TIN TỨC

Luận điệu “tuyên truyền” - kiều bào không hướng về quê hương

An Bình 

     Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, tiếng nói khác nhau nhưng cùng có một nguồn gốc đó là con rồng cháu tiên. Do vậy, các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó keo sơn. Tinh thần đoàn kết được chứng minh qua thực tiễn lịch sử. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, tinh thần đoàn kết được phát huy. Nó làm nên sức mạnh đánh thắng mọi bè lũ bán nước và cướp nước. Thêm vào đó, lối sống nhường nhịn, chan hòa, bao dung “một sự nhịn là chín sự lành”, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”… đã tạo nên tính cố kết cộng đồng của người Việt Nam rất cao. Vì vậy, đã là con cháu rồng tiên, thì dù ở mọi phương trời nào đi chăng nữa cũng đều là người Việt Nam, cũng đều luôn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc. 

    Vì những lý do khác nhau, có một bộ phận người Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Dù có đi xa nhưng trái tim của rất nhiều người Việt Nam sống ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương, mong muốn được góp sức mình để xây dựng quê hương. Và hơn nữa những người Việt Nam ở trong nước bao gồm họ hàng, người thân và cộng đồng đều coi những người Việt Nam ở nước ngoài là anh em một nhà. 

      Thế nhưng trên facebook của bọn phản động Việt Tân ngày 8/9 đăng bài “Đừng có trịch thượng “tuyên truyền” kiều bào phải hướng về quê hương” như một chiêu trò mới để chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc. Bọn Việt Tân tự cho mình cái quyền ép những người Việt Nam ở nước ngoài quên đi mình là người Việt Nam, quên đi mảnh đất cha ông mình đã gây dựng hàng ngàn năm, quên đi biết bao giá bị tốt đẹp của truyền thống dân tộc đáng tự hào. 

     Chúng nói rằng: “ở các nước tiên tiến người ta không thích “tuyên truyền” – propaganda. Tuyên truyền được xem là một sản phẩm của cộng sản.” Và chúng nói rằng Đảng và Chính phủ ta đang tuyên truyền lừa bịt kiều bào để kiều bào hướng về quê hương. Thật ngớ ngẩn. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao kẻ cầm bút viết những dòng này không biết có tư duy không nữa, hay tư duy của họ bị một thứ ma lực chi phối - “USD” nên không thể tỉnh táo được. Họ nói rằng tuyên truyền là sản phẩm của cộng sản và các nước tiên tiến không thích tuyên truyền, vậy kẻ nào đang cầm bút viết tuyền truyền chống phá mọi chủ trương, đường lối của Đảng đây. Nếu là người Việt Nam chân chính, chúng ta phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, giúp đỡ, thương yêu nhau cùng nhau phát triển. Vậy mà có những kẻ lại mong muốn và có những hành động chia cắt, tách những người Việt Nam ở nước ngoài ra khỏi cộng đồng dân tộc Việt, tách anh, em, gia đình, họ hàng trong mối tương thân từ đời này qua đời khác. 

      Mỗi khi Đảng, chính phủ ta có những chủ trương, chính sách thuận lợi để tạo điều kiện cho đồng bào hướng về quê hương, thể hiện lòng yêu nước của mình, thì chúng lại ra sức ngăn cản, bôi xấu: “Tôi nghĩ trước hết các vị quan chức cao cấp trước khi ra nước ngoài và nếu có ý định nói chuyện với kiều bào, quí vị nên học cái đã. Học cái “văn hoá” của kiều bào là nên nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, nên nói thật chứ không phải sáo ngữ tuyên truyền”. Văn hóa người Việt là không thống nhất sao mà phải học. Kiều bào không phải người Việt sao. Hay chỉ một bộ phận kiều bào - Việt Tân học văn hóa của đồng tiền, nói và làm theo sự chỉ đạo của đồng tiền nên muốn mọi người phải học theo. Thật xấu hổ khi có những người tự xưng là người Việt Nam mà không có một chút văn hóa của người Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu kiều bào về dự     Giỗ Tổ Hùng Vương, Hà Nội

Đối với những người có hiểu biết và có văn hóa, không bao giời họ phá vỡ văn hóa, truyền thống của dân tộc và hơn hết không bao giời chia cắt tinh thần đoàn kết dân tộc. Chỉ có những kẻ có dã tâm tàn độc chia rẽ dân tộc, làm giàu từ sự bất hòa và xương máu của đồng bào mình, chỉ có những kẻ bán nước cầu vinh Việt Tân mới có những hành động như vậy. Và đúng như chúng nói: “Việt kiều ở ngoài không hề thiếu thông tin về VN” do đó, trên thực tế những kiều bào yêu nước chân chính vẫn luôn hướng về Tổ quốc mặc cho những luận điệu tuyên phản động. 

Không có nhận xét nào