Tiêu điểm

SỰ BỊA ĐẶT NGU XUẨN VỀ HỒ CHỦ TỊCH

William Trần

Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và người cha già của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Cả cuộc đời của Người chỉ sống để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng với mục đích duy nhất là đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hành phúc cho tất cả quần chúng nhân dân. Người đã một mình bôn ba khắp năm châu, bốn biển; trải qua không biết bao nhiêu gian nan, khó khăn, thử thách để đến với con đường cứu nước; Người đã không chỉ chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng mà còn góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của các quốc gia trên thế giới.

Hình ảnh xuyên tạc của bài viết (Ảnh: Internet)
Vậy mà… không biết từ đâu ra, có thông tin trên những trang Blog rằng: Báo Anh coi “Hồ Chí Minh là một trong những trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20”, với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt sự thật một cách ngu xuẩn, ngớ ngẩn về Người. Chúng to mồm khẳng định “ông Hồ Chí Minh vừa có tên trong danh sách những kẻ diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của Daily Mail - tờ báo có lượng phát hành hàng đầu nước Anh”. Làm sao một tờ báo có thời lượng phát hành hàng đầu nước Anh lại có thể khẳng định và cho xuất bản một bài báo với những điều bịa đặt, xuyên tạc động trời như thế được? Đó là điều không thể, khi mà quan hệ của Việt Nam - Anh đang trên đà phát triển tốt đẹp với trên 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hình ảnh xuyên tạc của bài viết (Ảnh: Internet)

Một con người đã phải luôn ngày đêm khao tâm, khổ tứ, không ăn, không ngủ, trằn trọc vì nước vì dân; không màng đến hạnh phúc riêng của cá nhân mà chỉ đau đáu vì hạnh phúc của hàng triệu người con nước Việt. Vậy mà, chúng lại dám liệt kê Người vào danh sách với những tội đồ của nhân loại như Pol Pot, Hitler… Đúng là hết chỗ nói…

Với những cống hiến đó của mình, sử sách dân tộc Việt luôn dùng những mỹ từ như: “vị cha già dân tộc'”, “lãnh tụ kính yêu” hay “anh hùng kiệt xuất”… là hoàn toàn đúng đắn. Mà xin thưa rằng, những mỹ từ đó không chỉ người dân Việt Nam, mà người dân trên khắp quả địa cầu này đều dùng để nói về Người. Ghi nhận những công lao to lớn của Người, khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, vào năm 1990. Thế mà, chúng lại tung tin cho rằng “hệ thống truyền thông CS còn bịa đặt thông tin nói rằng Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới”. Điều này càng thể hiện rõ hơn nhận thức kém cỏi, kiến thức què quặt của người viết. Chúng tôi, những người con Nước Việt không bao giờ tự tiện bịa đặt ra những điều không có. Cũng qua đây, tôi xin giới thiệu toàn văn bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho người viết “mục sở thị nhé”. Đây là văn kiện quan trọng của một tổ chức quốc tế lớn thuộc Liên hợp quốc, ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam và của cả bầu bạn quốc tế.

“18.65. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đồng, 

Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới, 

Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại khóa 18 Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại, 

Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, 

Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, 

Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, 

1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

2- Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”. 
Ảnh chụp mặt trước và sau của tấm huy chương mà tổ chức Liên Hiệp Quốc đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là một "Danh Nhân Văn Hóa" 
Nghị quyết quan trọng này khẳng định những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc…

Trong Nghị quyết này, Đại hội đồng UNESCO cũng khuyến nghị các nước thành viên “cùng tham gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người”, đồng thời đề nghị ông Tổng giám đốc UNESCO “triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.

Tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là chủ trương “ý Đảng hợp lòng dân”

Sau hơn 4 năm thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Điều này, thực tiễn trong những năm qua đã chứng minh một cách rõ ràng. Vậy mà, những kẻ không hiểu biết lại lên tiếng bảo: Trong những năm gần đây, CSVN vẫn đang tiếp tục “kêu gào và bắt buộc người dân phải ra sức học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên thực tế, những chiến dịch phong thánh cho Hồ Chí Minh đã nhanh chóng bị phá sản từ đầu.”

Nhận thấy hiệu quả tích cực mà cuộc vận động mang lại, ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số Số: 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng cấp, từng ngành. Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Những thành tựu đạt được trong những năm tiến hành Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khẳng định sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng, toàn dân. Với quyết tâm cao, tôi dám tin chắc rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, để cho những kẻ xuyên tạc, bịa đặt thấy được thế nào là sự thật, thế nào là Hồ Chí Minh./.


41 nhận xét:

 1. BÁO ANH: HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÙM DIỆT CHỦNG TÀN ÁC NHẤT THẾ KỶ 20

  Lãnh tụ đảng CSVN, ông Hồ Chí Minh vừa có tên trong danh sách những kẻ diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của Daily Mail – tờ báo có lượng phát hành hàng đầu nước Anh.

  Trong bài 'Từ Stalin đến Hitler, những chế độ diệt chủng tàn ác nhất thế giới' đăng hồi tháng 10/2014, nhiều tên trùm diệt chủng khét tiếng cũng đã được liệt kê như: Mao Trạch Đông, Stalin, Hitler, Pol Pot, Kim Nhật Thành...

  Theo Daily Mail, Hồ Chí Minh và chế độ CSVN là thủ phạm gây ra cái chết của ít nhất 200 ngàn người dân miền Nam Việt Nam.

  Về điều này, facebook Ngọc Nhi Nguyễn cho biết: “Nếu tính thêm 120 000 người dân miền Bắc chết trong cải cách ruộng đất và các phong trào Nhân văn giai phẩm, Xét lại và số dân và bộ đội chết trong chiến tranh Nam - Bắc nữa thì phải cả triệu”.

  Sách vở của cộng sản luôn gọi Hồ Chí Minh bằng những ngôn từ như 'vị cha già dân tộc', 'lãnh tụ kính yêu' hay 'anh hùng kiệt xuất'... Thậm chí, đã có thời hệ thống truyền thông CS còn bịa đặt thông tin nói rằng Hồ Chí Minh được UNESCO công nhân là danh nhân văn hóa thế giới.

  Trong những năm gần đây, CSVN vẫn đang tiếp tục kêu gào và bắt buộc người dân phải ra sức học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên thực tế, những chiến dịch phong thánh cho Hồ Chí Minh đã nhanh chóng bị phá sản từ đầu.

  Qua việc tờ báo Daily Mail của Anh xem Hồ Chí Minh là một trong những tên trùm diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, đây quả là một cú tát trời giáng đối với hệ thống tuyên truyền CSVN.

  Bạn đọc Danlambao

  Link báo Anh:
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ngôn lù thế đó là hitler nhé

   Xóa
  2. Tội đồ dân tộc , cải cách ruộng đất , giết hại bao người vô tội.
   Sự thật phơi bày ra đó ,

   Xóa
  3. Đúng rồi đó

   Xóa
  4. Do mình cả thôi, hồi ấy Bác áp dụng chính sách miền Bắc ở miền Nam, mà do mình khôn lỏi, không làm mà đòi có ăn nên mới thất bại

   Xóa
  5. cái bọn tư bản chó rách chúng m cứ bbc với daily mail xong sủa lên như 1 lũ súc sinh vật hài vl,tư bản của bọn m rác lắm đừng tưởng bở nhé,mỹ cũng đầy tội ác nhưng mồm chúng m câm nín,đúng là lũ tư bản rác rưởi

   Xóa
  6. MỘT TƯ DUY HẾT SỨC LỆCH LẠC VÀ VÔ NHÂN Người làm ra meme này, hoặc là trẻ tuổi kém trí, hoặc là tàn ác vô nhân. Mình không ưa những người dân chủ cuội, những người té nước theo mưa, hoặc chính trị cơ hội. Đây không phải là một điều đáng cười, nó đáng buồn. Hãy thử nghĩ về công an của bạn, nếu giả sử bạn đang bị hành hung, nhưng công an không đến giúp bạn chỉ vì sự khác biệt trong tư duy, tôn giáo, quan điểm chính trị của bạn, điều đó có đúng không? Các bạn sẽ bảo rằng, anh Sang chỉ nói lý thuyết, xã hội thực sự nó như vậy. Mình biết chớ. Nhưng xã hội vận hành như vậy, có đúng không? Xưa kia, xã hội cũng tin rằng, phù thủy phải bị thiêu sống, điều đó có đúng không? Tạo hoá cho mình cái não, hãy suy nghĩ. Nếu không, bạn sẽ chỉ đơn thuần là con sâu, cái kiến cho người khác lợi dụng.

   Xóa
 2. Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh- Ảnh trên tờ Polska Times
  Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm 5/3/2014 vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu.
  Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.
  Những nhân vật của Polska Time như sau:
  * 1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia
  * 2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên
  * 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam
  *4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia
  * 5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd
  *6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh
  *7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
  * 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga
  * 9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh
  * 10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947
  * 11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust
  * 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag
  * 13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.
  Cũng cần nói thêm, Polska Times là tờ báo có số lượng truy cập khá lớn. Theo Alexa Ranking, lượng người đọc của tờ này đứng hạng thứ 30.000 trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lôi cái ông ngô đình diệm ra thì đúng hơn

   Xóa
  2. MỘT TƯ DUY HẾT SỨC LỆCH LẠC VÀ VÔ NHÂN Người làm ra meme này, hoặc là trẻ tuổi kém trí, hoặc là tàn ác vô nhân. Mình không ưa những người dân chủ cuội, những người té nước theo mưa, hoặc chính trị cơ hội. Đây không phải là một điều đáng cười, nó đáng buồn. Hãy thử nghĩ về công an của bạn, nếu giả sử bạn đang bị hành hung, nhưng công an không đến giúp bạn chỉ vì sự khác biệt trong tư duy, tôn giáo, quan điểm chính trị của bạn, điều đó có đúng không? Các bạn sẽ bảo rằng, anh Sang chỉ nói lý thuyết, xã hội thực sự nó như vậy. Mình biết chớ. Nhưng xã hội vận hành như vậy, có đúng không? Xưa kia, xã hội cũng tin rằng, phù thủy phải bị thiêu sống, điều đó có đúng không? Tạo hoá cho mình cái não, hãy suy nghĩ. Nếu không, bạn sẽ chỉ đơn thuần là con sâu, cái kiến cho người khác lợi dụng.

   Xóa
 3. Cứ nói xấu Bác đi, ăn ở có nhân có quả, gieo gió gặt bão thôi. Còn Bác là người như thế nào, từng trải qua những gì, vì đất nước này như thế nào thì cũng không cần đến lũ chó phải sủa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Hồ làm một người vĩ đại nhưng bác Hồ cũng có tội ác vì bà tôi là một người sống trong thời cải cách ruộng đất nên biết rất rõ

   Xóa
  2. Bác đã công khai xin lỗi rồi bạn.

   Xóa
  3. Giết người xong xin lỗi với vài giọt nước mắt cá sấu là hết tội.đ hả cháu ngoan bác hù ?

   Xóa
 4. Bọn phản động này thủ đoạn nó nhiều thật, ngay cả chủ tịch hồ chí minh mà nó còn nói xấu cho được, chúng nó ác giả thì ác báo thôi đó, chủ tịch Hồ Chí Minh người đã sáng lập nên đảng cộng sản, người có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam, nên người phải được ngợi ca, chứ không phải để cho chúng muốn nói gì thì nói như thế này đâu

  Trả lờiXóa
 5. Đây đúng là một sự bôi nhọ rất lớn không chỉ đối với một cá nhân mà nó còn làm ảnh hưởng rất lớn đối với nhân dân và đất nước, vì chủ tịch Hồ Chí Minh đây là người kính mến, được nhân dân Việt Nam tin yêu, và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nên chúng ta không thể để cho bọn phản động nó thích nói gì thì nói được, chúng ta phải chống lại, và hãy xem sự bịa đặt ấy của bọn chúng là một sự ngu xuẩn

  Trả lờiXóa
 6. Đây đúng là sự bịa đặt ngu xuẩn thật, chúng nó không còn gì để nói nữa hả sao mà lại đi nói xấu chủ tịch hồ chí minh chứ, chắc chắn những việc bôi nhọ thế này thì chỉ làm cho bản chất của bọn phản động nó bộc lộ rõ ràng ra thôi, chứ tình cảm của nhân dân ta với chủ tịch hồ chí minh là không thay đổi, Hồ Chí Minh vẫn là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta học tập và noi theo

  Trả lờiXóa
 7. Đó là một bài viết xuyên tác. Sự xuyên tác trắng trợn với những con người vĩ đại của thế kỷ 20. Một sự xuyên tạc phủ nhận sách trơn những gì của quá khứ.

  Trả lờiXóa
 8. Hồ Chí Minh - con người vĩ đại đã hy sinh cuộc sống bản thân mình , cả một đời cống hiến cho dân tộc Việt Nam. Không hiểu sao một lũ không có ý thức về cuội nguồn thì phải, suốt ngày gào lên xuyên tạc, nói xấu Bác. Đó tất cả là một lũ vô giáo dục hết.

  Trả lờiXóa
 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh được cả thế giới công nhận, vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới...Không chỉ dân tộc Việt Nam mà tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới đều coi Người là biểu tượng Anh hùng giải phóng các dân tộc thuộc địa...Ngay cả những kẻ thù như Pháp, Mỹ cũng phải nghiêng mình kính nể tài năng kiệt suất của Người...Sự thật sẽ mãi là sự thật, lịch sử sẽ là thước đo cho tất cả.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ có thế giới của loài chó công nhận hồ chí minh là danh cẩu lưu manh thổi .....

   Xóa
 10. rat cam on tac gia bai bao BÁO ANH: HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÙM DIỆT CHỦNG TÀN ÁC NHẤT THẾ KỶ 20

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. MỘT TƯ DUY HẾT SỨC LỆCH LẠC VÀ VÔ NHÂN Người làm ra meme này, hoặc là trẻ tuổi kém trí, hoặc là tàn ác vô nhân. Mình không ưa những người dân chủ cuội, những người té nước theo mưa, hoặc chính trị cơ hội. Đây không phải là một điều đáng cười, nó đáng buồn. Hãy thử nghĩ về công an của bạn, nếu giả sử bạn đang bị hành hung, nhưng công an không đến giúp bạn chỉ vì sự khác biệt trong tư duy, tôn giáo, quan điểm chính trị của bạn, điều đó có đúng không? Các bạn sẽ bảo rằng, anh Sang chỉ nói lý thuyết, xã hội thực sự nó như vậy. Mình biết chớ. Nhưng xã hội vận hành như vậy, có đúng không? Xưa kia, xã hội cũng tin rằng, phù thủy phải bị thiêu sống, điều đó có đúng không? Tạo hoá cho mình cái não, hãy suy nghĩ. Nếu không, bạn sẽ chỉ đơn thuần là con sâu, cái kiến cho người khác lợi dụng.

   Xóa
 11. Dư luận viên đông ghê. vỗ tay mướn cũng nhiều.
  Mạn phép góp vào câu thơ cổ
  "Chó nào chó sủa lỗ không
  Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày"
  Chấm hết. Ai thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

  Trả lờiXóa
 12. Nó nói VN và Anh đang bang giao ,nên báo nước Anh ko bao giờ nói xấu hồ chí minh. Mấy đứa ngu ngốc quên một điều là, ở xứ tự do, dân chủ thật sự, báo chí không cần phải viết theo ý muốn của nhà cầm quyền. Hiểu chưa ???

  Trả lờiXóa
 13. Kệ bọn chó sủa bậy, mọi người cứ để chúng tự sướng với những điều ngu xuẩn mà bọn chúng nghĩ

  Trả lờiXóa
 14. Suy nghĩ hạn hẹp là thế, bảo sao Việt Nam không có an ninh mạng như Trung Quốc cũng chả sợ bị làm phản.......
  Vì số chịu tham khảo bên ngoài ít hơn hẳn những người cố chấp tự cho mình là đúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Suy tôn bạn vi bạn suy tôn Trung Quốc, ok, LỢN ......!!

   Xóa
 15. Từ từ đừng nóng, đúng thì đúng, sai cũng sẽ lòi ra. Lịch rất vẫn diễn ra nhưng đừng ai cố tình bóp méo, ắt sẽ cho chúng ta đáp án cho dù là quá trễ.

  Trả lờiXóa
 16. Bắc hồ xứng đáng để con cháu việt nam học tập.vs loi theo

  Trả lờiXóa
 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, được cả thế giới công nhận. Bác là người lãnh đạo, là ngọn đuốc soi sáng cho cách mạng Việt Nam, đưa người dân Việt Nam ra khỏi bể khổ, Được độc lập, tự do, có môi trường hòa bình để phát triển. Ai đã cố tình bóp méo sự thật này ắt sẽ phải trả giá

  Trả lờiXóa
 18. Địt mẹ Cộng Sản
  Địt mẹ Trọng lú

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. MỘT TƯ DUY HẾT SỨC LỆCH LẠC VÀ VÔ NHÂN Người làm ra meme này, hoặc là trẻ tuổi kém trí, hoặc là tàn ác vô nhân. Mình không ưa những người dân chủ cuội, những người té nước theo mưa, hoặc chính trị cơ hội. Đây không phải là một điều đáng cười, nó đáng buồn. Hãy thử nghĩ về công an của bạn, nếu giả sử bạn đang bị hành hung, nhưng công an không đến giúp bạn chỉ vì sự khác biệt trong tư duy, tôn giáo, quan điểm chính trị của bạn, điều đó có đúng không? Các bạn sẽ bảo rằng, anh Sang chỉ nói lý thuyết, xã hội thực sự nó như vậy. Mình biết chớ. Nhưng xã hội vận hành như vậy, có đúng không? Xưa kia, xã hội cũng tin rằng, phù thủy phải bị thiêu sống, điều đó có đúng không? Tạo hoá cho mình cái não, hãy suy nghĩ. Nếu không, bạn sẽ chỉ đơn thuần là con sâu, cái kiến cho người khác lợi dụng.

   Xóa
 19. Sao tờ báo ko liệt kê mấy thằng tư sản đi ví dụ như ông Ngô Đình Diệm ấy đi lôi máy chém khắp niềm nam Việt Nam là người từ chối cuộc tổng tuyển cử vào năm 1955 gây chia rẽ 2 niềm Nam Bắc gây ra chiến tranh Việt Nam khiến cho hơn 2 triệu chết . Đúng là tờ báo tư sản chỉ bt chỉ trích cộng sản

  Trả lờiXóa
 20. https://youtu.be/xqc1zhM63sA
  Video Youtube Tiếng Anh người nước ngoài nói về: Bloodiest Dictators in History. Lãnh đạo khát đẫm máu nhất lịch sử trong đó có ông HCM bà 9 để ý chữ death trong video đó là đã làm chết. Được tạo bởi của một người nước ngoài Kênh Youtube World Data/ Ko phải 3 que làm nên!

  Trả lờiXóa
 21. Biết thế bác ko cứu nước đi cho xong

  Trả lờiXóa