TIN TỨC

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Xứ Lạng

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã khai sông mở lối cho chúng ta có cả cuộc đời. Có lẽ hơn ai hết, Bác là người sớm nhận ra được sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; và cũng hơn ai hết Người đã khẳng định mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là độc lập tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đối với Bác, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là trên hết và không có sự phân biệt nào, ngăn cách nào giữa lãnh tụ và nhân dân. Vậy mà hiện nay trên các trang mạng xã hội, trang báo điện tử … các thành phần phản động lại đưa ra những lời lẽ xúc phạm, nhằm khiêu khích, hạ thấp danh dự, thậm chí là bôi nhọ nhân phẩm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Là một con người Việt Nam tôi không khỏi bức xúc khi đọc được những dòng chữ đó.

Gần đây trang “Dân Làm Báo” tung lên một bài viết có tiêu đề là “ Thực chất của học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những lời lẽ phản động của Le Nguyen (Danlambao)
Như ta đã biết tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong thế kỷ 20 được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ 20. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác -Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cùng các quan điểm chính thống ở Việt Nam hiện nay đều thống nhất đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã được chính lịch sử chứng minh không ai là có thể phủ nhận được. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội là cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với tiến bộ của xã hội.

Với sự què quặt về nhận thức và tình cảm, Le Nguyen đã dùng những lời lẽ phản động, khi cho rằng: “Chúng kêu gọi, chúng cưỡng bức cán bộ, đảng viên... kể cả nhồi nhét hào quang hư cấu, giả tạo của Hồ Chí Minh vào đầu óc các em nhi đồng và hè nhau gọi là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức..."

Hướng toàn dân tộc cùng đập tan xiềng xích nô lệ, cùng toàn Đảng toàn dân đứng lên giành tự do cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, cả đời sống thanh bạch, hi sinh vì nước, vì dân vậy mà tấm gương sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta bị chúng nói là thứ “hào quang giả tạo”, một kẻ bịp bợm, lừa gạt lại đang “to mồm” kêu vang và chỉ trích, lên án Đảng, Nhà Nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng nói và dám khẳng định rằng: “Thực chất của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là chiêu trò buôn bán xác chết, buôn bán hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho tham vọng quyền lực, quyền lợi phe nhóm của lãnh đạo băng đảng mafia cộng sản Việt vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, có cả vô đạo đức và hơn ai hết chúng thừa hiểu Hồ Chí Minh có tư tưởng, đạo đức đâu để mà học tập làm theo... tất cả chỉ là bịp bợm thôi.”

Đọc những luận điệu trên nếu bạn là một con người biết nhận biết đúng sai, thật giả thì cũng có thể dễ dàng nhận định được đâu mới là kẻ bịp bợm thật sự. Le Nguyen thực sự đã mắc sai lầm lớn khi viết nên bài viết này. Chính y đã trở thành một kẻ phản bội tổ quốc, đi ngược lại hoàn toàn mọi tư cách, chuẩn mực đạo đức của một con người.

Các luận điệu phản động nói về tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn vô căn cứ. Là một người trẻ đang sống, học tập dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tôi và bạn cần phải thầm biết ơn những thế hệ cha anh đi trước, học tập, rèn luyện tốt bản lĩnh chính trị, mạnh mẽ, không lung lay trước những luận điệu phản động. Trau dồi thêm kiến thức về “tư tưởng Hồ Chí Minh” để hoàn thiện mình hơn trở thành một con người của Nhân Dân, con người của Đảng.

18 nhận xét:

 1. dùng lời nói như thế để viết về Bác thì không thể chấp nhận được, muốn phủi sạch bách mọi công lao mà Bác đã làm cho đất nước Việt Nam sao. Nhưng dù nói thế nào thì công lao to lớn ấy sao có thể vì những lời nói này mà tan biến được

  Trả lờiXóa
 2. Nói chuyện làm gì với những kẻ trong trang "Dân làm báo", chắc chắn bọn chúng là phản động rồi. Chúng nó không hiểu tiếng người đâu, nói phí lời lắm. Về việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta đã thực hiện theo và làm rất tốt, chứng tỏ đây là một việc rất đáng làm. Ý nghĩa to lớn của việc này là chúng ta biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ, và hơn nữa là hình thành con người mới Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 3. Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất. Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính

  Trả lờiXóa
 5. Với những kẻ phản động luôn bôi nhọ Đảng và Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta thì chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta những người con đất Việt phải thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"

  Trả lờiXóa
 7. Do đó, chúng ta phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 8. Vấn đề cơ bản là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

  Trả lờiXóa
 9. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung, việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể thì quyết chí làm, việc gì có hại thì quyết không làm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân.

  Trả lờiXóa
 10. Bác thật bình dị, gần gũi và thật đáng kính phục với cuộc sống đời thường mà mỗi hành động, một câu nói, một việc làm đều là những tấm gương mẫu mực mà suốt đời chúng ta phải học tập, noi theo

  Trả lờiXóa
 11. Ở Bác, tôi có thể học tập một tấm gương suốt đời tự học, luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên trì theo lý tưởng; một tình yêu thương vô bờ bến, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình

  Trả lờiXóa
 12. Nếu mỗi người chúng ta đều lấy Bác làm tấm gương để rèn luyện bản thân, học tập được phần nào những phẩm chất của Bác thì chẳng bao lâu nữa, bản thân từng người sẽ tốt hơn và xã hội Việt Nam, đất nước cũng sẽ dần đi lên, tiến bộ

  Trả lờiXóa
 13. Học tập Bác có rất nhiều hình thức, nhiều con đường. Cái chính là chúng ta có muốn học Bác thật không, lòng chúng ta có trong sáng không? Bản thân tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động này, còn bạn thì sao?

  Trả lờiXóa
 14. Chúng ta hãy cố gắng đứng trên lập trường của đối phương để nhìn nhận sự việc khi có xảy ra tranh chấp; sống hoà đồng, thân ái, tôn trọng người xung quanh.

  Trả lờiXóa
 15. Có những việc làm tuy đơn giản, nhỏ bé, nhưng không làm thì vẫn không thể hoàn thành được. Một người làm một việc, nhiều người làm sẽ làm được nhiều việc. Mỗi người chúng ta hãy bắt đầu thực hiện từ những việc đơn giản nhất để hình thành dần dần một thói quen, một phong cách sống tốt đẹp, từ đó có thể làm tiền đề để phấn đấu, xây dựng bản thân ngày một tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 16. nói phải đi đôi với làm; phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng.

  Trả lờiXóa
 17. Chúng ta phải nghiêm túc phê và tự phê bình, kiên quyết chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, để xây dựng nếp sống đẹp, sống giản dị, chân thành,

  Trả lờiXóa
 18. Hàng ngày chúng ta đều tự xem xét lại mình, xem cái gì đúng, cái gì sai, nguyên nhân vì đâu và suy nghĩ, tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn. Ghi nhận lại những ý kiến phê bình của cấp trên, đồng chí, đồng nghiệp, của quần chúng, của cấp dưới, những việc bản thân làm chưa tốt, cần rút kinh nghiệm

  Trả lờiXóa