Dân chủ chân chính – dân chủ xã hội chủ nghĩa

An Bình

Xưa nay dân chủ vẫn là một trong những vấn đề chủ yếu để nói đến bản chất của một chế độ xã hội. Vì dân chủ là biểu hiện của một xã hội tốt đẹp. Hiện nay, vấn đề dân chủ được các thế lực phản động lợi dụng để chống phá. Trên trang quanlambao có đăng bài của tác giả Đăng Chí Hùng – “Đã dân chủ thì không cộng sản”. Tác giả đưa ra các ví dụ về việc một số nhân vật được những phần tử phản động cho là “dân chủ” bị bắt vì các tội chống phá Nhà nước để minh họa cho chủ đề bài viết của mình. Nếu đã muốn bàn đến dân chủ cộng sản thì cần phải hiểu Dân chủ cộng sản là gì đã chứ anh Đặng Chí Hùng. Tôi thì không đồng tình với quan điểm của anh khi nói rằng đã dân chủ thì không cộng sản, tức là chế độ cộng sản chủ nghĩa không có nền dân chủ. 

Quyền làm chủ thực sự thuộc về nhân dân
Nói một cách ngắn gọn, khi bàn đến chế độ, anh cần hiểu rằng sự phát triển của lịch sử loài người trải qua các nấc thang phát triển và nấc thang sau cao hơn nấc thang trước vì nấc thang cũ không còn phù hợp và bị lịch sử đào thải. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử. Và cũng theo quy luật này, Chủ nghĩa tư bản không phải nấc thang cuối cùng của xã hội loài người mà chế độ Cộng sản chủ nghĩa mới là hình thái cuối cùng của xã hội loài người. Một trong những điểm chứng tỏ tính ưu việt của chế độ Cộng sản chủ nghĩa hơn chế độ tư bản chủ nghĩa đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa “gấp triệu lần” tư bản chủ nghĩa. Dân chủ hiểu một cách chung nhất đó là quyền lực thuộc về nhân dân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, người dân được làm chủ tương lai vận mệnh của đất nước, dân tộc mình, nhà nước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Còn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, nhà nước bảo đảm quyền lợi cho giai cấp tư sản (chiếm thiểu số) và đồng minh với họ chống lại những người lao động. Trong nền dân chủ tư bản, quyền làm chủ thuộc về số ít người và phục vụ cho số ít người, quyền làm chủ của số ít chống lại số đông, sự tự do chà đạp lên thân phận người khác, nền độc lập, tự do của các quốc gia, dân tộc khác, tự cho mình cái quyền phán xét người khác, xâm lược nước khác. Dân chủ tư sản chỉ là nền dân chủ giả hiệu.

Anh không công nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng nghĩa với việc anh công nhận nền dân chủ “giả hiệu”. Việt Nam đã, đang, luôn luôn đấu tranh và xây dựng nền dân chủ thực sự cho nhân dân.Và tôi mong rằng những kẻ phá hoại nền dân chủ, độc lập tự do của dân tộc sẽ bị trừng trị thích đáng. Nếu lấy quan điểm cá nhân cổ súy, tô hồng cho những kẻ “bán nước hại dân” thì cũng chẳng khác nào những “kẻ bán nước hại dân”.Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội, với mong muốn xây dựng một xã hội mà ở đó tất cả con người đều được hưởng một nền hòa bình, tự do, dân chủ nhân quyền chân chính. Dân chủ ở Viẹt Nam thể hiện chính qua người đại diện của quần chúng nhân dân là Đảng Cộng sản lắm quyền. Từ quốc hội đến hội đồng nhâ dân các cấp đều do người dân bầu lên, đèu là những con người được tín nhiệm từ quần chúng. Dân thực sự được làm chủ đất nước, Nhà nước sinh ra là để giúp nhân dân thực hiện quền làm chủ của mình, cũng như bảo vệ nhân dân, đấu tranh với Hiện tượng xã hội, cũng như ngoại giao với nước ngoài để bảo vệ lợi ích quốc gia. Người dân được hưởng 1 nên dân chủ thực sự, cái đó Việt Nam đã làm được. Nhưng có 1 điều phải nhấn mạnh là dân chủ nhưng phải uân theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, để bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, vấn đề dân chủ được các thế lực phản động lợi dụng để chống phá.bởi chúng cho rằng ở nước ta chỉ có một đảng cầm quyền nên các chính sách đều do đảng ta lãnh đạo thống nhất và không có dân chủ,đó chỉ là các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thôi bởi Đảng lãnh đạo để dẫn dắt nhân dân theo đúng con đường dân chủ của nhân dân

   Xóa
  2. Chủ nghĩa tư bản không phải nấc thang cuối cùng của xã hội loài người mà chế độ Cộng sản chủ nghĩa mới là hình thái cuối cùng của xã hội loài người. Một trong những điểm chứng tỏ tính ưu việt của chế độ Cộng sản chủ nghĩa hơn chế độ tư bản chủ nghĩa đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,bởi đó là nền dân chủ của nhân dân được thể hiện rõ nhất và mọi người đều được hưởng hạnh phúc

   Xóa
  3. dân chủ hiểu một cách chung nhất đó là quyền lực thuộc về nhân dân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, người dân được làm chủ tương lai vận mệnh của đất nước, dân tộc mình, nhà nước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động.

   Xóa
 2. dân chủ xã hội chủ nghĩa là phải thế này, nhân dân việt nam được đi bầu cử, được tự do hạnh phúc như thế nên dân chủ ở việt nam là một nền dân chủ chân chính, còn dân chủ tư bản chủ nghĩa thì cũng chỉ được bản chất bề ngoài thôi, khi nó bộc lộ bản chất rồi thì nó sẽ cho thấy những yếu kém của nó. nên người chấp hành theo chính sách của đảng là đã thể hiện nền dân chủ rồi

  Trả lờiXóa
 3. Dân chủ của việt nam là một nền dân chủ chân chính, nó thể hiện ở việt người dân việt nam luôn được hưởng những quyền của mình, và có những nghĩa vụ đối với nhà nước, người dân được tự do bầu cử để lựa chọn cho mình những người đại diện để thay mặt mình lãnh đạo đất nước, chí có ở xã hội chủ nghĩa mới thế chứ tư bản làm gì có, nền dân chủ đã tạo ra cho đất nước việt nam những điều kiện, khi mà việt nam là nước có nền chính trị ổn định nhất thế giới

  Trả lờiXóa
 4. Nền dân chủ của Việt Nam là một nền dân chủ của dân, tất cả thuộc về nhân dân và nhân dân có tiếng nói lớn nhất, mọi người bình đẳng với nhau.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân dân là người làm chủ đất nước, nhân dân bầu ra những đại biểu của mình tham gia vào lãnh đạo đất nước, đưa đất nước đi lên, và cũng chính là để phục vụ lợi ích của chính người dân. Xã hội chủ nghĩa là xã hội mà dân chủ được thực hiện tốt nhất vai trò của mình, nhân dân tham gia xây dựng và lãnh đạo dất nước.

  Trả lờiXóa
 6. còn gì hạnh phúc hơn khi nhân dân là người làm chủ đất nước, được đi bầu cử, ứng cử ra người đại diện hợp pháp của mình để thay mặt mình lãnh đạo nhận dân, đưa đất nước phát triển, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa này là một nền dân chủ tiên tiến, hài hòa với bản sắc dân tộc, nên nó cần được bảo vệ và phát triển. không để cho các trào lưu dân chủ lai căng của bọn tư bản nó làm vẩn đục

  Trả lờiXóa
 7. Yêu cầu mấy thằng ngu TIN TỨC MỚI, TIN VIỆT NAM, PHẢN HỒI không sủa bừa bãi nữa. Cái mồm chúng mày thối quá. chó cũng chằng ngửi được, nồng nặc cả internet rồi. Đúng là mấy tên cầm thú mà, cái đầu đen tối như chính cuộc đời của chúng mày khi nhận lời làm việc cho mấy thằng phản động. Nhục nhã cả dòng họ tổ tiên. Xuyên tạc, bóp méo sự thật, hành động thật vô liêm sỉ.

  Trả lờiXóa
 8. Bạn Phương Hạnh nói rất đúng, mọi người hãy chung tay bài trừ tây chay những kẻ tương tự như TIN TỨC MỚI, TIN VIỆT NAM, PHẢN HỒI, để trong sạch mạng internet, việc làm đầu tiên là phải phang vào cái mồm thối của chúng, cái mồm chuyên bịa chuyện hại người. CHúng ta phải đoàn kết lại thì những kẻ phản động như thế này mới không thể tồn tại được. bảo vệ hoà bình thế giới.

  Trả lờiXóa
 9. Hiện nay trên thế giới, chỉ có 1 số nước đi theo chế độ XHCN và chế độ XHCN đã ngày càng chứng minh được tính ưu việt vượt trội của mình so với chế độ TBCN...Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ thực sự của nhân dân, do dân và vì nhân dân...Mọi công dân đều được hưởng tối đa những quyền dân chủ của bản thân và nói lên những nguyện vọng chính đáng của mình...Với hình thức phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, giới tính thì nền dân chủ XHCN là nền dân chủ chân chính và ưu việt nhất hiện nay.

  Trả lờiXóa