TIN TỨC

“DÂN CHỦ” HAY “PHẢN DÂN CHỦ”?

Dươngtrươnglương

Thời gian gần đây, một số người viết “Thư ngỏ” bàn vấn đề dân chủ với những giọng điệu cũ mèm. Họ đưa ra “yêu cầu chính” đầu tiên, họ cho rằng: “Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ” 

Mặc dù những “Thư ngỏ” trên đã quá lỗi thời nhưng khi nghe những giọng điệu ấy, dư luận cả trong và ngoài nước vẫn thấy bất bình. Cần phải nói ngay rằng, do bị chi phối bởi những động cơ và mục đích xấu xa nên họ cố tình tuyên truyền sai về một nền dân chủ chân chính, tiến bộ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang xây dựng. Một nền dân chủ mà ở đó quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân được gắn bó chặt, không thể tách rời nhau và được thể hiện rõ nét trong các quan hệ giữa thành viên với cộng đồng, cá nhân với xã hội, công dân với Nhà nước. Với tư cách là người làm chủ xã hội, công dân không chỉ có quyền mà phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ trương, chính sách, pháp luật là ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của toàn dân. Mọi hành vi đi ngược lại chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước là vi phạm pháp luật, là phản dân chủ. Ranh giới giữa dân chủ với phi dân chủ là rất mong manh. Nếu không có luật pháp để quản lý, điều tiết thì dân chủ rất dễ bị biến dạng, bị lợi dụng. Sẽ là rất nguy hiểm nếu dân chủ tách rời pháp luật. 

Ở Việt Nam không thể có thứ dân chủ vô tổ chức, dân chủ đứng ngoài pháp luật. Mọi công dân, mọi tổ chức phải có bổn phận nói và làm theo đúng chuẩn mực, hợp hiến và hợp pháp. Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam chính là sự bảo đảm cho một nền dân chủ chân chính, tiến bộ và hiện đại.

Những hành vi trực tiếp liên lạc, cấu kết với một số tổ chức phản động và nhóm người Việt lưu vong ở nước ngoài nhằm mưu toan chống phá, hòng lật đổ chính quyền nhân dân, mưu đồ xuyên suốt của họ là tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta và gần đây là “Thư ngỏ” của 61 đảng viên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Đó hoàn toàn là hành vi phản dân chủ, phá hoại dân chủ chứ đâu phải là “đấu tranh cho dân chủ” như họ đề trong “Thư ngỏ”.


10 nhận xét:

 1. nhiều phần tử xấu trong xã hội thường lợi dụng vấn đề dân chủ để bôi nhọ Đảng, chính quyền, chúng đưa ra những yêu cầu hết sức phi lý, những cái đó không gọi là dân chủ, mà chỉ là tạo điều kiện cho chúng có thể đạt được tham vọng của chúng là chúng ngang nhiên hơn, chúng công khai chống phá nhà nước, chính quyền hơn

  Trả lờiXóa
 2. dân chủ là phải tuân theo pháp luật chứ không thể có thứ dân chủ phi lý như vậy được, dân chủ như vậy thì không được gọi là dân chủ, mà như thế chỉ đem lại lợi ích cho một số người, mà cụ thể ở đây là những phần tử xấu, những tên phản động, chúng muốn yêu câu như vậy để chúng có thể công khai chống đối

  Trả lờiXóa
 3. Hãy nhìn vào danh sách 61 vị đảng viên, sẽ thấy gồm những người đã tham gia đấu tranh cho độc lập dân tộc từ khi kẻ viết bài này còn trong bụng mẹ. Vì thế xin đừng phán xét họ vì đó chỉ là hành động của 1 con ngựa non háu đá mà thôi.
  VĂN MẠNH - TP.HCM

  Trả lờiXóa
 4. muốn làm dân chủ thì phải hiểu thế nào là dân chủ chứ, còn không hiểu thì nên im lặng chứ không phải là làm mấy cái trò mèo như thế, nếu dân chủ đúng, thì nó sẽ tốt cho dân tộc việt nam chứ không phải là không tốt nhưng mà dân chủ cuội thì đúng là loại bỏ khỏi chế độ này, có như thế mới có thể phát triển được đất nước, làm cho đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 5. thương thì hai người này có sự phân biệt rất rạch ròi chứ không phải là để cho người khác phải phân biệt như thế, điều đó chứng tỏ rằng, những người này nên tự đánh giá tự nhận thấy những việc làm của mình là sai, là không hợp lí, khiến cho người khác khinh thường, dân chủ mà như thế thì không thể được

  Trả lờiXóa
 6. Với nhưng việc làm như thế thì đây rõ ràng là những hành vi phản dân củ rồi, nếu như dân chủ theo kiểu này thì chỉ có làm loạn mà thôi chứ không có gì gọi là xây dựng nền dân chủ ở việt nam hết, đó chính là một nỗi nhục cho những người việt nam hiện nay, làm khổ cho những người có tâm huyết với đất nước việt nam

  Trả lờiXóa
 7. trong những thư ngỏ này thì hoàn toàn không có những sự góp ý mang tính xây dựng chủ nghĩa xã hội, xấy dựng đất nước đi lên mà chỉ làm cho đất nước đi xuống, làm cho nền dân chủ ở việt nam tụt thêm mà thôi, có ai không hiểu được chứ, nếu như loạn xẩy ra thì người dân cũng là người khổ cực mà thôi

  Trả lờiXóa
 8. cái gọi là thư ngỏ đó hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, đó là hành vi phản dân chủ chứ đâu phải là đấu tranh cho dân chủ như họ đã đề cập. Dân chủ nhưng vẫn phải tuân theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước chứ không được có thứ dân chủ phi pháp luật như vậy được.

  Trả lờiXóa
 9. Ở Việt Nam không thể có thứ dân chủ vô tổ chức, dân chủ đứng ngoài pháp luật, bất kì ai cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật. Nhìn vào thư ngỏ đó,có những điều trong đó không làm cho đất nước phát triển được mà chỉ làm cho đất nước náo loạn,tụt hậu lại mà thôi.

  Trả lờiXóa
 10. Những hành vi như thế là phản dân chủ rồi, dân chủ thì cũng phải nằm trong pháp luật Việt Nam , không được nằm ngoài nó. Nhìn vào thư ngỏ đó, những điều có trong là thư đó chỉ làm cho nước ta tụt hậu lại chứ không làm cho đất nước ta tiến lên được. Hành động của 61 vị đảng viên đó thật làm cho người ta đáng thất vọng.

  Trả lờiXóa