Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Mãi mãi đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Xứ lạng

Là một thanh niên trẻ tuổi thuộc thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên trong thế kỷ XXI, cá nhân tôi luôn hiểu và tin rằng, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới chính là con đường đi đúng đắn, phát triển dân tộc.


Với bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới, hơn bao giờ hết, đòi hỏi chúng ta phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của chúng ta trước các thế hệ cha anh đi trước để lại. Không những vậy, sự kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường của dân tộc, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ không được phép sao nhãng, lơ là. Nó là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ với những khó khăn, thử thách to lớn. Đây là sự nghiệp của toàn dân, của mọi người Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước ta, những người lãnh đạo và quản lý đất nước, có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Trong tình hình hiện nay, trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, quần chúng nhân dân vẫn đặt trọn niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, mong muốn Đảng khắc phục triệt để những yếu kém, khuyết điểm, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gánh vác sứ mệnh lãnh đạo đất nước tiến lên CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tên gọi “Đảng ta” mà mỗi người dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói lên bản chất mối quan hệ không thể tách rời giữa Đảng với dân tộc và nhân dân. Tên gọi “Đảng ta” còn nói lên bản chất của Đảng Cộng sản: Đảng của dân, có trọng trách vừa lãnh đạo, vừa phục vụ lợi ích của nhân dân và dân tộc. 

Cha ông ta đã tổng kết: Dân như nước. Chở thuyền và lật thuyền cũng là dân. Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân… Hiểu được quy luật muôn đời để xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, giàu có vững bền, Đảng ta đã đưa ra đường lối, định hướng rất đúng đắn; nỗ lực ấy được đền đáp lại là đất nước, dân tộc Việt Nam vẫn đứng vững trước nhiều “cơn bão” chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới đầy biến động khó lường.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân tộc, bao sự kiện lớn lao của dân tộc , chúng ta đều có sự đóng góp, vai trò của Đảng Cộng Sản VIệt Nam, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, chúng ta cần tiến hành nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của tổ chức Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Đảng cộng sản, niềm tin và hi vọng của nhân dân. Niềm tin và hi vọng đó sẽ là một động lực cho Việt Nam ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, tạo tiền đề và điều kiện cho đất nước Việt Nam thống nhất và phát triển trong tương lai. Sẽ là điều kiện cho đất nước Việt Nam hòa hợp, bình yên và cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến tới tương lai tươi sáng. Niềm tin và hi vọng đó là chất xúc tác mạnh mẽ cho những dự định nhưng kháo khát cống hiến, khao khát xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và bền vững của đảng công sản Việt Nam. Hãy để cho cái niềm tin và hi vọng đó cháy bỏng trong trái tim chúng ta, những người dân Việt Nam, để khẳng định với bạn bè năm chấu rằng; cái niềm tin, hi vọng của những con người Việt Nam là không đặt sai chỗ, không đặt mù quáng mà đó là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lựa chọn của thời đại.

Là một công dân của đất nước, tôi luôn luôn tin tưởng vào Đảng lãnh đạo. Một đảng cầm quyền đã được hơn 80 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thử thách của lịch sử, của thời đại với biết bao nhiêu kinh nghiệm lãnh đạo đất nước mà lại không tin thì có thể tin vào ai được. Nhờ có Đảng mới có chúng tôi của ngày hôm nay.

“Dẫu có hoàng hôn mặt trời vẫn đỏ
Nửa thế kỷ qua rồi theo Đảng vẫn kiên trung".


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY