TIN TỨC

VIỆT TÂN CẢI CÁCH LẠI LỊCH SỬ

Đồng Giao

Hiện nay trên các trang mạng xã hội và ở các bài báo lá cải mang tính chất phản động hiếu chiến, mù quáng nhất đã phát động phong trào bôi vẽ lên những trang tường của mình về các bài viết với nội dung bàn về công cuộc cải ruộng đất của nước ta nhưng lại mang một tính chất hoàn toàn khác. Hay cuộc đấu tranh tư tưởng cực sốc về các phát biểu nói về cuộc triển lãm cải cách ruộng đất ở bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.

Nói về cuộc cải cách ruộng đất của Trung ương Đảng và Chính phủ những năm 1953-1956 bên cạnh những gì mà ta đã đạt được như : Qua cuộc cải cách, đất nước ta về cơ bản đã xóa bỏ nền văn hóa phong kiến lạc hậu, xóa bỏ những thành phần bóc lột, phản quốc, phản động, địa chủ, cường hào... 

Nước mắt người đã rơi vì sai lầm của cải cách ruộng đất 1956

Tuy nhiên trong cuộc cải cách này chúng ta cũng đã mắc phải môt số sai lầm trong cách thức tổ chức thực hiện, đó là phương pháp đấu tố tràn lan, đấu tố cả những địa chủ kháng chiến làm cho trong khoảng thời gian này niềm tin của một bộ phận dân chúng vào Đảng có phần bị suy giảm. Thực tế đó đã được lịch sử ghi nhận và Đảng ta ngay sau đó đã thực hiện những chiến dịch sửa sai nhằm mang lại công bằng trong xã hội và gây dựng lại lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do phát hiện kịp thời và nhìn nhận đúng đắn vấn đề nên những chiến dịch sửa chữa những sai lầm, đền bù thiệt hại về kinh tế và khôi phục nhân phẩm của của phần lớn thành phần oan trái đã đạt kết quả tốt. Nhờ được khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu xót mà xã hội miền Bắc sau thời kỳ cải cách ruộng đất đã có một bộ mặt mới, niềm tin của quần chúng nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Ấy vậy mà biết bao năm tháng cách mạng đã trôi qua, dù sự thật cùng những hạn chế khuyết điểm và công tác sửa sai của Đảng và Nhà nước ta đã được lịch sử minh chứng và chấp nhận cho một sự đột phá đi lên về chất của sự phát triển đất nước. Thì cho đến nay, cái thời mà con cháu chúng ta được sống trong hòa bình, sống trên nền tảng mồ hôi sương máu và sự đúc kết từ những hạn chế khuyết điểm của cha ông ta, lại có biết bao kẻ chỉ vì những mù quáng tiền tài, danh lợi mà khoách trên vai mình tấm áo của những kẻ phản nước hại dân với luận điệu cải cách lịch sử, bôi nhọ, chống phá sự bình yên của Tổ Quốc ta.

Và có lẽ đại diện tiêu biểu và đúng đắn nhất cho định nghĩa của hai từ “phản động” đó chính là cái tên mang cụm từ Việt Tân mà ta vẫn hay quen gọi “Vịt Tần”. Với cải cách ruộng đất Việt Tân đã phát minh ra hai luận điểm chí cốt để chọc ngoáy lịch sử nước nhà :

Theo chúng trong cải cách ruộng đất Đảng ta chỉ là một con rối bị Chính phủ Trung Hoa điều khiển, chúng ta thực hiện cải cách là do phía Bắc Kinh chỉ đạo. Nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh đó chỉ là luận điệu thêu rệt vô căn cứ của Việt Tân - một cộng đồng thu thập những kẻ mang trong mình tính chất phản động của một tổ chức phản động và đã đạt tới trình độ của phản động.

Trong cuộc cải cách nói riêng và trong toàn bộ tiến trình lịch sử phát triển cũng như mục tiêu phát triển đất nước nói chung Đảng và Nhà nước luôn lấy dân làm gốc, và phương châm của cuộc cải cách ruộng đất cũng không nằm ngoài chân lý ấy: Lấy lợi ích của bần nông, cố nông làm mục tiêu hàng đầu, thậm chí lợi ích ấy còn trên cả lợi ích của Đảng. Do đó ngay từ đầu phương pháp đấu tố cũng bắt đầu từ sự đấu tố của quảng đại quần chúng nhân dân, bần nông đấu tố những nhà tư sản, vì lẽ đó sự đấu tố của Đảng là xuất phát từ thực tế và ý nguyện của hơn 90% dân số nước ta lúc bấy giờ.

Thế sao Việt Tân phản động kia lại cho rằng Việt Nam ta làm cải cách ruộng đát là do Trung Quốc chỉ đạo trong khi cuộc cách mạng văn hóa của chính người Trung Quốc những năm 1966 lại thất bại nặng nề và để lại những hậu quả nặng nề kiến nhân dân oán hận, kinh tế kiệt quệ, chính trị bất ổn. Như vậy phải nói ngược lại những gì Việt Tân mù quáng khẳng định bởi chính Việt Nam ta làm cách mạng ruộng đất còn trước cả cách mạng của Trung Quốc ấy chứ.

Đó chính là sự thật và cũng đồng thời lời khẳng định cho chân lý Việt Nam quyết không bao giờ trở thành một nước lệ thuộc về chính trị đối với bất kỳ quốc gia nào bởi “Một dân tộc ỷ nại vào nước khác là một dân tộc không xứng đáng được độc lập”

Quan điểm thứ hai của Việt Tân cho rằng trước sai lầm của cuộc đấu tố “phải lật đổ Đảng Cộng sản để lập đàn giải oan”. Luận điệu này cho thấy Việt Tân là một tổ chức có tính phản động cao và hết sức manh động, hành động của chúng xét trên các phương diện đều phải bị lên án sâu sắc. Đó là sự bôi nhọ danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cố tình lôi kéo quần chúng để làm bệ đỡ cho những sai lầm có tính hệ thống mà theo chúng đó là “chính nghĩa và nhân đạo” của những nhà dân chủ và nhân quyền.

Hơn 60 năm đã trôi qua, vết thương cải cách cũng đã lành, đất nước đã đi lên phát triển thế nhưng các nhà “cách mạng” dân chủ của Việt Tân vẫn cứ tiếp tục cầm nhát dao cứa lại vào nó, không những tạo ra sự phẫn uất trong lòng quần chúng Nhân dân mà còn thể hiện mưu đồ chống phá Nhà nước, chống phá Cách mạng một cách rõ ràng. Hành động của Việt Tân không những thể hiện sự vô nhân đạo và sự phi nghĩa của một tổ chức “Gà” mà nó còn đi ngược với tinh thần của dân tộc Việt Nam, chính bởi vậy Việt Tân tất yếu sẽ sụp đổ và chịu trách nhiệm trước chân lý, sự thật sau đó là luật pháp và công lý.

2 nhận xét:

  1. Đúng là một lũ chẳng những không biết gì mà lại còn cố tỏ ra này nọ đây, đến cái lịch sử mà chúng cũng có thể "cải cách " được thì thử hỏi xem những gì đang diễn ra đây chúng còn nói như thế nào và còn dựng lên như thế nào nữa đây?

    Trả lờiXóa
  2. Các bài báo lá cải mang tính chất phản động hiếu chiến, mù quáng nhất đã phát động phong trào bôi vẽ lên những trang tường của mình về các bài viết với nội dung bàn về công cuộc cải ruộng đất của nước ta nhưng lại mang một tính chất hoàn toàn khác.Đến lịch sử còn như vậy thì thử hỏi những việc đang diễn ra bọn họ còn tô vẽ những gì nữa đây, ai còn có thể tin được nữa đây?

    Trả lờiXóa