Tiếng nói trẻ blog
Searching...

NGUYỄN BÁ THANH ĐI CHỮA BỆNH VÀ NHỮNG “LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC”

Đăng lúc: Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015
Hãy like nếu bài viết có ích →

Diện

Sinh – Lão – Bệnh – Tử luôn là một quy luật của tạo hóa, không ai có thể biết trước và áp đặt theo ý muốn chủ quan của con người được, cho dù con người có muốn hay không thì nó vẫn xảy ra, vì chúng tồn tại độc lập khách quan với ý nghĩ của con người. Chuyện Sinh – Lão – Bệnh – Tử có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở mọi lứa tuổi và mọi cá nhân bất kỳ.

Gần đây trên các trang blog không như “Dân làm báo”, “Quan làm báo” hay “Việt tân” và các tổ chức phản động khác đã lợi dụng chuyện Sinh – Lão – Bệnh – Tử để thực hiện những mưu đồ chính trị? Và việc Ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh chính là cơ hội vàng mà chúng không thể bỏ qua để “xuyên tạc”, “thêu dệt” phục vụ mục đích chính trị sâu xa của chúng. Đúng là không một xó xỉnh, ngóc ngách nào mà chúng không tìm cách bới móc, chọc ngoáy.

Thiết nghĩ sẽ là một chuyện bình thường, không ai quan tâm, để ý đến khi Nguyễn Bá Thanh là một người dân bình thường đi chữa bệnh, thế nhưng Nguyễn Bá Thanh lại là một cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước ta. Chính vì thế mà các tổ chức phản động, những thành phần bất mãn trong xã hội đã “triệt để” “lợi dụng” cơ hội đó để xuyên tạc, bôi nhọ? 
Blog Dân làm báo lợi dụng Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh để xuyên tạc
Chúng cho rằng “Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc”? Nhưng thực chất đó không phải là sự thật ? Đó chỉ là những câu chuyện được chúng “thêu dệt” tự suy diễn ra mà thôi.

Vì sao Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh lại được các tổ chức phản động “quan tâm” và mục đích của chúng là gì?

Chuyện Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh chỉ là một cái “lí do” để chúng lợi dụng mà thôi, chúng lợi dụng bằng cách đưa ra những luận điệu sai sự thật, và cho rằng trong Đảng ta không đoàn kết, có sự chia rẽ trong Đảng?…Tuy nhiên mục đích sâu xa của chúng là nhằm bôi nhọ, làm mất uy tín của Đảng ta trong quần chúng Nhân dân, gây sự hoang mang và làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đặc biệt là ngày 10 tháng 01 vừa qua khi Đảng ta tiến hành họp Hội nghị Trung ương khóa X và tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thì có thể nói đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vì vậy các thế lực phản động luôn dùng mọi thủ đoạn, mọi cách để bôi nhọ các vị cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước nhằm “hạ uy tín”, “hình ảnh” của Đảng với quần chúng Nhân dân, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng Nhân dân để từ đó chúng “ có thể” lôi kéo, kêu gọi Nhân dân đứng lên chống phá Đảng, Nhà nước tiến tới “ bạo loạn lật đổ” để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặt trận tư tưởng luôn có vị trí hết sức quan trọng, Ông cha ta luôn có câu: “tư tưởng không thông, đeo bình Tông cũng nặng” chính vì vậy chúng sử dụng Báo chí, các blog để nhằm “đánh” vào tư tưởng làm cho tư tưởng của Nhân dân ta bị dao động để đi theo phục vụ những mưu đồ “đen tối” của các tổ chức phản động. Không chỉ có vậy mà Báo chí có sức lan truyền nhanh, thu hút nhiều độc giả. Chính vì vậy chúng luôn tìm cách “xuyên tạc”, “thêu dệt” ra những câu chuyện sai sự thật để độc giả bị đầu độc dẫn đến dao động về tư tưởng, mất lòng tin vào chế độ

Thông qua cách phân tích, nhìn nhận ở trên ta có thể nói rằng chuyện Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh thực chất cũng chỉ là một chuyện “rất bình thường”. Ốm đau , bệnh tật là một trong những quy luật của tạo hóa không ai có thể tránh khỏi. Chẳng qua là các tổ chức phản động muốn âm mưu lợi dụng sự kiện đó để lấy lí do thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối của chúng mà thôi.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY