Tiếng nói trẻ blog
Searching...

hãy tự bịt miệng trước khi bị vỡ miệng!

Đăng lúc: Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Cỏ Thơm

Những nhà “dân chủ cuội” đang bị quần chúng Nhân dân trong và ngoài nước bao vây, cô lập, vì hơn ai hết chính quần chúng Nhân dân là người nhận diện, đánh giá được một cách khách quan và toàn diện nhất về sự phá hoại và những mưu đồ chính trị được các nhà “dân chủ cuội” ngày đêm rắp tâm thực hiện.

Trước những sự đấu tranh quyết liệt của độc giả và Nhân dân, chúng lại đưa ra những luận điệu nhằm để tự trấn an cho đồng bọn. Trong số đó có bài viết “không ai bịt miệng được chúng tôi” được blog Dân làm báo đăng tải.
 Những bài viết mị dân của Dân làm báo
Xuyên suốt nội dung bài viết, mặc dù tác giả và đồng bọn đã khéo đưa ra những bằng chứng để thuyết phục người đọc tin vào khả năng, sức mạnh và cái được chúng gọi là “đóng góp” cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Thế nhưng, những thủ đoạn và luận điệu của chúng có tinh vi đến đâu cũng không thể qua mắt được chính quần chúng Nhân dân. Cái vỏ bọc đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền” được chúng sử dụng thực chất là nhằm để lừa gạt quần chúng Nhân dân mà thôi.

Nhân dân Việt Nam, những người đang sống và được thụ hưởng nền dân chủ hiểu hơn ai hết ở Việt Nam có dân chủ hay không? và cần thiết phải theo chúng đấu tranh đòi dân chủ hay không? Rõ ràng trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước đều luôn cảm nhận và tự hào là một công dân đang được sống trong một đất nước có dân chủ, độc lập và tự do. Vì vậy việc theo chúng thực hiện đấu tranh đòi tự do, dân chủ là không cần thiết vì ở Việt Nam đã có dân chủ và hiện nay đang được phát huy một cách có hiệu quả.

Khi những luận điệu lừa bịp, xảo trá bị Nhân dân nhận diện, đấu tranh thì chúng lại đưa ra phát ngôn “không ai có thể bịt mồm được chúng”? Vậy ai sẽ thực hiện công việc “bịt mồm” chúng?

Ngoài sự đấu tranh của quần chúng Nhân dân trước những luận điệu sai trái thì không còn ai khác là chính chúng sẽ tự bịt mồm nhau lại. Khi những phát ngôn, tuyên bố của chúng được Nhân dân phát hiện là sai trái, lừa bịp, nói sai sự thật..thì sẽ không ai còn để ý và quan tâm đến những lời nói, phát biểu của chúng và dĩ nhiên những lời nói đó sẽ được coi là lộng ngôn, chúng chỉ biết kể cho nhau nghe mà thôi. Và một khi những điều chúng nói chẳng còn mang lại lợi ích gì thì chúng sẽ tự tát vào miệng nhau mà thôi.

Nếu là một tổ chức muốn góp phần làm cho đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn thì cần làm những công việc thiết thực hơn, hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những công việc nhỏ bé nhất và hành động đó phải xuất phát từ lợi ích của toàn dân chứ không phải xuất phát từ lợi ích của một nhóm cá nhân. Những hành động và việc làm đi ngược lại với lợi ích của Nhân dân và những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thì Nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh, vạch trần.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để tiến hành phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân ta. Chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi xấu những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, làm mất đi định hướng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Để thực hiện thành công mưu đồ đó chúng đã tiến hành phá hoại tư tưởng của Nhân dân ta thông qua các bài viết xuyên tạc được chúng đăng tải trên những trang “ Blog lá cải”, rõ ràng đây là một mưu đồ rất thâm độc, xảo quyệt của các tổ chức phản động, vì vậy mọi thế hệ người Việt Nam luôn cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh đối với các trang blog lá cải và các luận điệu sai trái của chúng./.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY