TIN TỨC

ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA ĐẢNG

Độc bước

Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất hình chữ S. Với 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, nét văn hóa riêng phong tục tập quán khác nhau; nhưng các dân tộc anh em luôn sống gần gũi và đoàn kết với nhau từ bao đời. Chính sự yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau này đã giúp cho bờ cõi nước ta được giữ vững như ngày hôm nay. Lịch sử nước ta đã chứng minh cho sự đoàn kết này, sự đoàn kết của các dân tộc đã giành chiến thắng bao kẻ xâm lược hùng mạnh như: quân Tống xâm lược, quân Mông-Nguyên, sau đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hùng mạnh .v.v..

Có thể nói rằng, vấn đề dân tộc đang là vấn đề được các thế lực thù địch coi là những mặt trận hàng đầu; chúng tuyên truyền lôi kéo, lợi dụng và gây chia rẽ các dân tộc ở vùng sâu vùng xa, các dân tộc thiểu số ít hiểu biết để chống phá Đảng, nhà nước ta. 

Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi :Tại sao các thế lực thù địch lại coi vấn đề dân tộc là một trong những mặt trận hàng đầu để chống phá Đảng nhà nước ta?

Do địa hình nước ta chiếm ¾ là đồi núi, mà các dân tộc thiểu số lại sống chủ yếu ở những khu vực này; mặc dù Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm, tạo chỉ đạo, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nhưng thực tế đời sống bà con vẫn còn gặp nhiều khó khó khăn. Lợi dụng vấn đề này các thế lực thù địch đã tiếp cận tuyên truyền dụ dỗ đồng bào thiểu số đi theo chúng tiến hành các hoạt động chống phá sẽ được cấp tiền, cấp gạo…v..v mà không cần phải làm gì cả.

Với suy nghĩ đơn giản, nhận thức còn hạn chế của nhiều đồng bào, và luận điệu tuyên truyền của bọn phản động với chiêu trò thành lập quốc gia riêng tự trị như: nhà nước Mèo của người Mông ở khu vực giáp ranh giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc ; nhà nước Đề-Ga ở Tây Nguyên; nhà nước Khơ-Me ở khu vực Đông Nam Bộ .v.v. . Cho nên nhiều đồng bào cả tin đã đi theo chúng và gây nhiều khó khăn cho Đảng và nhà nước ta. Điển hình là bạo loạn ở Tây Nguyên năm 2001, 2004 đã gây nhiều thiệt hại đến kinh tế đến chính trị của nước ta. Không những thế nó còn ảnh hưởng đến vị trí của nước ta trên trường quốc tế và dễ bị các nước đế quốc tư bản can thiệp vào đứng đầu là đế quốc Mỹ và đồng minh.

Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ và cũng là bài học lớn về vấn đề các thế lực thù địch phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để thực hiện âm mưu chống phá, lật đổ nhà nước ta. Vì vậy, vấn đề dân tộc sẽ không bao giờ được xem nhẹ nó ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của một quốc gia thậm chí là sự tồn vong của quốc gia đó. Một số quốc gia đã cho chúng ta nhiều bài học như : i-rắc, apghanixsan, mới đây nhất là ucraina, syria … 
Đảng, Nhà nước ta đã và đang ngày càng quan tâm tới việc thực hiện các chính sách về dân tộc sao cho “ ý Đảng hợp lòng dân”, đặc biệt quan tâm tới các dân tộc thiểu số các vùng đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình 134 và 135 của Chính phủ, các Nghị quyết về “Phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững 6 huyện miền núi”, Nghị định 02-2002/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại vùng miền núi, hải đảo và đồng bào DTTS, hàng loạt các kế hoạch về định canh, định cư và kinh tế mới, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, khuyến nông - lâm - ngư để trợ giúp cho đồng bào các dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc để tăng thêm sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa các dân tộc với nhau, chỉ có như vậy mới rút ngắn được khoảng cách giữa vùng núi và đồng bằng; giữa nông thôn và thành thị, từ đó sẽ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, trình độ nhận thức và hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với những chủ trương và chính sách đúng đắn đó, các dân tộc thiểu số sẽ ngày càng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, tạo sự gắn bó, đoàn kết chặt chẽ hơn giữa các dân tộc trong khối đại đoàn kết cùng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

10 nhận xét:

 1. Vấn đề về dân tộc và tôn giáo là hai vấn đề nóng bỏng mà các thế lực thù địch và phản động thường xuyên lợi dụng sơ hở của chúng ta để điên cuồng chống phá. chúng ta phải lấp đầy cái lỗ hổng này bằng cách đoàn kết tất cả lại với nhau. đây cũng là đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta/

  Trả lờiXóa
 2. Sự ra đời của Đảng, thành công của cách mạng Việt Nam đều đi ra từ quần chúng, cụ thể tinh thần yêu nước sự đoàn kết toàn dân. NGày nay khi đất nước hòa bình công cuộc xâu dựng đảng, chống thù trong, giặc ngoài và phát triển kinh tế cũng cần tới tinh thần đoàn kết toàn dân.

  Trả lờiXóa
 3. Đoàn kết các dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát triển đấy nước. Từ khi Đảng ta thành lập đã luôn gìn giữ và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì thế mà những cuộc cách mạng do Đảng khởi xướng luôn giành được thắng lợi to lớn, đó là 2 cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, đó là công cuộc đổi mới đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt đất nước ta. Để giữ cho khối đoàn kết dân tộc luôn vững mạnh thì Đảng Nhà nước cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, phải tạo niềm tin cho bà con vào Đảng, vào chính sách của Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Đại đoàn kết dân tộc là di sản văn hóa quý giá của dân tộc ta. Chúng ta hôm nay không chỉ tiếp nối, giữ gìn, bồi đắp mà còn có nghĩa vụ trao truyền cho các thế hệ tiếp theo vì sự trường tồn, tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 6. Tựa đề bài viết và ý kiến phản hồi của các Blogger hết sức vớ vẩn. Đảng quang vinh muôn năm cơ mà. Nếu các ông sợ các "thế lực thù địch" và trăn trở đến "sống còn của Đảng" như thế thì hãy học tập và lao động cho giỏi hơn để có nhận thức tốt mà phụng sự Đảng. Ngu như vậy mà lập diễn đàn rồi tung hô a dua nói những lời sáo rỗng thế này thì chỉ càng ngày càng làm xấu hình ảnh của Đảng trong con mắt các độc giả. Các cơ quan chức nămg nên nghiên cứu mà xoá mấy nhóm này ngay.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng ta từ khi thành lập đến nay luôn luôn quan tâm tới vẫn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, đó là sức mạnh giúp chúng ta làm nên những chiến thắng, cả trong cách mạng giải phóng dân tộc lẫn trong cách mạng cải cách dân tộc. Đó là kim chỉ nam vững chắc, là sức mạnh to lớn, là nòng cốt của mọi chiến thắng.

  Trả lờiXóa
 8. từ xưa tới nay vấn đề đoàn kết dân tộc là vấn đề cốt lõi để đưa đất nước việt nam ta đánh đuổi tất cả các đế quốc thực dân, không một kẻ thù nào có thể đánh thắng nổi nước ta khi mà chúng ta một lòng một dạ. cùng nhau đoàn kết đánh đuổi quân thù

  Trả lờiXóa
 9. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
  Thành công, thành công, đại thành công.

  Trả lờiXóa
 10. Ủng hộ chính sách của Đảng và Nhà nước, vì một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững.

  Trả lờiXóa