Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Dân chủ chân chính – dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đăng lúc: Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

An Bình

Xưa nay dân chủ vẫn là một trong những vấn đề chủ yếu để nói đến bản chất của một chế độ xã hội. Vì dân chủ là biểu hiện của một xã hội tốt đẹp. Hiện nay, vấn đề dân chủ được các thế lực phản động lợi dụng để chống phá. Trên trang quanlambao có đăng bài của tác giả Đăng Chí Hùng – “Đã dân chủ thì không cộng sản”. Tác giả đưa ra các ví dụ về việc một số nhân vật được những phần tử phản động cho là “dân chủ” bị bắt vì các tội chống phá Nhà nước để minh họa cho chủ đề bài viết của mình. Nếu đã muốn bàn đến dân chủ cộng sản thì cần phải hiểu Dân chủ cộng sản là gì đã chứ anh Đặng Chí Hùng. Tôi thì không đồng tình với quan điểm của anh khi nói rằng đã dân chủ thì không cộng sản, tức là chế độ cộng sản chủ nghĩa không có nền dân chủ. 

Quyền làm chủ thực sự thuộc về nhân dân
Nói một cách ngắn gọn, khi bàn đến chế độ, anh cần hiểu rằng sự phát triển của lịch sử loài người trải qua các nấc thang phát triển và nấc thang sau cao hơn nấc thang trước vì nấc thang cũ không còn phù hợp và bị lịch sử đào thải. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử. Và cũng theo quy luật này, Chủ nghĩa tư bản không phải nấc thang cuối cùng của xã hội loài người mà chế độ Cộng sản chủ nghĩa mới là hình thái cuối cùng của xã hội loài người. Một trong những điểm chứng tỏ tính ưu việt của chế độ Cộng sản chủ nghĩa hơn chế độ tư bản chủ nghĩa đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa “gấp triệu lần” tư bản chủ nghĩa. Dân chủ hiểu một cách chung nhất đó là quyền lực thuộc về nhân dân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, người dân được làm chủ tương lai vận mệnh của đất nước, dân tộc mình, nhà nước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Còn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, nhà nước bảo đảm quyền lợi cho giai cấp tư sản (chiếm thiểu số) và đồng minh với họ chống lại những người lao động. Trong nền dân chủ tư bản, quyền làm chủ thuộc về số ít người và phục vụ cho số ít người, quyền làm chủ của số ít chống lại số đông, sự tự do chà đạp lên thân phận người khác, nền độc lập, tự do của các quốc gia, dân tộc khác, tự cho mình cái quyền phán xét người khác, xâm lược nước khác. Dân chủ tư sản chỉ là nền dân chủ giả hiệu.

Anh không công nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng nghĩa với việc anh công nhận nền dân chủ “giả hiệu”. Việt Nam đã, đang, luôn luôn đấu tranh và xây dựng nền dân chủ thực sự cho nhân dân.Và tôi mong rằng những kẻ phá hoại nền dân chủ, độc lập tự do của dân tộc sẽ bị trừng trị thích đáng. Nếu lấy quan điểm cá nhân cổ súy, tô hồng cho những kẻ “bán nước hại dân” thì cũng chẳng khác nào những “kẻ bán nước hại dân”.

Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY