TIN TỨC

Vì sao phải học đường lối cách mạng Việt Nam – Câu hỏi ngớ ngẩn hay sự ngu dốt của Facebooker Nguyen Minh Tam

Nắm đấm thép

Vừa rồi tôi có đọc được một bài viết của một facebooker có tên Nguyen Minh Tam gửi cho page Nhật Kí Yêu Nước: Bài viết có nội dung xoay quanh câu hỏi của bạn _ một sinh viên là: vì sao cứ phải học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Bạn cho rằng sinh viên kinh tế như bạn thì không cần học và cuối cùng là đi đến một kết luận bất ngờ với đại ý: Học môn này là sẽ làm hại dân tộc

Khoan bàn về yếu tố chính trị trong bài viết của bạn cũng như tính chất của Page Nhật ký yêu nước, là một thanh niên cùng tuổi với bạn (qua bài viết của bạn tôi nghĩ vậy), tôi xin được trả lời “câu hỏi” của bạn:

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam là môn học cung cấp cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam những kiến thức cơ bản sự ra đời và hoạt động của ĐCSVN, trong đó tập trung vào cá chủ trương, đường lối, cách thức lãnh đạo của Đảng từ khi Đảng ra đời tới nay. Vậy vì sao phải học môn học này?

Trước hế, đã là một sinh viên đại học (tức là những người có nền tảng kiến thức nhất định) ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều phải có những hiểu biết cơ bản về chế độ và hệ thống chính trị mà họ đang sống đó là những cái căn bản nhất cần có như hiểu biết cơ bản của một công dân về pháp luật vậy. Ở Việt Nam, Đảng cộng sản là một bộ phận cấu thành nên hệ thống chính trị (Đảng cộng sản, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác). Trong đó, Đảng giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo cả hệ thống chính trị. Vì thế, khi đã là sinh viên đại học ở Việt Nam, thì những cái căn bản nhất của chế độ và hệ thống chính trị là Đảng cộng sản cần được trang bị.

Thứ hai, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng là lực lượng quan trọng của xã hội, luôn được quan tâm và gắn chặt với dòng chảy của lịch sử dân tộc, tình hình xã hội đất nước. Thanh niên, sinh viên ở bất kì nơi nào trên thế giới đều được xem là nguồn lực quan trọng, là chủ nhân tương lai của đất nước và họ đều tìm mọi cách đầu tư, phát triển cho tầng lớp thanh niên để thanh niên phát triển cả về trí lực, thể lực sau này phục sự cho đất nước dân tộc mình. Ở Nước ta cũng vậy, từ trước tới nay, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của thanh niên và luôn quan tâm cho bồi dưỡng cho thế hệ trẻ. Nghịquyết 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân của đất nước, tương lai của dân tộc, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước” Nghị quyết trên của Đảng khẳng định tầm quan trọng của sinh viên thanh niên với vận mệnh dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị dành cho tầng lớp thanh niên chúng ta. Từ trước đến nay, thanh niên sinh viên chưa bao giờ đứng ngoài lịch sử và thờ ơ với vận mệnh dân tộc. Học lịch sử chắc bạn cũng biết những tấm gương anh Trần Văn Ơn , Chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm….họ đại diện cho sức mạnh của thế hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến hi sinh xương máu, sát cánh cùng Đảng và dân tộc để đánh đuổi ngoại xâm. Ngày nay, thanh niên, sinh viên vẫn luôn sát cánh cùng dân tộc đương đầu với những khó khăn thử thách. Sự kiện HD 981 năm 2014 đã cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam không hề thờ ơ với chính trị, họ sẵn sàng sát cánh với Đảng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Hình ảnh facebook nhuộm một màu đỏ cờ tổ quốc, cờ Đảng; hình ảnh các bạn trẻ xuống đường trong hòa bình những ngày giàn khoan tồn tại ở vùng biển nước ta đã cho thấy rõ điều đó. Tại sao lại có được những điều như vậy? Bởi họ được định hướng chính trị đúng đắn, họ tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào lý tưởng mà cha ông đã chọn, họ biết ơn, biết quý trọng những giá trị mà cha ông họ đã gây dựng. Mà lòng tin ấy được hình thành thông qua những hiểu biết về Đảng, môn học đường lối cách mạng của ĐCSVN chính là một môn trang bị cho sinh viên kiến thức đó. Như vậy, nếu bỏ học môn này là mất đi giá trị định hướng cho sinh viên về chính trị. Đó sẽ là sự thiếu sót của Nhà Nước đối với thế hệ trẻ. Ngược lại đối với những ai coi thường môn học này cũng là đang tìm cách để từ bỏ vai trò của mình với lịch sử dân tộc, sẽ tự mình tách khỏi dòng chảy của lịch sử khi đất nước cần tới thanh niên.

Thứ ba, hiện nay, dưới tác động mặt trái của nền kinh thế thị trường dẫn đến nhiều bạn trẻ rơi lối sống thực dụng, trụy lạc, ăn chơi, thờ ơ, vô cảm….Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để móc nối, lôi kéo, tác động tấn công vào thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên với mục đích biến sinh viên thành những con bài chính trị để chống lại Nhà nước. Nhiều sinh viên vì quá nhẹ dạ, dễ dao động đã bị lợi dụng và kết quả là rơi vào vòng pháp luật, những: Nguyễn Thị Phương Uyên, Đinh nguyên Kha là những ví dụ đau lòng. Vì vậy, sinh viên cần phải được trang bị cho mình những kiến thức chính trị nhất định để hình thành “kháng nguyên” chống lại những âm mưu và dụ dỗ của kẻ thù. Môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam chính là một môn học giúp hình thành “kháng nguyên” ấy.

Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân tôi và cũng là trả lời cho “câu hỏi” của facebooker Nguyen Minh Tam. Lẽ ra tôi muốn coment ngay dưới bài viết của bạn. Nhưng tôi biết rằng với những ý kiến trái chiều thì add của hội Nhật ký yêu nước cũng sẽ không để tồn tại quá 5p. Đơn giản đây là một tổ chức phản động mà tôi thì khác bạn không ưa những kẻ lợi dụng hai chữ “yêu nước” và bán rẻ lòng tự tôn để kiếm tiền. Tôi không muốn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để nói về bài viết sặc mùi phản động của bạn vì chúng ta là những sinh viên của những trường đại học xã hội chủ nghĩa.Nhưng bạn nghĩ bạn là sinh viên kinh tế không cần học môn chính trị thì thật sai lầm và bạn thực sự đang tách mình ra khỏi dòng chảy chung của thanh niên và đang có lối sống thực dụng, thờ ơ đó. Đặc biệt câu chốt của bạn với đại ý: Học môn này là làm hại dân, thì tôi thật sự thất vọng và hiểu ngay bạn đã “ngả màu”, ý đồ chính trị chống Đảng đã hiện rõ. Nếu bạn là một sinh viên thực sự (như trong bài viết của bạn thừa nhận) thì tôi chỉ muốn nói một câu: Đắng lòng cho một sinh viên năm ba sa ngã.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để móc nối, lôi kéo, tác động tấn công vào thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên với mục đích biến sinh viên thành những con bài chính trị để chống lại Nhà nước. Vì vậy việc giáo dục đường lối cách mạng Việt Nam, hay lịch sử Đảng là hợp lý, cần thiết

    Trả lờiXóa