Tiêu điểm

AI MỚI THẬT SỰ LÀ “NHỮNG CON THÚ TRONG CON NGƯỜI”!?

Diệm

Ngay từ khi ra đời đến nay đã 85 năm lãnh đạo đất nước và 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng toàn thể Nhân dân tiến hành xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã và đang được thực hiện có hiệu quả. Xuất phát từ lí luận và những gì thực hiện được từ thực tiễn trong thời gian qua cho ta thấy rằng nhờ có những chủ trương, đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối của toàn thể Nhân dân Việt Nam đối với Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước ta mới có được sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, có thể nói rằng mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam là mối quan hệ máu thịt, không có gì có thể thay thế, chia cắt được.

Nhận biết được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân nên các thế lực phản động luôn tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết máu thịt đó bằng nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau.

Trên blog Dân làm báo tác giả Trần Quốc Việt có bài viết “Những con thú trong con người” toàn thể nội dung bài viết Trần Quốc Việt luôn cho rằng:“Đảng cộng sản Việt Nam là con thú lớn còn toàn thể Nhân dân Việt Nam là những con thú, xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay là xã hội rừng rú, ở đó là tập hợp những bộ mặt người, lòng dạ thú”…. Những lời lẽ thô tục của Trần Quốc Việt có lẽ không chỉ riêng Tôi mà toàn thể người dân Việt Nam nói chung luôn cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời qua đó thấy được sự ngu ngốc, ấu trĩ và khiếm khuyết về nhận thức của y. Trần Quốc Việt đã phủ nhận tất cả những gì mà Đảng, Nhân dân ta, trong đó có cả tổ tiên, bố mẹ và ông bà Việt ra sức xây dựng, bảo vệ, trà đạp, bôi nhọ một cách trắng trợn, đi ngược lại với suy nghĩ, khát vọng của cả dân tộc Việt Nam. Sự ngu ngốc và ấu trĩ của Việt là một hành động không thể tha thứ được, xã hội Việt Nam hiện nay có “rừng rú” theo cách nói của Việt hay không thì chắc hẳn muôn triệu người dân Việt Nam đều cảm nhận được, đồng thời những gì mà Đảng và Nhân dân ta thực hiện được trong thực tiễn đã chứng minh điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng của mọi thắng lợi, kể cả trong thời chiến cũng như thời bình, đó là một điều không ai có thể phủ nhận được.

Bài viết thể hiện “văn hóa lùn” của Trần Quốc Việt
Vậy ai mới thực sự là “Những con thú trong con người” hay nói cách khác cho dễ hiểu là những kẻ đội lốt người mang trong mình “lòng lang, dạ sói”?

Không còn ai khác, đó chính là Trần Quốc Việt và bè lũ như Việt, kẻ chuyên tìm mọi cách chọc ngoáy phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, đi ngược lại với nguyện vọng, mong muốn của Nhân dân chỉ vì lợi ích nhỏ nhen của cá nhân mình để đi theo các tổ chức phản động để kiếm miếng cơm manh áo. Những hành động của Việt và bè lũ của Việt mới chính là “những con thú trong con người”.

Để tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước ngày càng lớn mạnh hơn, chúng ta cần có sự đồng lòng, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mỗi cá nhân chúng ta - thế hệ trẻ, tương lai của đất nước cần ý thức rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc rèn luyện thể lực, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị để đóng góp sức mình làm giàu đẹp Tổ quốc. Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động; kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, hành động phá hoại sự phát triển đất nước ta, chỉ vì lợi ích nhỏ bé của bản thân - những hành động của những kẻ “lòng lang, dạ sói”, “quỷ đội lốt người” như Việt.

Không có nhận xét nào