Tiêu điểm

GỬI 61 ĐẢNG VIÊN - TÁC GIẢ BẢN “THƯ NGỎ”

William Trần

Thời gian này trên các trang mạng, blog râm ran câu chuyện về bức “thư ngỏ” của 61 vị đảng viên tự nhận là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân. Tôi cũng từng lướt qua vài bài viết, định tặc lưỡi cho qua bởi nghĩ đó là cái trò của mấy người rảnh việc. Nhưng vô tình đọc kỹ bức thư ngỏ và đặc biệt là danh sách những người ký tên thì mới giật mình bởi những cái tên như Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc, Lê Duy Mật, Hoàng Tụy… với những ngôn từ và luận điệu khó nuốt.

Danh sách dài với 61 cái tên, đầy đủ chức quyền một thời nắm giữa và địa vị không phải là thấp hèn trong xã hội; lại là những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bản danh sách đó, có người đã đứng trong hàng ngũ của Đảng từ những năm 30 của thế kỷ trước đến nay. Như vậy, có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã từng đồng cam, cộng khổ cùng quân và dân ta trải qua bao khó khăn, thử thách; đưa dất nước vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ: đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xân lược. Và sau đó, chung sức, chung lòng đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng không hiểu, tại sao họ lại có những suy nghĩ và hành động đi trái ngược với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; lợi ích quốc gia, dân tộc như thế? 

Các vị đã nói “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin” và phải “từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. Sai lầm ư? Lạc lối ư? Từ bỏ ư? Không! 

Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3-2-1930) đã chủ trương: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Như vậy, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử; phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của dân tộc, được lịch sử lựa chọn; đồng thời hoàn toàn phù hợp với quy luật của cách mạng Việt Nam; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được thực tiễn kiểm nghiệm bằng thành tựu của hơn 25 năm đổi mới… Và các vị nên biết rằng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam sẽ luôn kiên định nhất quán với con đường đã chọn. Sẽ không vì mấy dòng chữ linh tinh của các vị mà thay đổi, chuyển sang một chế độ khác được.

Sinh ra, lớn lên và chứng kiến những gì đất nước ta đã trải qua, đáng lẽ ra các vị phải hiểu, phải biết và nẵm rõ đất nước ta đang từng ngày thay da, đổi thịt; những thành tựu hôm nay đất nước ta đạt được đã được cả thế giới công nhận, khích lệ. Dẫu biết rằng còn nhiều điều khó khăn ở phía trước, nhưng nếu có sự đồng lòng cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chúng ta có thể tin tưởng rằng đất nước chúng ta sẽ phát triển, sẽ sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới – điều mà sinh thời Bác Hồ thường mong mỏi.
\
Mỗi một quốc gia dân tộc đều có con đường riêng của mình để đi, để phát triển, cần gì cứ phải học theo, đi theo khuôn mẫu của bất kỳ ai? Chúng ta đã, đang đổi mới và xây dựng mô hình XHCN mang những nét riêng phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh Việt Nam (điều này đã được xác định từ cương lĩnh đầu tiên của Đảng). Trong thời kỳ quá độ hiện nay, tôi cộng nhận vẫn còn một bộ phận cán bộ có tư tưởng và hành động sách nhiễu, đó là thực trạng mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang có những chủ trương, biện pháp để loại trừ. Nhưng các vị nói “các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình” thì hoàn toàn nhảm nhí. Các vị nói ra điều này chứng tỏ tầm hiểu biết của các vị còn khá hạn chế. Bởi Đảng, Nhà nước và các cơ quan công quyền chưa bao giờ có hành động trấn áp hay quy kết đối với người dân biểu tình yêu nước. Các vị có biết, ngay sau khi khi xảy ra sự kiện dàn khoan HD981, đáp ứng nhu cầu của nhân dân yêu nước, Đảng và Nhà nước ta đã cho phép nhân dân ta trong cả nước được tiến hành biểu bình yêu nước trong ôn hòa. Nhưng, có những kẻ xấu đã lợi dụng kích động, lôi kéo một số người tham gia biểu tình tiến hành những hành động ngoài khuôn khổ cho phép, gây nên những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là uy tín quốc gia, dân tộc. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đã thực hiện những chức trách, nhiệm vụ mà pháp luật cho phép. Họ đã giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả vụ việc, những cá nhân vi phạm pháp luật đã bị xử lý đúng người, đúng tội. Chính vì vậy, không thể gọi đó là trấn áp hay là quy kết tùy tiện được.
\
Đảng, Nhà nước luôn coi trọng quyền tự do, dân chủ của mọi công dân Việt Nam. Khuyến khích mọi công dân bày tỏ nguyện vọng, quan điểm, đóng góp ý kiến, hiến kế hay để cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Nhưng điề đó không có nghĩa là tự do một cách tùy tiện, tự do quá chớn. Những kẻ vin vào những gì Đảng và Nhà nước cho phép mà có những lợi nói, hành động đi trái lợi ịch quốc gia, dân tộc như: Lê Quốc Quân, Bùi Thị Bích Hằng, Lê Công Định… thì đều bị xử lý nghiêm minh đúng pháp luật.

Toàn thể công dân Việt Nam đều rất tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vụ việc căng thẳng gần đây về vấn đề Biển Đông đã chứng minh cho chúng ta thấy sự tài tình, khéo léo của Đảng, Nhà nước ta trong các xử lý. Chúng ta không được chủ quan, nóng vội. Các vị bảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần “có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”. Đúng, cái đó các vị không cần phải nói đến. Các vị tưởng mình là ai cơ chứ? Việc đó không phiền các vị phải lo, phải chỉ ra cho Đảng, Nhà nước. Chắc chắn Đảng và Nhà nước ta đã và đang có những đối sách cả trước mắt và lâu dài để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng và chưa hề lệ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả đất nước láng giềng tốt Trung Quốc.

Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không phải là bí mật lớn lao. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh khác nhau Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn thông báo, thông tin cho toàn thể quần chúng nhân dân được biết về tình đoàn kết hữu nghị Việt – Trung trong quá khứ và hiện nay, cũng như dự báo trong tương lai.

Các vị quá nóng vội khi đề xuất việc “phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta”. Các vị có hiểu biết gì về tình hình hiện nay, những cái được, cái mất khi chúng ta khởi kiện và những cả vấn đề sâu xa hơn mà cứ đòi kiện, bảo phải kiện? Các vị hãy tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước ta đã và đang có đường lối đúng đắn để giải quyết vấn đề Biển Đông. Những gì Đảng và Nhà nước ta làm đều được nhân dân ta ủng hộ, không những thế mà đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đồng tình, ủng hộ với cách giải quyết của chúng ta. 

Chúng ta là một thành viên của ASEAN, chúng ta đã và đang nỗ lực để củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc. Và điều này trên thực tế đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Chúng ta đang đủ sức để giải quyết các vấn đề của mình, nên chúng ta chưa cần và không cấn phải liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba.

Tổ quốc kiên trung, đã dũng mãnh đi quan đau thương của lửa đạn, kiên cường trước mọi gian nguy, thử thách; Tổ quốc sẽ tiếp tục vượt qua thách thức, chớp lấy thời cơ và vận hội để phát triển. Các vị hãy ghi nhớ điều đó./.


Không có nhận xét nào