỳ đặc biệt là thời kỳ kháng chiến, khi chưa có mạng Internet thì báo chí là phương tiện phổ biến nhất để truyền đạt những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hay tuyên truyền giáo dục ý thức cách mạng, ý chí, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất đến quần chúng nhân dân để hợp nhất tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao, tuyên truyền, giáo dục quần chúng về chủ nghĩa Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh để mọi tầng lớp thấm nhuần tư tưởng, để nâng cao nhận thức về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hôi, để không hiểu sai lệch về mục đích xây dựng và đấu tranh của dân tộc. Và trong thời bình, báo chí Việt Nam đã phát huy được vai trò xung kích, phản ánh nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, các tệ nạn xã hội với nội dung ngày càng phong phú, đa dạng. Thật lòng mà nói báo chí Cách mạng Việt Nam đã gián tiếp tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt nam đúng không các bạn?

Thử hỏi, nếu trong lịch sử dân tộc không có báo chí thì liệu nước ta có thể quy tụ khối đại đoàn kết với sức mạnh to lớn đánh đuổi thế lực thù địch hay không, có thể định hướng cho nhân dân đâu là con đường đúng đắn hay không, và có thể nhận thức đầy đủ, đúng đắn về con đường mà Đảng ta đã sáng suốt lựa chọn hay không? Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời là yêu cầu tất yếu, là công cụ phản ánh sự thật cách mạng đất nước, không biết Babui căn cứ vào đâu mà cho rằng báo “láo lừa”?. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để phủ nhận bài viết của Babui, và khẳng định rằng từ khi báo chí cách mạng Việt Nam thì cách mạng của dân tộc ta được dẫn dắt đúng hướng và phát triển mạnh mẽ hơn.

Babui viết rằng “Thực đơn báo đảng vẽ vời, chỉ giành cho lũ đười ươi ba đình”. Đã viết sai còn oai chơi chứ. Buồn cười khi nghe những ngôn từ của những kẻ não ngắn chẳng khác nào loài đười ươi, tôi cho rằng cái tờ báo mà babui đang điên cuồng cắm mặt vào "cống hiến khả năng xuyên tạc” của hắn mới chính là báo vẽ vời, không đúng sự thật, vớ vẩn mà thôi. 
Hình ảnh Babui “vẻ vời” trong bài viết của mình
Thật không thể hiểu nổi những kẻ sao có thể nói trái sự thật một cách trơ trẽn như thế được, tôi khuyên Babui lần sau ăn nói cho cẩn thận, ai là “lũ đười ươi ba đình?”, điên không tả nổi với lão này. Cũng là một kẻ làm báo, có lẽ hắn phải biết thế nào là nguyên tắc chân thực, khách quan chứ. Nhưng những gì mà hắn nói, hắn viết ra ở đây thì hoàn toàn khác. Không biết rằng làm như thế tức là hắn đang tự tát vào mặt mình hay không nữa. Tôi đoán rằng với tư duy của một “con đười ươi” đích thực Babui sẽ không nhận thấy điều đó đâu. Tự nhiên lại phơi mặt ra cho thiên hạ người ta ném đá, chửi rủa. Thật đáng thương quá Babui ơi!Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY