Tiếng nói trẻ blog
Searching...

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Đăng lúc: Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Xứ Lạng

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã khai sông mở lối cho chúng ta có cả cuộc đời. Có lẽ hơn ai hết, Bác là người sớm nhận ra được sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; và cũng hơn ai hết Người đã khẳng định mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là độc lập tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đối với Bác, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là trên hết và không có sự phân biệt nào, ngăn cách nào giữa lãnh tụ và nhân dân. Vậy mà hiện nay trên các trang mạng xã hội, trang báo điện tử … các thành phần phản động lại đưa ra những lời lẽ xúc phạm, nhằm khiêu khích, hạ thấp danh dự, thậm chí là bôi nhọ nhân phẩm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Là một con người Việt Nam tôi không khỏi bức xúc khi đọc được những dòng chữ đó.

Gần đây trang “Dân Làm Báo” tung lên một bài viết có tiêu đề là “ Thực chất của học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những lời lẽ phản động của Le Nguyen (Danlambao)
Như ta đã biết tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong thế kỷ 20 được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ 20. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác -Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cùng các quan điểm chính thống ở Việt Nam hiện nay đều thống nhất đánh giá Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã được chính lịch sử chứng minh không ai là có thể phủ nhận được. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội là cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với tiến bộ của xã hội.

Với sự què quặt về nhận thức và tình cảm, Le Nguyen đã dùng những lời lẽ phản động, khi cho rằng: “Chúng kêu gọi, chúng cưỡng bức cán bộ, đảng viên... kể cả nhồi nhét hào quang hư cấu, giả tạo của Hồ Chí Minh vào đầu óc các em nhi đồng và hè nhau gọi là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức..."

Hướng toàn dân tộc cùng đập tan xiềng xích nô lệ, cùng toàn Đảng toàn dân đứng lên giành tự do cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, cả đời sống thanh bạch, hi sinh vì nước, vì dân vậy mà tấm gương sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta bị chúng nói là thứ “hào quang giả tạo”, một kẻ bịp bợm, lừa gạt lại đang “to mồm” kêu vang và chỉ trích, lên án Đảng, Nhà Nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng nói và dám khẳng định rằng: “Thực chất của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là chiêu trò buôn bán xác chết, buôn bán hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho tham vọng quyền lực, quyền lợi phe nhóm của lãnh đạo băng đảng mafia cộng sản Việt vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, có cả vô đạo đức và hơn ai hết chúng thừa hiểu Hồ Chí Minh có tư tưởng, đạo đức đâu để mà học tập làm theo... tất cả chỉ là bịp bợm thôi.”

Đọc những luận điệu trên nếu bạn là một con người biết nhận biết đúng sai, thật giả thì cũng có thể dễ dàng nhận định được đâu mới là kẻ bịp bợm thật sự. Le Nguyen thực sự đã mắc sai lầm lớn khi viết nên bài viết này. Chính y đã trở thành một kẻ phản bội tổ quốc, đi ngược lại hoàn toàn mọi tư cách, chuẩn mực đạo đức của một con người.

Các luận điệu phản động nói về tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn vô căn cứ. Là một người trẻ đang sống, học tập dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tôi và bạn cần phải thầm biết ơn những thế hệ cha anh đi trước, học tập, rèn luyện tốt bản lĩnh chính trị, mạnh mẽ, không lung lay trước những luận điệu phản động. Trau dồi thêm kiến thức về “tư tưởng Hồ Chí Minh” để hoàn thiện mình hơn trở thành một con người của Nhân Dân, con người của Đảng.Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY